Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Finances Corporatives Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 48

Treball fi de màster: 6

Pràctiques externes 6

Codi titulació: 2195

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/masterfinanzascorporativas

Places ofertes de nou ingrés: 40

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat d'Economia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Irene Comeig Ramírez (Co-Directora)
Mª Amparo Medal Bartual (Co-Directora)
Vicente Esteve García
Juan Alfredo Grau Grau
Ana Mª Ibáñez Escribano
Vicente Andrés Sanchis Berenguer
Diana Talón Salvador (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Des del punt de vista acadèmic i científic, les finances en general, i les finances empresarials en particular, són tractades en congressos, revistes i reunions d'acadèmics i professionals. De fet, aquesta matèria s’ha consolidat com a disciplina científica i és estudiada en escoles de negocis i universitats d’arreu del món. Prova de l'interès acadèmic per les finances és l'existència de revistes rigoroses especialitzades exclusivament en aquesta disciplina, com és ara Journal of Corporte Finance, Review of Financial Studies o Journal of Finance, i el seu tractament en prestigioses revistes generalistes de management, com Journal of Management o Academy of Management Review. També, freqüentment, és objecte d'estudi en congressos nacionals i internacionals. El màster en Finances Corporatives pretén que els seus egressats cobrisquen l'activitat professional i la responsabilitat que el Col·legi Oficial d'Economista de València (COEV) assenyala com a pròpies de l'expert en Corporate Finance. En relació amb l'activitat professional, ha de ser capaç de “proporcionar serveis d'assessorament financer, econòmic i estratègic especialitzat a empreses, a institucions financeres, private equity, fins i tot a governs, i intervenir en la concepció i estructuració de les operacions fins que aquestes es tanquen. Abasta un ample ventall d'operacions: processos de compravenda d'empreses, assessorament a fons de private equity i inversors financers, cerca de socis financers per a companyies industrials, assessorament a l'equip directiu en operacions de palanquejament (Management Buy-Outs, Management Buy-Ins, Secondary Buy-Outs…), cerca de finançament i elaboració de plans de negoci i assessorament estratègic i financer, oferint en tots els casos solucions per al futur del negoci, assessorant també en aquells moments crítics que requereixen una ràpida presa de decisions”. L’objectiu principal d'aquest màster és la preparació per a l'exercici professional en activitats relacionades amb les finances, el maneig d'instruments i metodologies i el desenvolupament i fiançament d'habilitats per dur a terme, de manera eficaç i eficient, la presa de decisions en les àrees següents: a) directives (operatives i financeres), b) de finançament, c) d'inversió i desinversió. D'aquesta manera, el titulat podrà ajudar a prevenir resultats, millorar la comprensió dels aspectes financers, impulsar les decisions d'inversió-desinversió seleccionades i proposar dades per a la predicció i el control del negoci.

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: postgraueconomia@uv.es