Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Finances Corporatives Logo del portal

El màster està dirigit a llicenciats, graduats, diplomats universitaris, enginyers superiors o tècnics i titulacions equivalents.
Aquest màster és la continuïtat natural dels graus en Finances i Comptabilitat (FiC) i en Administració i Direcció d'Empreses (ADE). Es consideren titulacions afins tots aquells graus o altres titulacions en què el candidat haja cursat matèries de finances. Amb caràcter general, aquestes solen ser: grau en Finances i Comptabilitat, llicenciatura o grau en Administració i Direcció d'Empreses, diplomatura en Ciències Empresarials i grau o llicenciatura en Economia.
Tot i amb això, també pot ser d'interès per a alumnes provinents d'altres titulacions pertanyents a ciències socials i a enginyeries.