Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Física Avançada Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: ------

Crèdits optatius: 42

Treball fi de màster: 18

Codi titulació: 2150

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències

Web específica del màster: www.uv.es/fisicaavanzada

Places ofertes de nou ingrés: 60

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Física

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Juan Zúñiga Román (Director)
José Antonio Font Roda
David Santamaría Pérez
Gonzalo Olmo Alba
Carlos Zapata Rodríguez
M. Ángeles Sáez Miralles (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: El màster posseeix sobretot una orientació investigadora i proporciona la formació necessària per a desenvolupar una tasca en l’àmbit de la investigació universitària, empresarial o en organismes oficials dedicats a la investigació. Aquesta formació es veu enfortida mitjançant la realització d’un treball de fi de màster que es du a terme en alguna de les línies que ofereixen els grups d’investigació que participen en el màster i el prestigi dels quals és conegut a escala nacional i internacional. Per tant, des del punt de vista científic i acadèmic, l’interès del màster està directament relacionat amb la capacitació que proporciona per a la investigació en els sectors públics i privats. Així mateix, des del punt de vista professional, la transcendència de la contribució de la física al desenvolupament tecnològic, i per tant a la formació de tecnòlegs, és crucial en qualsevol societat moderna que vulga basar el seu desenvolupament en el coneixement capdavanter. En aquest sentit cal assenyalar que moltes de les línies d’investigació tenen connexió amb l’entorn econòmic i social de la Comunitat Valenciana, i són el fonament d’iniciatives com la creació del Val Space Consortium (VSC) que inclou el Laboratory of Materials for Space Applications, la participació activa en el Parc Científic de la Universitat de València i la creació d’empreses derivades (spin-off) a través dels instituts d’investigació que participen en el programa de doctorat Física: l’Institut de Física Corpuscular (IFIC), l’Institut d’Instrumentació per a Imatge Molecular (I3M), l’Institut de Ciència de Materials de la Universitat de València (ICMUV), l’Institut d’Investigació en Física Mèdica (IFIMED) i l’Institut Tecnològic d’Òptica, Color i Imatge (AIDO),…

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Física

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: fac.fisiques@uv.es