Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Física Avançada Logo del portal

Màster Universitari en Física Avançada

El Màster en Física Avançada de la Universitat de València té un caràcter multidisciplinari presentant 4 especialitats: Física Teòrica, Astrofísica, Física Nuclear i de Partícules i Fotònica. Aquestes especialitats coincideixen amb camps de la Física definits i en els quals actualment hi ha grans temes candents de recerca.

El Màster en Física Avançada està dirigit fonamentalment a llicenciatures / Graus en Física que desitgen completar estudis de postgrau. També és d'especial interès per a Llicenciatures / Graus en Matemàtiques, que vulguin especialitzar-se en Física, Llicenciatures / Graus en Química que vulguin treballar en materials d'interès per a la Fotònica, i Enginyeries Tècniques i Superiors amb interès a especialitzar en tecnologies de Física Nuclear i Partícules, fotònica o Astrofísica.

El Màster està organitzat per la Facultat de Física. En la seva docència participen els Departaments d'Astronomia i Astrofísica, Física Aplicada i Electromagnetisme, Física Atòmica, Molecular i Nuclear-IFIC; Física Teòrica-IFIC, i el d'Òptica, tots ells de la Universitat de València. Els departaments i instituts de recerca que participen en el Màster s'estructuren en grups de recerca de reconegut prestigi nacional i internacional.

El Màster de Física Avançada constitueix el període de formació del Programa de Doctorat Física, de la Universitat de València. El programa ha estat guardonat amb la Menció cap a l'Excel·lència (MEE2011-0010) concedida pel Ministeri d'Educació per als cursos 2011/12, 2012/13 i 2013-14. Anteriorment va ser distingit amb la Menció de Qualitat pel Ministeri d'Educació i Ciència en 2006 (MCD2006-00575), i la renovació fins l'any 2011/12 va ser aprovada al BOE núm. 273 del 12 de novembre de 2008. Aquest POP es va implantar en el curs 2006-2007 com a resultat de la fusió de dos programes de doctorat amb menció de qualitat anteriors: "Fotònica: Fonaments i Dispositius" (MCD2004-00158) i "Física Teòrica, Nuclear i de Partícules i Astrofísica" (MCD2003-00036).