Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Física Avançada Logo del portal

En aquesta matèria l'alumne o alumna realitzarà un treball que signifiqui un primer contacte amb la recerca i permeti mesurar la maduresa de l'estudiant per abordar un problema de recerca en l'àrea de la Física. El treball Fi de Màster es realitzarà sota la direcció d'un director o directora del Treball Fi de Màster, i es desenvoluparà dins d'alguna de les línies de recerca que ofereixen els grups de recerca que participen en el Màster en Física Avançada i en el Programa de Doctorat Física.

El tema del treball estarà en estreta connexió amb l'especialitat i l'itinerari formatiu seguit per l'estudiant. L'objecte del mateix ha de ser l'estudi en profunditat d'un tema d'interès propi de la seva especialitat. Es contempla tant el treball d'investigació sobre un tema específic amb una orientació teòrica, experimental, didàctica, etc., Com la modalitat de treball exploratori sobre un o diversos problemes candents en la comunitat científica, siguin teòrics o experimentals.

El Treball Fi de Màster s'acollirà a la Normativa de la Universitat de València de desenvolupament del Treball Fi Màster aprovada pel Consell de Govern de la Universitat el 6 de maig de 2009 ia les instruccions que dicti la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster Universitari en Física Avançada.

El Treball Fi de Màster es realitzarà durant el segon cuatrimstre, l'inici del qual la direcció del Màster enviarà instruccions i recomanacions sobre la seva elaboració i presentació.