Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Física Avançada Logo del portal

Els mòduls Treball Fi de Màster (TFM) i Iniciació al Treball Fi de Màster (per a aquells estudiants matriculats en aquest darrer mòdul) s'avaluen conjuntament mitjançant la presentació i defensa pública del Treball Fi de Màster.

D'acord amb la normativa, el Treball Fi de Màster consisteix en la realització d'una memòria o projecte sota la supervisió d'un tutor o tutora on es posen de manifest els coneixements i competències adquirides al llarg de la titulació. L'estudiant o l'estudiant, amb el vistiplau del tutor, presentarà el seu Treball Fi de Màster davant un únic tribunal per a cada especialitat. Els tribunals són nomenats per la Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA) del Màster de Física Avançada. El dipòsit de la Memòria del Treball Fi de Màster s'efectua a través de l'aplicació ENTREU mitjançant el procediment TRFIM, pujant el fitxer del TFM en format pdf (grandària màxima 100 Mb). Una vegada realitzat el dipòsit, l'estudiant rebrà un correu amb el Tribunal, data, hora i lloc de presentació.