Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Física Avançada Logo del portal

 • Astrofísica extragalàctica
 • Astrofísica observacional i ciències de l'espai
 • Astrofísica relativista i relativitat general
 • Estructura de l'univers i cosmologia
 • Física estel·lar i galàctica
 • Caracterització estructural i morfològica de materials semiconductors.
 • Creixement Cristal·lí de materials semiconductors en volum, capes i nanoestructures.
 • Fabricació de fibres de cristall fotònic i components de fibra òptica: làsers i sensors
 • Nanoestructures semiconductores: modelització i caracterització òptica i electrònica
 • Propietats estructurals i electròniques de materials sota altes pressions
 • Aplicacions en Física Mèdica. Medicina Nuclear
 • Física Experimental d'Altes Energies. Experiments en colisionadores i acceleradors
 • Física Experimental de neutrins i Astropartícules
 • Física Nuclear Experimental. Espectroscòpia gamma i física hadrònica
 • Tecnologies GRID i eCiencia
 • Difraccion i formació d'imatges 3D
 • Optica no lineal i òptica quàntica
 • Òptica temporal, òptica ultraràpida i fibres de cristall fotònic
 • Sistemes òptics i processament optoelectrònic d'imatges bidimensionals i tridimensionals
 • Física Matemàtica. Gravetat quàntica. Forats negres. Teories de cordes i supercordes. Geometria de les teories físiques.
 • Teoria electrofeble. Física del sabor i violació de CP. Extensions supersimètriques de la teoria electrofeble.
 • Física de neutrins. Neutrins cosmològics, matèria fosca i astropartícules.
 • QCD pertorbativa i no pertorbativa. QCD en el reticle. Teories efectives en QCD.
 • Física hadrònica. Interacció hadrónhadrón en teories quirals. Estructura quark d'hadrons. Física de fondes pesats.
 • Dinàmica de sistemes complexos. Fluids quàntics. Agregats de He3 i He4.Información i computació quàntica.