Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Física Avançada Logo del portal

El Màster en Física Avançada un màster de 60 ECTS amb quatre especialitats, cadascuna d'elles definida per un mòdul optatiu. 

  • Mòdul optatiu: Especialitat en Física Teòrica
  • Mòdul optatiu: Especialitat en Astrofísica
  • Mòdul optatiu: Especialitat en Física Nuclear i de Partícules
  • Mòdul optatiu: Especialitat en Fotònica

Cada especialitat està organitzada en matèries que constitueixen unitats coherents des del punt de vista disciplinar i que inclouen diverses assignatures. Totes les assignatures són de 6 ECTS. Si l'especialitat contempla assignatures a cursar obligatòriament, aquestes s'agrupen en una única matèria.

El curs està organitzat en dos quadrimestres, el primer de formació docent i el segon d'introducció a la investigació. Durant el primer quadrimestre els estudiants han de fer 36 ECTS de formació corresponents a l'itinerari de cada especialitat. Depenent de l'especialitat, l'estudiant, d'acord amb el seu tutor o tutora, podrà triar un nombre determinat d'ECTS de les altres especialitats, el que confereix al Màster un caràcter multidisciplinari. Ja que el nombre d'ECTS és major que la meitat d'ECTS totals del Màster, la durada del primer quadrimestre és lleugerament superior a 15 setmanes lectives.