Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Física Avançada Logo del portal

  • CG1: Ser capaç de gestionar informació de distintes fonts bibliogràfiques especialitzades utilitzant principalment bases de dades i publicacions internacionals en llengua anglesa.
  • CG2: Saber organitzar-se per a planificar i desenvolupar el treball dins d'un equip amb eficàcia i eficiència.
  • CG3: Ostentar la preparació per a prendre decisions correctes en l'elecció de tasques i en la seua ordenació temporal en la seua labor investigadora i/o professional."
  • CG4: Posseir la capacitat per al desenvolupament d'una aptitud crítica davant de l'aprenentatge que li porte a plantejar-se nous problemes des de perspectives no convencionals.
  • CG5: Estar en disposició per a seguir els estudis de doctorat i la realització d'un projecte de tesi doctoral.