uvujimaster Logo del portal

Presentació del Màster en la Universitat de València

Dues o més universitats, espanyoles o estrangeres, dissenyen un pla d'estudis de manera conjunta. D'aquesta forma s'obté un únic títol oficial de màster que és implantat alhora en totes elles i que serà expedit conjuntament per les universitats participants.