uvujimaster Logo del portal

Pràctiques

Presentació

Les pràctiques externes ofereixen a l'alumnat del Màster l'oportunitat de desenvolupar les competències del mateix en un entorn professional extern a la institució acadèmica. La gestió administrativa li correspon a la Fundació Universitat-Empresa ADEIT. En la part acadèmica, el professor Sergi Doménech García (Sergi.domenech@uv.es) és el coordinador de les pràctiques externes del màster i únic tutor acadèmic. L'alumnat tindrà com a contacte principal al coordinador de pràctiques.

S'ofereix a alumnat la possibilitat de cursar pràctiques curriculars (alumnat matriculat en la signatura “pràctiques externes” del mòdul Aplicacions professionals a la recerca) i pràctiques extracurriculars (oberta a tot l'alumnat).

Pràctiques curriculars: procediment per a la seva realització

L'alumnat de Màster serà convocat a inici de curs a una reunió informativa per a totes les modalitats.

Per a l'elecció del lloc de realització de les pràctiques, l'alumnat tindrà a la seva disposició un llistat orientatiu dels centres (públics i privats) en els quals realitzar les pràctiques. No existeix una oferta de places tancada. Amb posterioritat a la reunió informativa, es realitzaran tutories individuals amb el tutor amb la finalitat d'acordar el lloc més idoni en cada cas i iniciar les gestions necessàries.

Pràctiques extracurriculars

L'alumnat de Màster serà convocat a inici de curs a una reunió informativa per a totes les modalitats.

Per a l'elecció del lloc de realització de les pràctiques, l'alumnat tindrà a la seva disposició un llistat orientatiu dels centres (públics i privats) en els quals realitzar les pràctiques. El coordinador podrà assessorar a l'alumnat de les extracurriculars en el procés d’elecció, així com en les gestions necessàries per a la realització de les pràctiques.

Llocs de realització de les pràctiques: llista orientativa

No existeix una oferta tancada de places per a les pràctiques. Amb ajuda del tutor acadèmic s'assessorarà a l'alumnat en l'elecció del lloc idoni per a l'elecció. 

A manera orientativa, s'ofereix un llistat de centre més habituals en els últims anys com a lloc de realització de les pràctiques. Aquests són alguns dels més freqüents:

 • Instituto Valenciano de Arte Moderno, IVAM
 • Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí” de Valencia
 • Museo de Bellas Artes de Valencia
 • Real Colegio Seminario del Corpus Christi
 • Universitat de València (Espais culturals)
 • Museo de Historia de València
 • Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad –MUVIM
 • Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana
 • O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia (centro documental)
 • Fundación Bancaja.
 • Ajuntament de València (museos)
 • IVAC-La Filmoteca

Calendari de pràctiques externes

Curs 2020/2021

Sessió informativa per a tot l’alumnat del Màster

07 de octubre de 2020

(aula G.H. 2.3)

Inici del període d’entrevistes amb el tutor acadèmic

Del 08 al 16 d’octubre de 2020

Presentació de sol·licituds i elecció de les pràctiques

A partir del 15 d’octubre i durant tot el curs acadèmic 2020/2021

Realització de les pràctiques

Durant tot el curs acadèmic 2020/2021

Seguiment de les pràctiques per part del tutor acadèmic

Durant tot el curs acadèmic 2020/2021

Data límit per a l’entrega de la memòria (1ª convocatòria)

Pendent confirmació

Data límit per a l’entrega de la memòria (2ª convocatòria)

Pendent confirmació

 

 

Sistema d'avaluació de les Pràctiques Externes

L'avaluació de les pràctiques externes curriculars per a l'alumnat matriculat en l'assignatura “Pràctiques externes” del mòdul aplicacions professionals a la recerca, es realitzarà seguint els lineaments detallats en un document disponible a l'Aula Virtual. L'estructura i criteris d'avaluació són els exposats en la guia docent.

Alguns dels aspectes que han d'incloure's en la memòria de pràctiques són:

 • Dades del/de l'estudiant (en format de currículum vitae) 
 • Dades del centre de la pràctica. Haurà de mostrar-se coneixement de la institució on s'ha realitzat la pràctica. 
 • Exposició del sector professional on s'inscriu la pràctica. Per exemple, a través d'un estudi del mercat laboral d'aquest sector. 
 • Descripció d'activitats desenvolupes al centre de la pràctica.
 • Opcionalment, podrà desenvolupar-se un tema o faceta hagi suscitat interès durant la pràctica.
 • Valoració personal de la pràctica.
 • Suggeriments. 

Els alumnes de pràctiques extracurriculars no necessiten ser avaluats.

Més informació sobre les pràctiques en la Guia de l'estudiant, que inclou descripció dels passos a seguir.