uvujimaster Logo del portal

La recerca bàsica sobre patrimoni històricartístic, valorant les obres d'art com a fets històrics, es mostra clarament necessària davant uns béns que són considerats com a senyal d'identitat i generadors de riquesa. A Espanya els estudis sobre història de l'art com a disciplina universitària es van iniciar en 1900 i després de successives reformes i a partir de l'antiga especialitat en Història de l'Art, en 1993 es van implantar els estudis de llicenciatura i els de grau en el curs 2009-2010, i en postgrau s'ofereix un programa propi de doctorat des de 1986, i de Màster des del curs 2009-2010. Aquesta experiència ha sigut avaluada en successives ocasions positivament per la ANECA, que en el seu moment va distingir al programa de doctorat “Art, paisatge i cultura visual” amb un Esment de Qualitat (Resolució Ministeri de Ciència i Innovació, 2008). Posteriorment, aqueix Doctorat es va convertir en el Màster interuniversitari en “Història de l'art i Cultura Visual” (UV – UJI), actualment en vigor. El caràcter interuniversitari es va mantenir en el programa de doctorat al que dóna accés el citat Màster, i en el qual es va obtenir l'Esment cap a l'Excel·lència del Doctorat en Història de l'Art per als cursos 2011-2012, 2012-2013 i 2013-2014 (Resolució del Ministeri d'Educació).