uvujimaster Logo del portal

Descripció i característiques

Aquest màster interuniversitari de la Universitat de València i la Universitat Jaume I, es vincula al Doctorat en Història de l'Art amb Esment de Qualitat i Esment per a l'Excel·lència. Està dirigit a titulats/-as universitaris/-as que s'interessin a orientar o perfeccionar la seva formació acadèmica i investigadora en les arts visuals, especialment en el context valencià, espanyol i hispanoamericà. Pretén aprofundir sobre l'estat de la qüestió del pensament històric-artístic amb les seves aportacions més recents, aprofundir en la comprensió de les relacions entre els fenòmens artístics i en els diferents àmbits de la cultura, així com adquirir un coneixement pràctic dels mètodes i tècniques de recerca aplicats a la Història de l'Art.

Es preveu principalment la formació investigadora de titulats/-as superiors en Història de l'Art, Història i Patrimoni, Història, Belles arts i Comunicació Audiovisual, així com d'altres disciplines del camp de les Humanitats i les Ciències Socials. També s'orienta a l'àmbit dels professionals de l'art i la cultura en actiu, independentment de la seva formació universitària prèvia, sempre que existeixi una relació d'afinitat curricular, professional o investigadora amb les matèries que componen el màster.

La formació investigadora i acadèmica d'aquest Màster dóna pas al Doctorat en Història de l'Art d'ambdues Universitats, distingit per la ANECA amb Esment per a l'Excel·lència en els cursos 2011-12, 2012-13 i 2013-14.

La docència s'imparteix en castellà en aules de la Facultat de Geografia i Història (avinguda Blasco Ibáñez, 28, 46010 València) de la Universitat de València en horari de tarda.

El Màster brinda l'oportunitat de realitzar pràctiques en empreses, institucions i centres de recerca i entrar en contacte amb tècnics especialitzats que apliquen en ells els coneixements de la Història de l'Art.

Existeix la possibilitat de cursar els 60 crèdits del Màster en dos cursos acadèmics, modalitat recomanada als estudiants amb menor disponibilitat de temps.

El Màster en Història de l'Art i Cultura Visual, proposat pel Departament d'Història de l'Art de la Universitat de València a partir del seu Doctorat amb Menció de Qualitat, es va implantar en el curs acadèmic 2009-2010.

Eixides professionals

  • Docència i investigació universitària, i en centres altament qualificats.
  • Investigació al servici de l'anàlisi, tutela i gestió del patrimoni artístic en administracions públiques i àmbit empresarial.
  • Documentació, producció i divulgació de continguts en equips professionals que operen en la interpretació del patrimoni artístic, la gestió cultural i el turisme cultural.
  • Documentació i investigació vinculades a museus, exposicions i grans esdeveniments culturals. Assessorament tècnic en el mercat i la difusió de l'art en museus, galeries, subasta, antiquaris, etc.