Logo de la Universitat de València Logo Màster en Història de la Formació del Món Occidental Logo del portal

Iniciació a la investigació: el taller de la història

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
42629 Línies i debats en la història antiga occidental 3 Veure fitxa
42630 Les fonts escrites baixmedievals: públiques i privades 3 Veure fitxa
42631 Perspectiva d´investigació en història moderna 3 Veure fitxa
42632 Memòria escrita i gènesi del món occidental 3 Veure fitxa

La ciutat i el camp

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
42634 Ciutat i territori al món clàssic: la ciutat romana en l'alt imperi 3 Veure fitxa
42635 Paisatge i explotació de recursos en l'antiguitat grecoromana: el vi 3 Veure fitxa
42636 Producció, intercanvis i fiscalitat en la baixa edat mitjana 3 Veure fitxa
42637 Mercat i mercats en l'occident medieval 3 Veure fitxa
42638 La urbanització en l'edat moderna: capitals polítiques i grans ports 3 Veure fitxa
42639 L'economia senyorial a l'europa occidental moderna 3 Veure fitxa
42640 La ciutat com a espai de comunicació escrita 3 Veure fitxa

Treball final de màster

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
42665 Treball fi de màster 12 Veure fitxa

Models i relacions socials

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
42641 Democràcies i oligarquies al món grec: Atenes i Esparta 3 Veure fitxa
42642 Identitat, etnicitat i gènere en els orígens mítics d'europa 3 Veure fitxa
42643 Res Pública comunitats urbanes baixmedievals 3 Veure fitxa
42644 Família i comunitat camperola en la baixa edat mitjana 3 Veure fitxa
42645 Riquesa, poder i privilegi: la transformació de l'aristocràcia a l'europa moderna 3 Veure fitxa
42646 El desafiament popular a l'europa moderna 3 Veure fitxa
43455 Cultura escrita i gènere 3 Veure fitxa

Les formes de poder

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
42647 Poder central i perifèria en el món clàssic: les províncies romans 3 Veure fitxa
42648 Exèrcit i barbàrie en la formació d'europa: d'adrianópolis als camps cataláunicos 3 Veure fitxa
42649 Poder i fiscalitat en l'europa medieval 3 Veure fitxa
42650 Organització social de l'espai: la construcció del paisatge medieval 3 Veure fitxa
42651 Els models constitucionals de l'europa moderna 3 Veure fitxa
42652 Oficials i buròcrates a l'Eeuropa moderna 3 Veure fitxa
42653 Arxius i biblioteques: formes de poder 3 Veure fitxa

Cultura i religiositat

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
42654 Monoteisme davant politeisme: Teodosio I 3 Veure fitxa
42655 Cultura popular i religiositat en l'occident antic: el calendari romà 3 Veure fitxa
42656 Cultura religiosa i cultura profana en el món medieval 3 Veure fitxa
42657 Minories socioculturals en la baixa edat mitjana: jueus i musulmans 3 Veure fitxa
42658 Pensament modern i revolució cultural 3 Veure fitxa
42659 Els espais de la cultura moderna 3 Veure fitxa
42660 La transmisión de los textos como expresión cultural 3 Veure fitxa

Formació complementària

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
42661 Gènere i història en la formació del món occidental 3 Veure fitxa
42662 Arqueologia medieval 3 Veure fitxa
42663 Llatí especialitzat per a historiadors 6 Veure fitxa
42664 Fonaments de la cultura jurídica europea: el Ius Comune 3 Veure fitxa

Actualització historiogràfica

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
42633 Actualització historiogràfica 6 Veure fitxa