Logo de la Universitat de València Logo Màster en Història de la Formació del Món Occidental Logo del portal

A qui està dirigit aquest màster?

Especialment als alumnes que hi hagen cursat els Graus d'Humanitats, però també a aquells que havent cursat les llicenciatures dels antics plans d'estudi i vulguen actualitzar o reciclar els seus coneixements.

Puc cursar els 60 crèdits del màster exclusivament en un únic curs acadèmic?

No, la normativa de la Universitat de València preveu la matrícula d'alguns alumnes a temps parcial, de manera que puguen cursar en màster en dos cursos acadèmics, sempre que almenys es matriculen un mínim anual de crèdits, que pot oscil·lar entre 24 i 36 crèdits, segons els interessos o possibilitats de l'alumne.

Puc obtenir alguna beca o ajuda econòmica per a cursar el màster?

Sí, independentment d'altres ajudes i convocatòries, convé tenir en compte que el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport convoca anualment les Beques de Col·laboració amb els diferents departaments universitaris per a estudiants que cursen l'últim any en el Grau o matriculats en Màster, mentre que d'altra banda, la Universitat de València, convoca també unes ajudes d'Iniciació a la Investigació per als alumnes que cursen Màster. Convé estar pendent de les convocatòries a través del Servei d'Estudiants.

Puc especialitzar-me en el coneixement d'una època històrica determinada o en una temàtica concreta cursant el màster?

Les opcions d'especialització històrica estan obertes a l'alumnat, que pot optar per escollir exclusivament les assignatures d'un Àrea de Coneixement concreta (Hª Antiga, Hª Medieval, Hª Moderna, Ciències i Tècniques Historiogràfiques), excepte en els mòduls troncals, que indefectiblement han de cursar tots els alumnes. Si l'interès de l'alumne és generalista i es decanta per una formació que incloga les diferents èpoques, segons les seues pròpies opcions, tan sols ha d'escollir dues assignatures per mòdul encara que corresponguen a Àrees de Coneixement diferents.