Logo de la Universitat de València Logo Màster en Història de la Formació del Món Occidental Logo del portal

Professorat i assignatures

Professorat 14/15 assignatures impartides 14/15 assignatures no impartides
Miguel Requena Jiménez Línies i debats en la història antiga occidental  
José Mª Cruselles Gómez Les fonts escrites baixmedievals: públiques i privades  
Mónica Bolufer Peruga Perspectiva d´investigació en història moderna  
Francisco Gimeno Blay/ Mª José Carbonell Boria Memòria escrita i gènesi del món occidental  
Antonio Ledo Caballero Ciutat i territori al món clàssic: la ciutat romana en l'alt imperi  
    Paisatge i explotació de recursos en l'antiguitat grecoromana: el vi
Paulio Iradiel Murugarren Producció, intercanvis i fiscalitat en la baixa edat mitjana  
Enrique Cruselles Gómez Mercat i mercats en l'occident medieval  
    La urbanització en l'edat moderna: capitals polítiques i grans ports
    L'economia senyorial a l'europa occidental moderna
Mª José Carbonell Boria La ciutat com a espai de comunicació escrita  
    Democràcies i oligarquies al món grec: Atenes i Esparta
Carmen Alfaro Giner Identitat, etnicitat i gènere en els orígens mítics d'europa  
Rafael Narbona Vizcaíno Res Pública comunitats urbanes baixmedievals  
Ferran Garcia-Oliver Garcia Família i comunitat camperola en la baixa edat mitjana  
    Riquesa, poder i privilegi: la transformació de l'aristocràcia a l'europa moderna
    El desafiament popular a l'europa moderna
    Cultura escrita i gènere
Juan José Seguí Marco Poder central i perifèria en el món clàssic: les províncies romans  
    Exèrcit i barbàrie en la formació d'europa: d'adrianópolis als camps cataláunicos
Antoni Furió Diego
Poder i fiscalitat en l'europa medieval
 
Enrique Guinot Rodríguez Organització social de l'espai: la construcció del paisatge medieval  
    Els models constitucionals de l'europa moderna
   
Oficials i buròcrates a l'Eeuropa moderna
    Arxius i biblioteques: formes de poder
Manuel Albaladejo Vivero
Monoteisme davant politeisme: Teodosio I
 
    Cultura popular i religiositat en l'occident antic: el calendari romà
Mateo Rodrigo Lizondo Cultura religiosa i cultura profana en el món medieval  
   
Minories socioculturals en la baixa edat mitjana: jueus i musulmans
    Pensament modern i revolució cultural
    Els espais de la cultura moderna
Mª Luz Mandingorra Llavata/ José Vicente Boscá Codina La transmisió dels textos como a expressió cultural  
Isabel Morant Deusa Gènere i història en la formació del món occidental  
Josep Torró Abad Arqueologia medieval  
M. Concepción Ferragut Dominguez / Ferran Grau Codina/Ricardo Hernández Pérez Llatí especialitzat per a historiadors  
Alejandro Valiño Arcos Fundaments de la cultura legal europea  
  Treball de fi de màster