Logo de la Universitat de València Logo Màster en Història de la Formació del Món Occidental Logo del portal

El Màster en Història de la Formació del Món Occidental de la Facultat de Geografia i Història s'ha engegat per vegada primera en el curs 2014-2015, però compta amb algunes experiències precedents. D'una banda, les que ha proporcionat el Màster de Patrimoni Cultural. Identificació, Anàlisi, Gestió, el qual segueix vigent en el Centre després d'haver desenvolupat un bon nombre de cursos successius. Per una altra, l'experiència del Màster Interuniversitari d'Estudis Medievals de la Corona d'Aragó, de 90 crèdits, promogut pels departaments d'Història Medieval de les universitats de València i Zaragoza, el qual va tenir vigència entre els cursos 2010-2011 i 2011-2012.

Les necessitat de presentar una oferta de postgrau pròpia per als alumnes egressats dels Graus d'Humanitats, i especialment, els que s'imparteixen en la Facultat de Geografia i Història, va promoure l'elaboració d'un pla d'estudis que integrara un currículum pròpiament referit a Història, que abastant des de l'Antiguitat fins a l'Edat Moderna, i incloent les Ciències i Tècniques Historiogràfiques, permetera a l'alumne ampliar la seua formació a un nivell superior, obrint el camí per a accedir al Doctorat propi de la pròpia Facultat de Geografia i Història.