Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació i Ús Racional del Medicament Logo del portal

Presidenta  
 Dra Mº Antonia Noguera Romero  Departament Farmacologia
Secretària  
 Mª Carmen Arce Heras  Departament Farmacologia
Membres   

 Dr: Teodoro Zornoza Sabrina

 Departament Farmacia i Tecnologia Farmacèutica
 Dra. Matilde Merino Sanjuan  Departament Farmacia i Tecnología Farmacèutica
 Dra. Rosa Giner  Departament Farmacologia
 Dr. Miguel Martí Cabrera  Departament Farmacologia