Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació i Ús Racional del Medicament Logo del portal

Ús de Noves Tecnologies:

Seminaris teòrics i altres activitats formatives en aula

El Centre de Postgrau facilita una aula per a estes actvitats del Màster IURM dotada dels mitjans audiovisual necessaris, incloent ordinador, canó de projecció i servei d´Internet

Zones per a ús informàtic

  • Aula d´Informática de la Facultad de Farmàcia, per classes presencials en les quals es requereix l´ús d´ordinadors.
  • Dotació d´ordinadors dels departaments de Farmacologia i Farmacia i Tecnologia Farmaceùtica, per a ús dels estudiants de Postgrau amb connexió a Internet.

Ús de l´Aula Virtual de la Universitat de València

Els professors i els estudiants prodan utilitzar la plataforma Aula Virtual que permet multitud d´accions de comunicació, introducció de materials docents i altres recursos per a l´aprenentatge, així com els aspectes relacionats amb l´avalució com la comucació de les qualificacions, horaris de revisió, etc.

 Laboratoris o espais especialitzats:

Laboratoris

Les clases presencials de laboratori es realitzen en:

  • Laboratoris docents i de recerca del Departament de Farmacologia, situats en la Facultat de Farmàcia i en la Facultat de Medicina. Per a la realització del Treball Fi de Màster, els estudiansts disposaran de l´espai del laboratori de recerca que els assigne el seu Professor tutor. 

Els laboratoris compten amb:

  • Els equips d´instrumentació necessaris per al desenvolupament de les pràctiques
  • Material fungible per a la preparació de les mateixes.

Espais especialitzats:

Centre d´Informació de Medicaments de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana. Centres Sociosanitaris dependents de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana. Serveis de Farmàcia Hospitàlaria de diferents Hospital i Centres d´Atenció Primària dependents de la Conselleria de Sanitat Valenciana.