Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació i Ús Racional del Medicament Logo del portal

Descripció i característiques del Màster

El Màster Oficial en Investigació i Ús Racional del Medicament s'enquadra dins de l'àrea de Ciències de la Salut .
El perfil de l' estudiant del Màster correspon a persones que han finalitzat titulacions prèvies en l'àmbit de les ciències de la salut i que desitgen completar la seua formació mitjançant la realització d'un màster orientat al medicament, bé per a la investigació i desenvolupament de nous medicaments o bé per promocionar l'ús racional dels ja autoritzats.
Els grups de possibles estudiants contemplats són :

  •  Graduats ja inserits en el mercat laboral , no només de la Comunitat Valenciana sinó de qualsevol altre país europeu , americà o asiàtic .
  • Recentment graduats, no només d'alguna universitat de la Comunitat Valenciana, sinó també d'Espanya i d'Iberoamèrica, fonamentalment. Tot i que el grau faculta per exercir una activitat professional, no hi ha una especialitat que cobreixi la formació que l'estudiant obté amb aquest Màster.
  • Graduats en fase d'especialització en institucions sanitàries, via MIR, FIR, ... ja que aquesta formació complementa l'obtinguda durant el període d'especialització

La durada és de 600 hores a realitzar en un o més anys (60créditos )
Entitat / s col·laboradora/es: Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana. Banc de Santander - Central - Hispano .
Els professors del Màster són Doctors en Biologia, Dret, Economia, Farmàcia, Medicina, Psicologia i Química. Farmacèutics Especialistes en Farmàcia Hospitalària. Metges Especialistes.
Els departaments majoritàriament implicats en la docència dels continguts del màster són el Departament de Farmacologia i el Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, ambdós de la Universitat de València .
També es compta amb la participació de professorat pertanyent a altres departaments. En el cas concret de la Universitat de València, els departaments també implicats són: Economia Aplicada i Psicologia Social.
La plantilla de professors participants en la impartició de la docència del Màster, està àmpliament consolidada, pertanyent el 45% al cos de catedràtics i el 33% a Professors Titulars de la Universitat de València. Aquests professors imparteixen el 79% dels crèdits del Màster. La resta de professors són associats, contractats doctors o són professors externs.
En totes les matèries del màster es compta amb la participació tant de professionals com d'acadèmics d'altres universitats espanyoles i estrangeres.
Per facilitar aquesta participació, en tots els cursos impartits, el Màster ha estat beneficiari de les Ajudes per a la Mobilitat de professors de Màsters Oficials, convocades per Ajudes per a la Mobilitat de Professors Externs que finança el Banc Santander.