Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació i Ús Racional del Medicament Logo del portal

La repercussió sanitària, social i econòmica que té l'ús de medicaments en el nostre medi, fa necessària la formació de professionals experts en l'ús racional del medicament perquè apliquin amb qualitat i, fonamentalment, amb independència seus coneixements a la investigació i desenvolupament de medicaments ia la pràctica assistencial. Per això, els objectius generals són :

  Objectiu 1

Proporcionar la formació de base necessària per a la investigació en els diferents camps que es relacionen amb el medicament . Amb aquest primer objectiu es pretén formar especialistes en investigació i desenvolupament de medicamntos

  Objectiu 2

  Completar i aprofundir coneixements en l'entorn del medicament i la seva adequació en aspectes pràctics per a un exercici professional responsable en l'ús racional dels medicaments. Amb aquest segon objectiu es pretén:

  • Facilitar la capacitat d'inserció en el mercat laboral dels graduats en Ciències de la Salut ampliant les seves competències al proporcionar-los la formació adequada en l'ús racional del medicament
  • Proporcionar als professionals sanitaris la formació complementària (reciclatge) que els faciliti desenvolupar la seva activitat professional segons els criteris d'ús racional del medicament i/o accedir a millors oportunitats laborals.
  • Proporcionar informació sobre ús racional de medicaments a graduats i professionals d'altres àmbits no relacionats amb les Ciències de la Salut, que vulguin completar la seva formació per adquirir un perfil professional especialitzat en el camp del medicament