Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació i Ús Racional del Medicament Logo del portal

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43024 Bioestadística aplicada i mètodes informàtics per a l'anàlisi i presentació de dades 5 Obligatori Veure fitxa
43023 Fonts d'informació, comunicació científica i social en el context de la salut 7 Obligatori Veure fitxa
43025 Legislació i bioètica 3 Obligatori Veure fitxa
43045 Treball fi de màster 15 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43036 Actualització en formes i sistemes d'administració i ús de medicaments 4 Optatiu Veure fitxa
43041 Actualització terapèutica 10 Optatiu Veure fitxa
43027 Aïllament guiat i identificació de productes naturals bioactius 5 Optatiu Veure fitxa
43038 Anàlisi farmacocinètic farmacodinàmic poblacional i simulació d'assaigs clínics 4 Optatiu Veure fitxa
43030 Bases de la farmacologia de la inflamació 3 Optatiu Veure fitxa
43026 Bases de la investigació farmacològica 4 Optatiu Veure fitxa
43042 Qualitat assistencial 7 Optatiu Veure fitxa
43028 L'òrgan aïllat, els cultius cel·lulars i les seves aplicacions 3 Optatiu Veure fitxa
43035 Estabilitat i formulació de medicaments 3 Optatiu Veure fitxa
43039 Avaluació de la permeabilitat en el desenvolupament de medicaments 4 Optatiu Veure fitxa
43037 Farmacocinètica experimental 3 Optatiu Veure fitxa
43043 Farmacoeconomia 3 Optatiu Veure fitxa
43034 Farmacologia de l'addicció a drogues d'abús: perspectives terapèutiques 4 Optatiu Veure fitxa
43033 Fonaments de teràpia gènica 3 Optatiu Veure fitxa
43032 Inflamació de les vies aèries i la circulació pulmonar 5 Optatiu Veure fitxa
43029 Interacció fàrmac-receptor 4 Optatiu Veure fitxa
43040 Metodologia per a la investigació en l'ús racional del medicament 4 Optatiu Veure fitxa
43031 Mètodes d'avaluació in vivo / in vitro de fàrmacs aintinflamatoris, antial·lèrgics i immunosupressors 3 Optatiu Veure fitxa
43044 Ús racional del medicament en atenció primària, hospitalària i sociosanitària 6 Optatiu Veure fitxa