Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació i Ús Racional del Medicament Logo del portal

Les Pràctiques Externes Extracurriculars són coordinades per la directora del Màster amb l'assessorament de la CCA, que és l'immediat responsable de la programació, coordinació i supervisió, especialment pel que fa a les relacions entre el Màster i els centres de pràctiques, l'orientació a els estudiants i l'atenció als tutors / es. Tot això de forma coordinada amb la Fundació Universitat-Empresa ADEIT, que és la responsable de l'organització, planificació i gestió de les pràctiques externes dels estudiants de la Universitat de València.,.
El desenvolupament de les pràctiques externes extracurriculars dels estudiants permet la participació activa en Hospitals, Centres Sanitaris, d'Investigació o Universitaris, i aporta informació sobre l'adequació dels resultats d'aprenentatge que s'estan desenvolupant durant els estudis.

Possibilitat de Pràctiques Externes extracurriculars a:

  •    Institucions Sanitàries i / o d'investigació
  •    Centre de Farmacovigilància de la Comunitat Valenciana  (Conselleria de  Sanitat)
  •    Hospitals (Servei de Farmàcia, Unitat de realització        d'Assaigs Clínics)
  •    INCLIVA
  •    Farmàcia Comunitària
  •    Centre d'Investigació Príncep Felip
  •    Indústries, Empreses de l'àmbit sanitari