University of Valencia logo Logo Master's Degree in Research  and Rational Use of Medicines Logo del portal

Les Pràctiques Externes Extracurriculars són coordinades per la directora del Màster amb l'assessorament de la CCA, que és l'immediat responsable de la programació, coordinació i supervisió, especialment pel que fa a les relacions entre el Màster i els centres de pràctiques, l'orientació a els estudiants i l'atenció als tutors / es. Tot això de forma coordinada amb la Fundació Universitat-Empresa ADEIT, que és la responsable de l'organització, planificació i gestió de les pràctiques externes dels estudiants de la Universitat de València.,.
El desenvolupament de les pràctiques externes extracurriculars dels estudiants permet la participació activa en Hospitals, Centres Sanitaris, d'Investigació o Universitaris, i aporta informació sobre l'adequació dels resultats d'aprenentatge que s'estan desenvolupant durant els estudis.

Possibilitat de Pràctiques Externes extracurriculars a:

  •    Institucions Sanitàries i / o d'investigació
  •    Centre de Farmacovigilància de la Comunitat Valenciana  (Conselleria de  Sanitat)
  •    Hospitals (Servei de Farmàcia, Unitat de realització        d'Assaigs Clínics)
  •    INCLIVA
  •    Farmàcia Comunitària
  •    Centre d'Investigació Príncep Felip
  •    Indústries, Empreses de l'àmbit sanitari