University of Valencia logo Logo Master's Degree in Research  and Rational Use of Medicines Logo del portal

Itineraris Màster en Investigació i Ús Racional del Medicament

Itineraris o especialitats

1. Recerca en ciències biomèdiques i farmacèutiques, dotant l'estudiant dels coneixements i les eines per desenvolupar una activitat investigadora en el futur, bé en el medi universitari o bé integrat en institucions o centres d'investigació biomèdica públics o privats. Atès que l'equip de professors que imparteix aquest itinerari integra grups d'investigadors punters i consolidats, els estudiants adquireixen una formació d'alt nivell i quan acaben la seva etapa formativa tots ells són acollits en equips d'investigació nacional i internacional.

2. Recerca i tasca assistencial en l'ús racional del Medicament. Aquest itinerari proporciona formació de qualitat per a un desenvolupament professional assistencial en l'àmbit hospitalari, d'atenció primària o de gestió de recursos sanitaris. Resulta interessant tant a estudiants que busquen feina en aquest àmbit com a professionals que desitgen ampliar els seus coneixements en aquests aspectes. A l'estar impartit en estreta col·laboració amb diferents professionals de l'àmbit hospitalari, Atenció primària i sociosanitària, s'enriqueix la formació en aspectes pràctics, afavoreix la inserció professional dels estudiants en diferents institucions sanitàries-assistencials i proporciona eines de qualitat als professionals que volen desenvolupar una activitat investigadora, a més de la seva tasca assistencial o de gestió.