University of Valencia logo Logo Master's Degree in Research  and Rational Use of Medicines Logo del portal

MOBILITAT

Mobilitat d'estudiants propis: tot i que el programa no és interuniversitari, l'alumne ha d'estar disposat a desplaçar-se per completar la seva formació, especialment si així ho requereix la realització del treball Fi de Màster, per la qual cosa els alumnes del Màster poden beneficiar-se de les beques de mobilitat del Ministeri d'Educació.

Mobilitat d'estudiants d'acollida: l'òrgan responsable de la gestió de la mobilitat serà el servei que dictamini la Universitat de València, a través de l'Oficina de Relacions Internacionals. Hi ha la possibilitat de realitzar intercanvis Erasmus a nivell de Postgrau, amb les universitats amb les que es tingui signat conveni. També és possible l'intercanvi d'estudiants amb altres universitats fora dels convenis Erasmus sempre que estigui vigent el conveni de col·laboració entre les universitats interessades i les receptores.

Convocatoria Becas Erasmus 2018-2019

Convenios Máster Erasmus 2018-2019