University of Valencia logo Logo Master's Degree in Law and Gender Violence Logo del portal

Description and characteristics

El Màster Universitari en Dret i Violència de Gènere oferix una formació multidisciplinària per a dotar de les competències i habilitats pràctiques i investigadores dels i les professionals en prevenció i eradicació de la violència contra la dona. És un Màster que es dirigix a tots els i les professionals que d'alguna manera desenvolupen o pretenen desenvolupar la seua activitat en l'àmbit de la problemàtica de la violència contra la dona, Juristes, trabajadores/as socials, sociólogos/as, i en general l'àrea de les ciències socials.

Es tracta d'un màster que s'impartix en un curs acadèmic en què es desenrotllen 60 crèdits ordenats en dos quadrimestres:
  • El primer s'impartix on line, i es rep formació comuna i obligatòria, en matèria de prevenció i sensibilització en gènere i igualtat, així com metodològica investigadora, necessària per a la realització del Treball de fi de màster i la posterior Tesi doctoral, si és el cas.
  • El segon es realitza de forma presencial, en l' aula . En este moment es realitza l'estudi de les assignatures corresponents a l'àrea psicològica i als protocols d'actuació policial, forense i judicial. 

Al llarg del curs es compta amb la presència de professorat i expertos/as en l'àrea objecte d'estudi, que doten a l'ensenyança de dinamisme i practicidad. 

Finalitzat el Màster s'accedix directament al Doctorat de Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional, que compta amb la Menció cap a l'Excel·lència, sense que siga necessari realitzar cap complement de formació ni d'investigació addicional.

El Màster compta amb un sistema de visites institucionals destinades a la formació integral de l'alumnat. Gràcies als convenis firmats amb l'Observatori de violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial, Fundació per a l'Ajuda de Mates del Delicte, Il·lustre Col·legi d'Advocats de València, es garantixen els coneixements pràctics suficients. 

Hi ha una passarel·la des del Màster de l'Advocacia de la UV. Es preveu el reconeixement de un máxim de 20 crèdits dels cursats en el dit Màster; això suposa que, realitzat el primer any de l'este, es podrà reconeixer els dits crèdits i iniciar el Màster Oficial en Dret i Violència de Gènere, és a dir, per la qual cosa en dos anys s'aconseguixen ambdós titulacions de Màster.

S'ha signat un conveni amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València, de manera que la finalització del Màster serà valorada, com a formació, a l'efecte d'admissió al Torn especialitzat en Violència de Gènere del Col·legi.

Finalment, afegir que el màster universitari en Dret i Violència de gènere és computable als efectes del desenrotllament de la nova carrera horitzontal dels funcionàries i funcionàries públiques, de conformitat amb l'art. 31.2 del Decret 186/2014, de 7 de novembre. Este nou reglament valora la formació específica sobre qüestions que tinguen relació amb assumptes de competència de la Generalitat Valenciana, la qual cosa sens dubte és el cas de la violència de gènere.

 

Rapte d'Europa. Rubens (1628-29)

El rapte d'Europa. Rubens (1628-29).