Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Logo del portal

Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària per la Universitat de València

NO S’OFEREIX AQUEST CURS

 

Requisits per a l'accés a l'especialitat de FP-Informàtica i Sistemes Electrònics

 

Poden accedir a aquesta especialitat sense necessitat de realitzar la prova d'accés les persones que posseisquen la titulació de Grau (Llicenciatura o Diplomatura) en Enginyer Industrial, Informàtic, Aeronàutic, en Telecomunicacions, Electrònic i en Automàtica i Electrònica Industrial, Enginyer Tècnic Informàtic, en telecomunicacions o Industrial (només en les especialitats Electrònica Industrial, Electricitat).

Aquells / es estudiants que no acrediten haver cursat alguna de les titulacions esmentades hauran de superar una prova que confirme el seu domini -a nivell de grau universitari- de les competències relatives a aquesta especialitat. La prova versarà sobre els continguts que s'inclouen en el següent temari.

Temari per a la prova d'accés a l'especialitat deInformática i Sistemes Electrònics

1. Components, estructura i funcionament de la Unitat Central de Procés.

2. Memòria interna. Tipus. Adreçament. Característiques i funcions.

3. Microprocessadors. Estructura. Tipus. Comunicació amb l'exterior.

4. Sistemes d'emmagatzematge extern. Tipus. Característiques i funcionament.

5. Organització lògica de les dades. Estructures estàtiques. Estructures dinàmiques.

6. Sistemes operatius. Components. Estructura. Funcions. Tipus.
7. Explotació i Administració de sistemes operatius monousuari i multiusuari.

8. Llenguatges de programació. Tipus. Característiques.

9. Programació estructurada. Estructures bàsiques. Funcions i Procediments. Programació orientada a objectes. Objectes. Classes. Herència. Polimorfisme. Llenguatges.

10. Sistemes gestors de base de dades. Funcions. Components. Arquitectures de referència i operacionals. Tipus de sistemes.

11. Model de dades relacional. Estructures. Operacions. Àlgebra relacional.

12. Disseny lògic de funcions. Definició de funcions. Descomposició modular. Tècniques descriptives. Documentació.

13. Disseny lògic de dades. Transformació del model conceptual a models lògics. Anàlisi relacional de dades. Documentació.

14. Xarxes i serveis de comunicacions.

15. Arquitectures de sistemes de comunicacions. Arquitectures basades en nivells. Estàndards.

16. Conceptes i fenòmens elèctrics. Unitats de mesura. Llei d'Ohm.

17. Conceptes i fenòmens electromagnètics. Propietats magnètiques de la matèria. Inducció electromagnètica. Coeficient d'autoinducció

18. Anàlisi de circuits elèctrics en corrent continu i en corrent altern.

19. Anàlisi de circuits electrònics bàsics amb components discrets.

20. Anàlisi de circuits electrònics bàsics amb amplificadors operacionals integrats.

21. Mesures en electrònica analògica. Instruments. Procediments de mesura. Normes de seguretat

22. Fonaments d'electrònica digital. Àlgebra de Boole. Funcions lògiques i taules de veritat. Portes lògiques. Famílies lògiques.

23. Anàlisi de circuits electrònics realitzats amb dispositius combinacionals.

24. Anàlisi de circuits electrònics realitzats amb dispositius seqüencials i aritmètics.

25. Anàlisi de circuits electrònics realitzats amb dispositius convertidors analògics-digitals i digitals-analògics.

26. Simulació de circuits electrònics analògics per ordinador.

27. Simulació de circuits electrònics digitals, cablejats i microprogramables, per ordinador.

28. Principis bàsics de l'automatització. Autòmats programables.

29. Principis bàsics dels sistemes regulats. Sensors i transductors. Reguladors. Actuadors.

30. Sistemes electrònics de potència.

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies