Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Logo del portal

En funció de las especialitats docents de l’educació secundària, el màster pot oferir (veure nota final) les següents especialitats:

 

· Biologia i Geologia

· Dibuix

· Economia

· Educació Física

· Filosofia

· Física i Química

· Llengua estrangera: Alemany, Francès i Anglès *

· Geografia i Història

· Llengües i Cultures Clàssiques: Grec i Llatí *

· Llengua Castellana i Literatura

· Llengua Catalana (Valencià) i la seua Literatura

· Matemàtiques

· Música

· Orientació Educativa

· Tecnologia i Processos Industrials

· Formació i Orientació Laboral

· Àrea de Formació Professional: Especialitats Biosanitàries

· Àrea de Formació Professional: Especialitats de Serveis Socioculturals i a la Comunitat

· Àrea de Formació Professional: Empresa, Comerç i Turisme

· Àrea de Formació Professional: Especialitats d’Informàtica i Sistemes Electrònics

La Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster no pot garantir que cada curs s'impartisquen totes les especialitats relacionades. En funció de la demanda de places durant el procés de preinscripció s'adoptarà la decisió final sobre les especialitats que finalment s'ofereixen cada any.

En la preinscripció és possible sol.licitar places en més d'una especialitat (de manera prioritzada), per si alguna finalment no s'imparteix o per si l'interessat no pot obtenir plaça en l'especialitat desitjada (veure admissió). Per als interessats en les especialitats de menor demanda (llengües estrangeres distintes a l'anglès i clàssiques), quan aquestes siguen oferides en la preinscripció es recomana especialment sol.licitar plaça en una altra especialitat com a segona prioritat.