Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Logo del portal

NORMATIVA TFM

Treball Fi de Màster (Normes sobre el TFM)

REGLAMENT D’ESTUDIS OFICIALS DE POSTGRAU A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA​

DEFENSA DEL TFM

Protocols per a la defensa via telemàtica del TFM

Protocol per a l'alumnat

Protocol per  coordinadors/es d'especialitat i tribunals

Els TFM i l’excepcionalitat del COVID19

Com a conseqüència de la pandèmia del COVID19, la CCA del Màster en Professor/a d’Educació Secundària, en consonància amb les instruccions del Rectorat de la Universitat de València, ha acordado, prèvia sol·licitud de l’alumne, acompanyada de l’informe del tutor/a i només en els casos en què resulte impossible realitzar adequadament el TFM assignat,

1.-ESTENDRE el termini de presentació i defensa del TFM perquè es puga disposar de dades suficients per realitzar el treball, en un marc temporal ampliat dintre del curs 2019-20 i no més enllà del 16 d’octubre de 2020,

o bé

2.-TRASLLADAR  la matrícula del  TFM de l’estudiant al curs següent 2020-21, amb cost zero per a aquesta assignatura.

Trobareu la instrucció del Rectorat i la sol·licitud en aquest enllaç:

Instrucció del Rectorat

Sol·licitud d'ajornament de la defensa del TFM

DOCUMENTS PER AL DIPÒSIT

Sol·licitud de Dipòsit del Treball Fi de Màster

CALENDARI

Calendari defensa TFM