University of Valencia logo Logo Master's Degree in Psychopedagogy Logo del portal

 • Què clau i usuari he de posar si vaig ser antic alumne/a de la Universitat de València?

Has de passar per la Secretaria del Centre en el qual vas realitzar els teus estudis i sol·licitar el nou usuari i contrasenya.

 • Com obtenir clau i usuari si no he sigut alumne de la Universitat?

Quan accedeixes a la sol·licitud, has d'entrar com a Usuari de la Seu i pressionar sol·licitar accés. Hauràs de posar:

Usuari: la teua adreça de correu electrònic personal (Hotmail, terra….).
Contrasenya: inventa-la (no se t'oblide, ja que te la demanarà diverses vegades).
T'enviaran un correu de contestació donant-te d'alta en l'aplicació Entreu.

A partir d'ací ja pots entrar amb l'usuari i la contrasenya que vas usar al principi.

 • Què em va costar el màster?

Els preus vénen fixats per la Generalitat que els publica en el DOGV al juliol o agost.
L'any passat el preu del crèdit va ser 20.19€. Caldrà esperar a l'estiu per a saber si hi ha pujada.
Per a calcular el preu de la matrícula, multiplica el preu del crèdit pel total de crèdits de la matrícula.

 • Poden els Diplomats en Magisteri accedir al màster?

 • Poden els Diplomats en Educació Social accedir al màster?

 • Com puc cursar el màster a temps parcial?

El Màster consta de 90 crèdits.
Es pot fer el primer any 60 crèdits i el següent tan sol 30.
Pots fer-ho en tres anys fent 30 crèdits per any.
També pots escollir 45 crèdits en dos anys.
Existeix una taula on especifica els mòduls dels quals t'hauries d'anar matriculant.

 • Quin horari té el màster?

El màster és presencial i l'horari és de 17:30 a 21:30h de dilluns a divendres si fas els 60 crèdits.
Poden sorgir petites modificacions cada any. Has de consultar-ho en la web del màster.

 • Si estic acabant la carrera i no tinc encara el Certificat Acadèmic quin document puc presentar?

Tan sol en la fase II de la preinscripció pots presentar una declaració jurada i que una vegada obtingut el certificat de notes finals, es reemplaçarà en la documentació.
La declaració jurada és un document on especifiques el teu nom , DNI, les assignatures que estàs cursant i el que ja tens consolidat. La signes i l'escaneges.

 • Puc cursar el màster a distància o en règim semipresencial?

No, el màster és presencial. Si ho desitges, pots matricular-te a temps parcial per a assistir a una mica més de la meitat de les classes durant un any i cursar la resta el pròxim curs.

 • Estic admès/a després de la segona fase de preinscripció. Quan he de matricular-me?

En les dates que s'indique en la web del màster. Normalment a la fi de Juliol.
En cas de no matricular-te perdràs la plaça adjudicada.

 • Com sol·licitar el reconeixement en estudis de màsters o doctorat?

Quan sol·licitar el reconeixement:
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia que l'estudiant formalitza la matrícula i finalitzarà, per als estudis de màster el 30 d'octubre de 2012.
Important: aquells estudiants que sol·liciten reconeixement no hauran de matricular-se del mòdul o mòduls el reconeixement dels quals sol·liciten.
Informació sobre reconeixement d'estudis
Formulari
Mitjançant l'imprès de sol·licitud de reconeixement o sol·licitar-se per correu electrònic a postgrau@uv.es o doctorado@uv.es.

 • Quina formació (pedagògica o psicològica) he d'escollir per a la matrícula?

La Comissió Acadèmica valorarà què formació et falta segons els estudis pels quals accedeixes al màster.
L'única cosa que podràs escollir és l'Itinerari:

- Psicopedagogia Escolar
- Psicopedagogia Social i Comunitària

 • Quan he d'acreditar el nivell B-1 en anglès?

Aquest requisit serà necessari, en tot cas, per a l'expedició del títol de Màster en Psicopedagogia.
En la preinscripció no és necessari tenir el títol.