University of Valencia logo Logo Master's Degree in Psychopedagogy Logo del portal

Mòdul Matèries Professor/a

 (Mòdul I). Formació Pedagògica - 42453

 Disseny, desenvolupament i avaluació curricular Isabel Gallardo
 L'organització dels contextos d'ensenyament   José Luis Muñoz
 Política educativa  José Ignacio Cruz

 (Mòdul II). Formació Psicològica - 42457

 Psicologia social i dels grups   Joan Carles Bernat
 Psicologia de la personalitat: estructura i processos  Gemma García
 Psicologia de la instrucció  

 (Mòdul III). Formació comú 1 - 42438

 Diagnòstic Pedagògic   Ignacio Alfaro
 Orientació i Tutoria Alfredo Pérez/Pilar Blasco
 Relació pedagògica amb l'alteritat  Francisco Jodar
 Psicologia Vocacional  Esperanza Rocabert

 (Mòdul IV). Formació comú 2 - 42439

 Intervenció psicològica en dificultats d'aprenentatge Rafaela Marco
 Psicologia clínica  infantil i juvenil  Elvira Martínez
 Intervenció primerenca  Francisco Alcantud

 (Mòdul V). Formació comú 3 - 42440

 Aplicacions de tecnologia educativa Isabel Díaz
 Tècniques per a la Recerca Educativa  Natividad Orellana
 Mesurament educatiu avançat en l'avaluació psicopedagògica José González
 Política escolar i psicopedagogia  Andrés Payá

 (Mòdul VI). Psicopedagogia escolar I - 42452

 Materials per a l'ensenyament i tecnologia educativa  Ángel San Martín

 (Mòdul VII). Psicopedagogia social i comunitària I - 42458

 Orientació i inserció professional en l'àmbit social i laboral Carmen Carmona

 (Mòdul VIII). Psicopedagogia escolar II - 42456

 Intervenció Psicològica en Trastorns del Desenvolupament Ángel Latorre
 Millora i Innovació en els Centres Educatius Jose Luis Muñoz
 Desenvolupament Professional del Professorat  
 Família, Educació i Centre Educatiu  Paz Canovas

 (Mòdul IX). Psicopedagogia social i comunitària II - 42459

 Orientació Professional Alfredo Pérez
 Diagnòstic Psicopedagògic en l'àmbit social i comunitari  Ana Moral
 Assessorament Psicològic a Famílies en Situacions de Risc Psicosocial  Adelina Gimeno
 Educació per a la Salut  Mercedes Rius

 Els professors marcats en negreta són els coordinadors de mòdul i per tant els responsables de firmar les actes de dit mòdul.
 En cas de tindre algún problema amb la nota d'un mòdul determinat os heu de posar en contacte amb el seu coordinador.