Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Tècniques Experimentals en Química Logo del portal

  • Universitat de València

En l'organització dels laboratoris i les tasques d'administració participa el personal que s'indica a la taula i que pertany al Departament de Química Analítica.

Nom Càrrec Tasques desenvolupades
María Lara García Administrativa Secretaria del Màster i assistència administrativa als estudiants
María Mancha Bermejo Cap de la Unitat de Gestió Tasques generals d'administració
José Antonio Adelantado Cano Administratiu Tasques generals d'administració
Javier García Vento Tècnic Mitjà de Laboratori Organització dels laboratoris i manteniment de la instrumentació química i equips informàtics
Antonio Martínez Giménez Oficial de Laboratori Organització dels laboratoris i manteniment bàsic de la instrumentació química
Yolanda Catalá López Oficial de Laboratori Organització dels laboratoris i manteniment bàsic de la instrumentació química