Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Tècniques Experimentals en Química Logo del portal

  • Universitat de València

Documents del Curs 2009-2010

Horaris y exàmens:
Horari del curs i calendari d'exàmens 2009-2010
 
Competencies transversals:
Calendari d'activitats curs 2009-2010
 
Pràctiques Extrenes:
Empreses Col·laboradores 2009-2010
Tribunal de Pràctiques Externes 2009-2010 (Avaluarà el tribunal del TFM)
 
Treball Fi de Màster:
Titols i tutors realitzats TFM curs 2009-2010
Tribunal del treball fi de màster 2009-2010
Llistat de títols i tutors 2009-2010

Documents del Curs 2010-2011

Horaris y exàmens:
Horari del curs i calendari d'exàmens 2010-2011

Competencies transversals:
Calendari d'activitats curs 2010-2011

Pràctiques Extrenes:
Empreses Col·laboradores 2010-2011
Tribunal de Pràctiques Externes 2010-2011 (Avaluarà el tribunal del TFM)

Treball Fi de Màster:
Titols i tutors realitzats TFM curs 2010-2011
Tribunal del treball fi de màster 2010-2011
Llistat de títols i tutors 2010-2011


Documents del Curs 2011-2012

Horaris y exàmens:
Horari del curs i calendari d'exàmens 2011-2012

Competencies transversals:
Calendari d'activitats curs 2011-2012

Pràctiques Extrenes:
Empreses Col·laboradores 2011-2012
Tribunal de Pràctiques Externes 2011-2012 (Avaluarà el tribunal del TFM)

Treball Fi de Màster:
Titols i tutors realitzats TFM curs 2011-2012
Tribunal del treball fi de màster 2011-2012
Llistat de títols i tutors 2011-2012


Documents del Curs 2012-2013

Horaris y exàmens:
Horari del curs i calendari d'exàmens 2012-2013

Competencies transversals:
Calendari d'activitats curs 2012-2013

Pràctiques Extrenes:
Empreses Col·laboradores 2012-2013
Tribunal de Pràctiques Externes 2012-2013 (Avaluarà el tribunal del TFM)

Treball Fi de Màster:
Titols i tutors realitzats TFM curs 2012-2013
Tribunal del treball fi de màster 2012-2013
Llistat de títols i tutors 2012-2013


Documents del Curs 2013-2014

Horaris y exàmens:
Horari del curs i calendari d'exàmens 2013-2014

Competencies transversals:
Calendari d'activitats curs 2013-2014

Pràctiques Extrenes:
Empreses Col·laboradores 2013-2014 
Tribunal de Pràctiques Externes 2013-2014 (Avaluarà el tribunal del TFM)

Treball Fi de Màster:
Titols i tutors realitzats TFM curs 2013-2014 
Tribunal del treball fi de màster 2013-2014
Llistat de títols i tutors 2013-2014


Documents del Curs 2014-2015

Horaris y exàmens:
Horari del curs i calendari d'exàmens 2014-2015

Competencies transversals:
Calendari d'activitats curs 2014-2015

Pràctiques Extrenes:
Empreses Col·laboradores 2014-2015
Tribunal de Pràctiques Externes 2014-2015 (Avaluarà el tribunal del TFM)

Treball Fi de Màster:
Titols i tutors realitzats TFM curs 2014-2015
Tribunal del treball fi de màster 2014-2015
Llistat de títols i tutors 2014-2015