Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Tècniques Experimentals en Química Logo del portal

  • Universitat de València

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 35

Treball fi de màster: 18

Pràctiques externes 7

Codi titulació: 2109

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències

Web específica del màster: www.uv.es/masterteq

Places ofertes de nou ingrés: 24

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Química

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà i valencià

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Francesc Albert Esteve Turrillas (Director)
Enrique Carrasco Correa
Yolanda Martín Biosca
Carmen Molíns Legua
Emilio José Pardo Marín
Olga Pardo Marín
José Vicente Ros Llis
Manuel del Casar Zamorano (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Aquest màster ofereix una formació avançada i integral en el coneixement i la utilització de les tècniques experimentals en química, necessàries per a l’anàlisi i la caracterització de substàncies. El seu programa formatiu permet completar els estudis als titulats en aquesta àrea de coneixement; en la seua orientació professional, aporta continguts específics i experimentals que permeten una aplicació immediata al món empresarial. Alhora, proporciona una sòlida iniciació a la investigació, tant per a la seua posterior aplicació en l’àmbit universitari com en empreses privades o organismes oficials en què es desenvolupen tasques relacionades amb aquesta activitat.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Doctorat en Tècniques Experimentals en Química; Doctorat en Química

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: Francesc.A.Esteve@uv.es