Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Tècniques Experimentals en Química Logo del portal

  • Universitat de València

Descripció i característiques

Interès del Màster

L'objectiu bàsic del Màster en Tècniques Experimentals en Química és proporcionar als estudiants una formació integral en el coneixement i utilització de les tècniques experimentals, necessàries per a l'anàlisi químic i la caracterització de sustàncies.

Les competències que proporcionen els estudis del Màster permetran als titulats l'exercici de la seua tasca professional en un àmbit general i els proporcionaran la formació necessària per tal d'emprendre una tasca investigadora.

El Màster té principalment una orientació professional, la qual l'aporten els seus propis continguts experimentals, els quals permeten una aplicació immediata al món empresarial.

Alhora proporciona una iniciació a la investigació, tant per a la seua posterior aplicació en l'àmbit universitari com en empreses privades o organismes oficials en què es desenvolupe la tasca investigadora.

Característiques:

Les característiques fonalmentals del Màster són:

  • El nivell de formació experimental que proporciona és molt elevat, ya que totes les matèries del Màster són experimentals amb l'única excepció de la dedicada al desenvolupament de competències transversals.
  • La titulació és oficial, la qual cosa permet el preu dels ensenyaments públics i la sol·licitud de les beques corresponents.
  • Les tècniques estudiades són aplicables en tot tipus d'indústria del sector químic o afí. Els ensenyaments estan enfocats cap els diversos camps de la química aplicada, com ara: caracterització de compostos, estudis mediambientals, anàlisi industrial i control de qualitat en la indústria química i afins, anàlisi d'aliments, anàlisi de productes farmacèutics i cosmètics, anàlisi clínic, etc.
  • El Màster té principalmente una orientació professional, la qual l'aporten els seus propis continguts experimentals, els quals permeten una aplicació immediata al món empresarial, potenciada per una matèria de Pràctiques Externes, la qual facilita a l'estudiant l'aplicació pràctica de les competències que va adquirint durant la realització del Màster, dins d'un entorn empresarial.
  • Alhora, el Màster proporciona una iniciació a la investigació, tant per a la sea posterior aplicació a l'àmbit universitari com en empreses privades o organismes oficials en què es desenvolupe tasca investigadora. Aquest iniciació es realitza mitjançant la matèria Treball Fi de Màster, la qual es du a terme en alguna de les línies d'investigació oferida pels grups d'investigació que participen en el Màster i el prestigi dels quals és reconegut a nivell nacional i internacional. Per això, si ho desitgen, els titulats del Màster que compleixen els requisits establerts en l'actual legislació podran iniciar directament la seua Tesi Doctoral incorporant-se a la Fase d'Investigació del Programa de Doctorat en Tècniques Experimentals en Química interuniversitari (UV i UPV) amb una excel·lent formació o habent adquirit les aptituds i habilitats necessàries per allò. Igualment, els titulats podran incorporar-se a altres programes de doctorat com ara el Programa de Doctorat en Química (de la UV) o a altres relacionats amb la química o ciències afins, tant de la UV com d'altres universitats.