Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Tècniques Experimentals en Química Logo del portal

 • Universitat de València
 • CE1: Ser capaços de seleccionar i optimitzar les variables instrumentals per obtenir els millors paràmetres analítics en les tècniques experimentals estudiades.
 • CE2: Ser capaços dusar les eines bàsiques per al tractament de dades experimentals al laboratori.
 • CE3: Ser capaços dexposar i defensar públicament els resultats i les conclusions del seu treball duna manera clara i concisa.
 • CE4: Realitzar les tasques pròpies de la seva professió, tant en empreses privades com en organismes públics, portant a terme estudis basats en l'ús de tècniques experimentals, en diferents àmbits com ara: mediambiental, agroalimentari, sanitari (farmacèutic i clínic), cosmètic i en general de la indústria del sector químic i afins.
 • CE5: Realitzar estudis realacionados amb l'anàlisi i / o la caracterització de substàncies químiques com ara: control de qualitat, disseny de protocols de treball per a laboratoris, disseny i implementació de processos d'acreditació i validació, disseny i desenvolupament de projectes I+D+I, emissió d'informes, certificacions i / o dictàmens, etc.
 • CE6: Ser capaços de planificar i gestionar els recursos disponibles d'un laboratori químic, tenint en compte els principis bàsics de la qualitat, prevenció de riscos, seguretat i sostenibilitat.
 • CE7: Seleccionar la instrumentació química comercialitzada apropiada per a l'estudi a arealizar i d'aplicar els seus coneixements per utilitzar-la de manera correcta.
 • CE8: Elaborar una memòria clara i concisa dels resultats del seu treball i de les conclusions obtingudes.
 • CE9: Ser capaços d'aplicar l'experiència investigadora adquirida per iniciar el desenvolupament de la fase investigadora d'un programa de doctorat en temes relacionats amb la química i afins.
 • CE10: Ser capaços d'aplicar l'experiència investigadora adquirida en tasques pròpies de la seva professió, tant en l'empresa privada com en organismes públics.