Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Tecnologies Web, Computació en el Núvol i Aplicacions Mòbils Logo del portal

OFERTA DE MÀSTERS I REQUISITS D´ACCÉS I ADMISSIÓ
 1. Quina és l’oferta de màsters que puc cursar a la Universitat de València?
 2. S´oferten els mateixos màsters en la fase I de preinscripció i en la fase II de preinscripció? 
 3. Com puc conèixer els requisits específics exigits per accedir a cada màster?
 4. És necessària l’experiència prèvia professional per ser admès a un màster?
 5. Cal haver acabat els estudis corresponents al títol d´accés al màster per a fer la preinscripció al màster? 
 6. Quina duració tenen els màsters?
 7. Què és un ECTS?
 8. Hi ha oferta on line de màsters oficials?
 9. Hi ha màsters que s´imparteixen només en anglès?
 10.  Es pot estudiar un màster a temps parcial?
 11. Es pot estudiar més d´un màster en el mateix any?
 12. És vàlid un títol estranger per a ser admès en el Màster en Advocacia o en el Màster en Psicologia General Sanitària? 
 13. Sóc estranger, necessite tramitar el meu visat per a accedir al màster?
PROCEDIMENT PREINSCRIPCIÓ
 1. Quan s’obri el termini per preinscriure’s a un màster?
 2. Quina diferència hi ha entre preinscripció i matrícula? 
 3. Té algun cost el tràmit de preinscripció?
 4. Com és el procés de selecció per a ser admès a un màster?
 5. Modificació de la sol.licitud de preinscripció presentada o annexar documentació
 6. He d´estar present en la crida de llista d´espera per a poder participar-hi? 
 7. Quantes crides de llista d´espera hi ha? 
 8. Què passa si he quedat a la llista d'espera i vull participar-hi? 
DOCUMENTACIÓ
 1. Quan puc sol·licitar una carta de preadmissió?
 2. Quan puc sol·licitar una carta d’admissió?
 3. Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud electrònica per a ser admès a un màster?
 4. Quan he d´aportar la documentació legalitzada o postil·lada?
 5. He de presentar la documentació traduïda al castellà? 
 6. A quina direcció he d´enviar la documentació en paper de la preinscripció? 
 7. Quan he d´enviar la documentació en paper?
 8. Els/les estudiants de la Universitat de València han de presentar documentació en paper al Servei d'Estudiants? 
 9. Cal presentar el certificat de minusvàlua en paper? 
MATRÍCULA I PREU DEL MÀSTER
 1. Si he sigut admès a un màster, quan i com em matricule? 
 2. Quines dades em sol·licitaran per a matricular-me? 
 3. Si tinc algun problema amb la matrícula i no la puc fer o finalitzar-la, on puc dirigir-me? 
 4. Què passa si he sigut admès/sa i no em vaig matricular en el període establert? 
 5. Quan comencen les classes?
 6. Quin és el cost d’un màster a la Universitat de València?
 7. Quan s’han abonar les taxes o costos del màster?
 8. Hi ha algun increment del preu del màster si l´alumne és estranger? 
 9. La Universitat disposa de beques per cursar els estudis de màster?
OFERTA DE MÀSTERS I REQUISITS D´ACCES I ADMISIÓ
 1. Quina és l’oferta de màsters que puc cursar a la Universitat de València?

La Universitat de València disposa de l’oferta d’estudis oficials de màster més ampla i completa del sistema universitari valencià, amb més d’un centenar de titulacions de màster.  Pot consultar l’oferta completa a través del següent enllaç: http://ir.uv.es/Ckgbtv4

 1. S´oferten els mateixos màsters en la fase I de preinscripció i en la fase II de preinscripció? 

En principi sí que s´oferten els mateixos màsters, però pot donar-se el cas que algun màster cobrisca totes les places en la fase I de preinscripció.

 1. Com puc conèixer els requisits específics exigits per accedir a cada màster?

Cada màster pot exigir requisits específics per a ser admès. Per exemple, tindre una titulació prèvia d’una determinada àrea o branca de coneixement, o un determinat coneixement d’idioma. Per conèixer els requisits específics cal que consultes, a la fitxa del màster de la nostra web, la pestanya corresponent a “accés i admissió”.

 1. És necessària l’experiència prèvia professional per ser admès a un màster?

No. En tot cas, pot ser un criteri per a prioritzar unes sol·licituds respecte a d’altres en el supòsit que hi haja moltes sol·licituds d’admissió, però en cap cas constitueix un requisit.

 1. Cal haver acabat els estudis corresponents al títol d´accés al màster per a fer la preinscripció al màster? 

L’ estudiant que finalitze els estudis d'accés al màster en el present curs acadèmic, podrà preinscriure’s, encara que en el moment de presentació de la seua sol·licitud no haja finalitzat aquests estudis. Podran ser admesos i formalitzar la seua matrícula. En tot cas aquesta matrícula quedarà condicionada al compliment de tots els requisits d'accés abans del 30 de setembre de 2019 a les 23:59h. La no acreditació d'aquestes condicions comportarà l'anul·lació d'ofici de la matrícula.

 1. Quina duració tenen els màsters?

Els estudis oficials de màster tenen una duració d’un a dos anys, és a dir, entre 60 ECTS i 120 ECTS.

 1. Què és un ECTS?

El crèdit ECTS és la unitat de mesura que s’utilitza, entre altres, per a conèixer quina és la duració d’un estudi universitari. Així mateix, el cost dels estudis universitaris es calcula, també, a partir de l’import del crèdit ECTS.

 1. Hi ha oferta on line de màsters oficials?

Sí. Els següents màsters son online o semipresencials:

 • M.U. en Dret Constitucional (2223)
 • M.U. en Dret, Empresa i Justícia (2217)
 • M.U. en Dret i Violència de Gènere (2130)
 • M.U. en Ètica i Democràcia (2136)
 • M.U. en Física Mèdica (2140)
 • M.U. en Gènere i Polítiques d'Igualtat (2153)
 • M.U. en Història de la Ciència i Comunicació Científica (2198)
 • M.U. en Optometria Avançada i Ciències de la Visió (2175)
 1. Hi ha màsters que s´imparteixen solament en anglès?

Si, són els següents: 

 • M.U. en Economia (2202)
 • M.U. en Estudis Anglesos Avançats (2196)
 • M.U. en Gestió de Negocis Internacionals, iMBA (2069)
 • M.U. en Nanociència i Nanotecnologia Molecular (2208)
 • M.U. en Erasmus Mundus en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans (2235)
 1. Es pot estudiar un màster a temps parcial?

Sí, el reglament de matrícula de la Universitat de València permet estudiar un màster a temps parcial. En estos casos, l’alumnat cursa només entre 24 ECTS i 36 ECTS a l’any. 

 1. Es pot estudiar més d´un màster en el mateix any?

Sí, amb el límit de matrícula de 72 ECTS per any que permet el reglament de matrícula de la Universitat de València. A més a més, cal respectar el mínim de matrícula de 24 crèdits a cada màster.

No obstant, a la preinscripció solament es pot ser admès a un màster. La matricula en el segon màster haurà de fer-ser quan haja acabat la preinscripció i sempre que queden places vacants. 

 1. És vàlid un títol estranger per a ser admès al Màster en Advocacia o al Màster en Psicologia General Sanitària? 

En aquest dos màsters, els títols estranger han d’estar homologats per l’Estat Espanyol encara que siguen expedits en un sistema educatiu de l’EEES. 

 1. Sóc estranger, necessite tramitar el meu visat per a accedir al màster?

El visat no és un requisit d'accés al màster, però sí que per a la teua estada a Espanya. ho necessitaràs si eres ciutadà d'un país no pertanyent a la Unió Europea. En el següent enllaç trobaràs la informació necessària per a la seua tramitació: http://ec.europa.eu/immigration/what-do-i-need-before-leaving/spain/student_en

T'interessarà també llegir la resposta a la pregunta: Quan puc sol·licitar la carta d'admissió?

PROCEDIMENT PREINSCRIPCIÓ
 1. Quan s’obri el termini per preinscriure’s o postular a un màster?

La preinscripció a un màster oficial per al curs 2019-2020 s’obri de l'1 de febrer al 19 de juny (Fase I) i del 19 de juliol al 4 de setembre de 2019 (Fase II)el 15 de gener i roman oberta fins el 3 de setembre de 2018. Durant aquests períodes, les persones interessades podran realitzar la sol·licitud a través de la seu electrònica de la Universitat de València.

 1. Quina diferència hi ha entre preinscripció i matrícula? 

La preinscripció és una fase prèvia a la matrícula, en la que es valoren les sol·licituds i s´assignen les places. Per tant, la preinscripció es resoldrà informant als estudiants si estan admesos/es, en llista d´espera o exclosos/es. 

La matrícula és, per tant, un procés posterior a la preinscripció. Solament es podran matricular en el període establert (consultar calendari) els/les estudiants admesos/es en la fase de preinscripció corresponent.

 1. Té algun cost el tràmit de preinscripció o postulació?

Sí, però només per a aquells estudiants titulats a països aliens a l’EEES i que no tenen la seua titulació universitària homologada per l’Estat espanyol. En aquests casos, la tramitació del procediment de preinscripció merita una taxa de 155’22 €, corresponent a l’estudi d’equivalència de la titulació amb la que es vol accedir al màster i que s’abona a través de la mateixa aplicació electrònica en el moment de formular la seua sol·licitud, mitjan targeta bancària.

 1. Com és el procés de selecció per a ser admès a un màster?

Cada màster té una Comissió de Coordinació Acadèmica que dirigeix la titulació. En el procés d’admissió, una volta han finalitzat cadascuna de les dos fases en què s’organitza la preinscripció, aquestes comissions es reuneixen i valoren el conjunt de candidats. Com a resultat, publiquem a la nostra web la relació d’alumnat admès, en llista d’espera o exclòs. A més a més, notifiquem per correu electrònic de forma individual a cada sol·licitant el resultat final del procés.

 1. Modificació de la sol.licitud de preinscripció presentada o annexar documentació

L’estudiant/a no pot modificar la sol·licitud de preinscripció presentada. Si desitja canviar la sol·licitud, haurà de desistir de la sol·licitud anterior i formular una nova, abans del termini de presentació de sol·licituds de preinscripció de la fase de preinscripció en què s’hagi inscrit. Podrà desistir de la sol·licitud enviada, mitjançant les accions associades a la sol·licitud en el “Meu Lloc Personal” de la Seu Electrònica.

Si vol annexar documentació, l’estudiant/a ha d’entrar al “Meu Lloc Personal”, a Entreu-Seu electrònica de la Universitat de València, on es mostrarà una relació de les sol·licituds presentades a la Universitat de València. En la línia corresponent a la sol·licitud de preinscripció Màster, en la columna denominada “Accions”, ha de clicar en l’opció “Annexar”.

 1. He d´estar present en la crida de llista d´espera per a poder participar-hi? 

La crida de la llista d´espera no es fa de forma presencial. Es realitza per personal del Servei d'Estudiants, segons el nombre de vacants que hi haja després de la matrícula, d´acord amb l´ordre de la llista d´espera. 

El resultat de la crida de la llista d´espera es notifica als/les estudiants que passen a ser admesos/es en un màster.

 1. Quants cridaments de llista d´espera hi ha? 

Dos, ambdós en la Fase I. Es fa una crida de llista d´espera el 23 de juliol, i l'altra el 29 de juliol. 

 1. Què passa si he quedat a la llista d'espera i vull participar-hi? 

Si ha quedat en llista d’espera i vol participar en la adjudicació de la crida, haurà que confirmar “continuar” en la llista. En cas de no confirmació, no participarà en el sorteig de places vacants de llista d’espera.

Per a continuar en la llista d’espera, ha de prémer en la casella corresponent de la pantalla de consulta de resultats de l’adjudicació. Haurà d’assenyalar “continuar” en llista d’espera en totes i cada una de les opcions en les quals vulga participar-hi.

DOCUMENTACIÓ
 1. Quan puc sol·licitar una carta de preadmissió?

L’emissió de les cartes de preadmissió es du a terme una volta obert el període de preinscripció. A partir d’eixa data, aquelles persones que hagen realitzat, a través de l’aplicació electrònica, la seua sol·licitud podran demanar una carta de preadmissió, dirigint-se a postgrau@uv.es i així poder iniciar la tramitació de beques o qualsevol altra gestió per a la que la requerisquen aquesta carta.

 1. Quan puc sol·licitar una carta d’admissió?

Quan s'hagen notificat i publicat els resultats de la fase de preinscripció en què es participa, et podràs descarregar la carta d'admissió a través de l'ENTREU-Seu Electrònica, en "El Meu Lloc Personal". Este document electrònic, estarà firmat electrònicament i en ell constarà el Codi Segur de Verificació, per tant, es podrà fer valdre davant de qualsevol organisme.

 1. Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud electrònica per a ser admès a un màster?

Amb caràcter general, heu de presentar en format electrònic, escanejada junt amb la sol·licitud electrònica:

 • Còpia de la titulació universitària prèvia (grau o equivalent) amb la que accediu als estudis de màster.
 • Còpia del certificat de notes o qualificacions dels estudis previs amb els que s’accedeix, amb indicació de la nota mitjana. Si ets estudiant estranger tindràs que presentar la nota mitjana calculada conforme el procediment establert per el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. (http://go.uv.es/30OjEww) De no aportar la nota en base 10, la nota d'accés serà un 5.
 • Còpia del DNI, NIE o passaport

Addicionalment, cada màster pot demanar documentació addicional en funció dels requisits específics que haja pogut establir. Consultar l’apartat corresponent “Documentació a presentar”, per a més informació.

 1. Quan he d´aportar la documentació legalitzada o postil·lada?

S'ha d'aportar la documentació legalitzada o postil·lada i si és el cas, traduïda en el moment que es realitze la sol·licitud electrònica i, en els casos de titulacions universitàries obtingudes en països aliens a la Unió Europea o no firmants de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o l'Acord bilateral amb la Unió Europea. Per a més informació:

http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/preinscripcio-/-admissio/requisits-acces-1285846650476.html

La presentació de la documentació en format electrònic amb la sol·licitud de preinscripció serà requisit per a la tramitació d’aquesta.

D'acord amb allò estipulat en la Llei 39/2015 no serà necessària la presentació de “còpies compulsades”.

Excepcionalment, quan existisquen dubtes sobre l'autenticitat de la documentació electrònica presentada, se sol·licitarà de manera motivada l' acarament de les còpies aportades pel o la interessada, per la qual cosa, es podrà requerir l'exhibició del document original. L'acarament de les còpies es realitzarà en el Servei d'Estudiants de la Universitat de València, mai en les unitats de registre

 1. He de presentar la documentació traduïda al castellà? 

S´admet la documentació en valencià, en castellà, anglès, francès, italià i portuguès. S´hauran de traduir els documents expedits en la resta llengües. 

 1. A quina direcció he d´enviar la documentació en paper de la preinscripció? 

D'acord amb allò estipulat en la Llei 39/2015 no serà necessària la presentació de “còpies compulsades”.

Excepcionalment, quan existisquen dubtes sobre l'autenticitat de la documentació electrònica presentada, se sol·licitarà de manera motivada l' acarament de les còpies aportades pel o la interessada, per la qual cosa, es podrà requerir l'exhibició del document original.

L'acarament de les còpies aportades es realitzarà en el Servei d'Estudiants de la Universitat de València, Av. Blasco Ibáñez 13, Nivell 0, 46010 València – Espanya

 1. Quan he d´enviar la documentació en paper?

Amb caràcter general no serà necessari presentar documentació “en paper”.

D'acord amb allò estipulat en la Llei 39/2015 no serà necessària la presentació de “còpies compulsades”. Excepcionalment, quan existisquen dubtes sobre l'autenticitat de la documentació electrònica presentada, se sol·licitarà de manera motivada l' acarament de les còpies aportades pel o la interessada, per la qual cosa, es podrà requerir l'exhibició del document original. L'acarament de les còpies es realitzarà en el Servei d'Estudiants de la Universitat de València, mai en les unitats de registre.

 1. Els/les estudiants de la Universitat de València han de presentar documentació en paper al Servei d'Estudiants? 

No. Hauran d’annexar a la sol·licitud el justificant del dipòsit del títol, a la major brevetat possible i en tot cas, abans del 30 de setembre.

Per annexar el justificant, l’estudiant/a ha d’entrar al “meu lloc personal”, a Entreu-Seu electrònica de la Universitat de València, on es mostrarà una relació de les sol·licituds presentades a la Universitat de València. En la línia corresponent a la sol·licitud de preinscripció Màster, en la columna denominada “Accions”, ha de clicar en l’opció “Annexar”.

 1. Cal presentar el certificat de minusvàlua en paper? 

No, bastarà amb annexar aquest document en format electrònic a la sol·licitud de preinscripció i sempre que s´haja indicat en  aquesta que es té una minusvàlua igual o superior al 33%. 

MATRÍCULA I PREU DEL MÀSTER
 1. Si he estat admès a un màster, quan i com em matricule? 

En funció del moment en què s’ha resolt l’admissió. Per a l’alumnat que ha presentat la seua sol·licitud d’admissió en la primera fase de preinscripció (de l'1 de febrer al 19 de juny) la matrícula en el màster es realitza "on line" des del 16 al 18 de juliol. L’alumnat que ha presentat la seua sol·licitud d’admissió en la segona fase de preinscripció (del 19 de juliol al 4 de setembre) la matrícula en el màster es realitza "on line",  del 26 al 27 de setembre.

Per tant, en tots els casos hauràs de matricular-te on line, mitjançant el portal de l´alumne https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/?idioma=ca&categ=gmatOficial, en els períodes establerts.

 1. Quines dades em sol·licitaran per a matricular-me? 

Per a fer la matrícula on line l´estudiant s´ha d´identificar. Per a la identificació l´aplicació el/la requerirà: 

 • El DNI, NIF o passaport que es va introduir en la sol·licitud de preinscripció. 
 • La data de naixement. 
 • El número de la sol·licitud de preinscripció. Aquest número consta en la sol·licitud de preinscripció (part superior dreta del document PDF generat amb les sigles: UV-EST_PM18-XXXXXX), i a més se li recordarà als estudiantes en la notificació personal amb el resultat de la preinscripció, en cas de haver estat admès/esa a un màster. 
 1. Si tinc algun problema amb la matrícula i no la puc fer o finalitzar, on puc dirigir-me? 

La matrícula a màster es gestiona als centres. Per a la resolució de les incidències que puguen sorgir, l´estudiant ha de dirigir-se a la secretaria del centre responsable del màster corresponent. 

Pots consultar els centres responsables de cada màster ací:

Llistat de Màsters amb el centre d'adscripció

 1. Què passa si he estat admès/sa i no em vaig matricular en el període establert? 

Els/les estudiants admesos/es que no s'hagueren matriculat en el període establert, perdran el dret a la plaça que passarà a oferir-se, en la següent fase de preinscripció, o si escau en el crida de llista d’espera.

Si fores admès/esa en la fase II de preinscripció i no t´hagueres matriculat en el període establert, pots preguntar al Servei d'Estudiants si hi ha places vacants.

 1. Quan comencen les classes?

Les classes de màster comencen, amb caràcter general, a mitjan setembre i finalitzen en el més de juny. Per conèixer el calendari concret podeu consultar la fitxa amb la informació específica del màster en què esteu interessats.

 1. Quin és el cost d’un màster a la Universitat de València?

La Universitat de València és una universitat pública, en conseqüència, els preus per cursar els seus estudis els estableix anualment el govern autonòmic o regional. En la fitxa de cada màster podeu consultar l’import vigent del crèdit en cada titulació. Per calcular aproximadament el preu del màster, cal multiplicar el nombre de crèdits pel preu del crèdit i sumar 30€ en concepte de taxes administratives.

 1. Quan s’han abonar les taxes o costos del màster?

El cost de la matrícula d'un màster s'abona, cada any acadèmic, al mes de setembre o octubre, en funció de la data de formalització de la matrícula. La universitat permet fraccionar el pagament del preu del màster fins en sis mensualitats a fi de facilitar el pagament. Es permet també, el pagament amb targeta de crèdit (total o fraccionada), en aquest cas no serà necessari tenir compte bancari a Espanya.

 1. Hi ha algú increment del preu del màster si l´alumne és estranger? 

No, el preu del màster està establert pel Decret de Taxes del Govern Valencià, de l´any corresponent, independentment de la nacionalitat de l´estudiant. 

Únicament, en el cas de que el títol d´accés al màster haja estat expedit per un país alié a l’Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i no estiga homologat per l´Estat espanyol, la tramitació del procediment de preinscripció merita una taxa de 155’22 €, corresponent a l´estudi d´equivalència de la titulació d´accés al màster. La taxa de 155’22 € s´abonarà a través de la mateixa aplicació electrònica en el moment de formular la sol·licitud de preinscripció, mitjan targeta bancària. 

 1. La Universitat disposa de beques per cursar els estudis de màster?

Sí. La Universitat convoca cada any, d’una banda pel Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació les beques Luisa Cardona, les beques de Cooperació i altres destinades a estudiants de països tercers en desenvolupament, i d’una altra banda, el SEDI convoca les beques d’ajuda a l’estudi. Pots obtindre’n més informació en els Servei de Relacions Internacionals i en el SEDI o en el següent enllaç