Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Teledetecció Logo del portal

Presentació del mòdul

En aquesta matèria obligatòria s'analitzen els diversos elements que intervenen en la presa d'imatges pels sensors integrats en diverses plataformes, es donen els principis físics, es realitzen experiències de radiometria en laboratori i es donen els fonaments dels sistemes d'informació geográfica.

Descripció del mòdul

Nombre de crèdits ECTS: 10

Unitat temporal: Primer semestre

Caràcter: Obligatori

Assignatures: Està format per dos assignatures:
 

 • Fonaments de Teledetecció (5 ECTS)
 • Laboratori d'Instrumentació (5 ECTS)

Fonaments de Teledetecció

Continguts:

 • Plataformes i sensors
 • Lleis de la radiació
 • Propietats radiactives dels cossos
 • Absorció i emissió per partícules gasoses
 • Dispersió atmosfèrica
 • Transmissió atmosfèrica de radiació solar i terrestre
 • Equació de transferència radiactiva
 • Microones
 • Interacció de la radiació amb la superfície terrestre
 • Reflectivitat i emissivitat de superfícies naturals

Laboratori de Radiometria

Continguts:

 • Metodologia de la mesura amb espectrorradiòmetres i radiòmetres
 • Mesures d'irradiació solar i de radiància de cel
 • Mesures de reflectivitat, emissivitat i temperatura


<< Tornar a Programa i contingut