Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Teledetecció Logo del portal

Antecedents

El professorat del Màster Oficial en Teledetecció està format per doctors de la Universitat de València pertanyents als departaments de Física de la Terra i Termodinàmica, Enginyeria Electrònica i Geografia. També han participat en totes les edicions del màster alguns professors de la Universitat de Castella-La Macha.

L'activitat investigadora de tots els professors del màster està emmarcada en el context de la Teledetecció, la qual alguns van començar a desenvolupar el 1978 i la qualitat de la qual vé avalada per les nombroses publicacions realitzades de d'aleshores. La necessitat de formació en Teledetecció dels estudiants que s'integraven en les unitats d'investigació dels nostres departaments ha estat el desencadenant de l'oferta formativa en què ens hem embarcat.

Alguns d'aquests estudiants desenvolupen actualment la seua activitat professional en entorns no universitaris tant nacionals com internacionals, mentre que altres desenvolupen la seua activitat professional a la Universitat de Valencia, al si de les diverses unitats d'investigació relacionades amb la teledetecció dels nostres departaments universitaris.

En els últims anys, les investigacions desenvolupades han estat recolzades tant des del govern central (amb projectes del Pla Nacional d'I + D) com des de l'autonòmic. Estem relacionats, a través de projectes de recerca en els que participem, amb centres de recerca de primer ordre com la NASA o ESA, tenint en aquest moment finançament de més d'una vintena de projectes d'investigació en l'àrea de Teledetecció, tant de la Unió Europea com de l'Agència Espacial Europea i altres organismes.