Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Teledetecció Logo del portal

Presentació

L'equip docent del Màster en Teledetecció està integrat per professors dels departaments de Física de la Terra i Termodinàmica, Enginyeria Electrònica i Geografia de la Universitat de València, així com per Doctors de les unitats d'investigació d'aquests departaments.

També col·laboren en la docència professors vinculats a la Universitat de Castella-La Manxa i a la Universitat d'Alacant.

Cada any s'incorporen al màster professionals de diversos organismes i institucions per impartir alguna matèria de la seua especialitat dins del camp de la Teledetecció.