Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Teledetecció Logo del portal

Empreses i pràctiques externes

Les empreses exerceixen una funció molt important en la formació dels estudiants universitaris, complementant la posada en pràctica dels coneixements que adquireixen en la universitat i facilitant l'adquisició de competències professionals.

Avantatges per a les empreses:

  • Una forma de conèixer els futurs professionals.
  • Col·laboració en la realització d'activitats i projectes proposats per l'empresa.
  • Un major contacte i acostament amb la Universitat.

L'empresa proposa el programa de les activitats a desenvolupar i el perfil de l'estudiant, segons formulari normalitzat.

L'estada de l'estudiant en l'empresa es formalitza mitjançant la subscripció d'un Conveni de Pràctiques, sense relació laboral, entre l'Empresa, la Universitat de València i la Fundació Universitat-Empresa de València, ADEIT.

Per cada pràctica existeixen dos tutors, un per l'Empresa i altre per la Universitat.

En finalitzar el període en pràctiques, l'Empresa, Institució o Entitat expedirà un certificat a l'estudiant que haja realitzat les pràctiques, amb menció expressa de l'especialitat a la qual ha estat orientada la seua formació, la seua durada i rendiment. També la universitat estendrà un certificat al tutor de l'Empresa, en finalitzar el curs acadèmic.

Per a gestionar la sol·licitud, les empreses interessades a sol·licitar estudiants en pràctiques poden adreçar-se a:

ADEIT-Fundació Universitat-Empresa