Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Teledetecció Logo del portal

Eixides professionals

L'espectre professional relacionat amb la Teledetecció és molt ample, ja que les seues aplicacions abasten camps de coneixement molt diversos.

Des de la detecció de canvis en zones rurals i urbanes, la cartografia de zones afectades per desastres com ara gelades o inundacions, amb una incidència econòmica important, fins el canvi climàtic, el control de la contaminació o la localització de jaciments miners o arqueològics són temes a tractar, entre altres molts, mitjançant tècniques de Teledetecció, per la qual cosa l'espectre d'activitat professional és enorme.

A més dels diversos centres oficials, com ara universitats o centres d'investigació, instituts cartogràfics de les comunitats autònomes, l'Institut Geogràfic Nacional o l'Agència Estatal de Meteorologia, estan apareixent empreses relacionades amb estudis ambientals desenvolupats mitjançant tècniques de Teledetecció, les quals proporcionen informació fiable per a la presa de decisions a nivell de la gestió ambiental.

I s'ha de tindre en compte que la Teledetecció va començar el seu desenvolupament als anys 50 del segle XX, és a dir, fa poc més de 60 anys. És, per tant, jove i estan desenvolupant-se les seues aplicacions, però, com que avancem cap a una gestió global dels recursos en aquesta societat del coneixement, cada volta es necessitaran més especialistes en l'extracció d'informació fiable dels senyals digitals que ens envien els satèl·lits.

Per tot allò, en els pròxims anys, les perspectives professionals dels graduats o llicenciats en disciplines relacionades amb el medi ambient poden veure's millorades per la possessió d'un desenvolupament curricular d'especialització en Teledetección com el que proporciona el Màster que proposem.