Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Teledetecció Logo del portal

Presentació del mòdul

Aquest mòdul obligatori presenta mètodes matemàtics per al tractament d'informació, treballant tècniques de visualització, tractament i millora d'imatges, els mètodes de classificació supervisada i no supervisada, així com l'anàlisi multitemporal (detecció de canvi, anàlisi del cicle estacional i tendències a llarg termini), mitjançant la implementació dels algoritmes més rellevants.

A més de les tècniques tradicionals de classificació i regressió, es dota de ferramentes avançades de càlcul (estimació mitjançant xarxes neuronals, mètodes d'inversió regularitzats, anàlisi de sèries temporals, fusió de dades, classificació híbrida), i per a l'ànàlisi dels mapes obtinguts (tècniques per a quantificar l'error, anàlisi de corbes ROC i altres).

Descripció del mòdul

Nombre de crèdits ECTS: 10

Unitat temporal: Primer i segon semestre

Caràcter: Obligatori

Continguts:

  • Classificació supervisada i no supervisada
  • Mètodes paramètrics i no paramètrics
  • Xarxes neuronals i arbres de decisió
  • Teoria i ajustament de paràmetres lliures
  • Regressió: mètodes paramètrics i no paramètrics
  • Entrenament i mesures de precisió, ajustament i biaix
  • Selecció i extracció de característiques
  • Tècniques de fusió d'imatges
  • Anàlisi de detecció de canvi
  • Anàlisi de sèries temporals


<< Tornar a Programa i contingut