Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Medicina i Odontologia Logo del portal

Als articles 15 i 16 dels Estatuts de la Universitat de València es desenvolupa la normativa respecte als departaments. Aquestos són els òrgans encarregats de coordinar els ensenyaments d'acord amb la programació de la Universitat, de fomentar la investigació i les altres activitats universitàries referents a una àrea de coneixement o conjunt d'àrees, segons afinitat o relació que justifique l'agrupament des d'un punt de vista acadèmic i amb criteris d'eficàcia i eficiència.

No pot haver-hi més d'un departament per àrea de coneixement, tret d'allò que disposa l'article 19.3. No obstant això, i per raons acadèmiques, la Universitat, per acord del Consell de Govern i previ informe de la Junta Consultiva, podrà crear àrees de coneixement pròpies.

Els departaments tenen adscrits i desenvolupen en un o més centres, els ensenyaments inclosos en els diversos plans d'estudi, els continguts dels quals siguen propis de la seua àrea o àrees de coneixement. En cas d'ensenyaments que puguen ser considerats propis d'àrees adscrites a diversos departaments, el Consell de Govern determinarà la corresponent adscripció i el temps de durada. Prèviament, la Junta Consultiva, oïts els departaments, les comissions acadèmiques de títols i els centres, emetrà un informe.

Cada departament ha d'estar adscrit a aquell centre on tinga una major docència en matèries troncals i obligatòries en les diferents titulacions. Però el Consell de Govern, previ informe de la Junta Consultiva, per raons d'afinitat científica i acadèmica, pot canviar-la.

Departament Adreça Telèfon/Fax Correu electrònic/Web
Anatomia i Embriologia Humana

Av. Blasco Ibáñez, 15

46010 València

(+34)  96 386 49 66

(+34)  96 386 41 59

dep.anatomia.i.embriologia.humana@uv.es

www.uv.es/anatomia

Cirurgia

Av. Blasco Ibáñez, 15

46010 València

(+34)  96 386 41 69

(+34)  96 386 48 05

dep.cirurgia@uv.es

www.uv.es/cirurgia

Estomatologia

Clínica Odontològica
C/ Gascó Oliag, 1
46010 València

(+34)  96 386 41 44

(+34)  96 398 37 81

dep.estomatologia@uv.es

www.uv.es/estomatologia

Fisiologia

Av. Blasco Ibáñez, 15

46010 València

(+34)  96 386 46 46

(+34)  96 386 46 42

dep.fisiologia@uv.es

www.uv.es/fisiologia

Història de la Ciència i Documentació

Av. Blasco Ibáñez, 15

46010 València

(+34)  96 386 41 64

(+34)  96 386 40 91

dep.historia.ciencia@uv.es

www.uv.es/hcienciadoc

Medicina

Av. Blasco Ibáñez, 15

46010 València

(+34)  96 386 41 68

(+34)  96 386 47 67

dep.medicina@uv.es

www.uv.es/depmedicina

Patologia

Av. Blasco Ibáñez, 15

46010 València

(+34)  96 386 41 46

(+34)  96 398 32 26

dep.patologia@uv.es

www.uv.es/patologia

Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia

Av. Blasco Ibáñez, 15

46010 València

(+34)  96 386 41 70

(+34)  96 386 48 15

dep.pog@uv.es

www.uv.es/pediatria