Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Medicina i Odontologia Logo del portal

Grau en Medicina

COMUNICAT DE LA FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE L'ASSIGNATURA “TREBALL FI DE GRAU” DE LA TITULACIÓ DE GRAU EN MEDICINA - 23-03-2020

Els Treballs Fi de Grau (TFG) de Medicina a la Universitat de València (UV) a partir de la data d'aquest comunicat i fins a nova notificació patiran una sèrie de modificacions motivades per la situació i emergència existent deguda a la pandèmia pel virus SARS-CoV-2 (malaltia COVID-19).

CANVIS EN LA NORMATIVA DE TFG MENTRE DURE EL PERÍODE EXCEPCIONAL CORONAVIRUS
Criteris de Valoració. Annex 5. Període excepcional Coronavirus

 


  • Requisits per a matricular-se del TFG

Per a matricular-se del TFG és necessari tenir aprovats tots els crèdits dels tres primers cursos i no més de 12 crèdits pendents de 4o i 5o curs (excloent les optatives).