Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Medicina i Odontologia Logo del portal

GUIA USUARI presentació telemàtica (obligatòria) instanciès (NOVETAT IMPORTANT)

GUIA USUARIO presentación telemática (obligatoria) instancias (CONCURSOS URGENTES)

>> Models d'instància i curriculum

 >> Informe d'impacte de gènere

Resolució de 30 de juny de 2020, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es declaren inhábils uns dies del mes d'agost de 2020, als efectes assenyalats en aquesta resolució (DOGV 06.07.2020) >> Convocatòries Curs 2019 - 2020
 

Convocatòries CURS 2020-2021    

Convocatòries de Professorat Contractat Doctor / Convocatòries Urgents de Professorat contractat de caràcter temporal

Convocatòries de Professorat Ajudant, Ajudant Doctor, Associat i Associat Assitencial

Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 6094a de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina. (10/12/2020)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 1603 de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea de Pediatria, Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia. (21/10/2020)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 9772 de professor/a associat/ada de l'àrea de Fisiologia, Departament de Fisiologia. (15/10/2020)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 2830d de professor/a associat/ada de l'àrea d'Anatomia i Embriologia Humana, Departament d'Anatomia i Embriologia Humana. (28/09/2020)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 1603 de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea de Pediatria, Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia. (23/09/2020)

CONCURS 14 - 21/12/2020

CONCURS 12 - 07/12/2020

CONCURS 11 - 27/11/2020

CONCURS 10 - 27/11/2020

CONCURS 9 - 17/11/2020

CONCURS 8 - 28/10/2020

CONCURS 7 - 13/10/2020

CONCURS 6 - 07/08/2020

CONCURS 5 - 29/07/2020

CONCURS 3 - 20/07/2020

CONCURS 2 - 13/07/2020

CONCURS 1 - 01/07/2020


CONCURS Nº 14

Resolució de data 11 de desembre de  2020, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2020-2021

DOGV 8979 / 21.12.2020

Termini de presentació d'instàncies: del 22 de desembre de 2020 al 5 de gener de 2021

 

Departament 40 Cirurgia

Departament 90 Cirurgia

Hospital General Universitari

Plaça/es: 8199

Categoria: Professor/a associat/da assistencial Dedicació: T.P.  Nº de places: 1

Perfil: "Cirurgia Toràcica". Localització: Servei de Cirurgia Toràcica. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia Toràcica. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí

 

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 12

Resolució de data 3 de desembre de  2020 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2020-2021.

DOGV 8970 / 07.12.2020

Termini de presentació d'instàncies: del 9 al 22 de desembre de 2020

 

Departament 285 Patologia

Área: 20 Anatomia Patològica (Àrea pròpia: 661 Patologia)

Plaça/es: 1586a

Categoria: Professor/a associat/da Dedicació: 3 + 3 hores  Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Anatomia Patològica Especial (grau Medicina)", "Anatomia Patològica (grau Odontologia)", "Immunologia i Immunologia Patològica (grau Medicina). Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional com a Especialista en Anatomia Patològica. Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de febrer al 31 d'agost de 2021 o provisió de la plaça. Horari de matí i vesprada.

 

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 11

Resolució de data 23 de novembre de  2020 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2020-2021

DOGV 8962 / 27.11.2020

Termini de presentació d'instàncies: del 30 de novembre al 14 de desembre de 2020

 

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

Hospital General Universitari

Plaça/es: 6101

Categoria: Professor/a associat/da assistencial Dedicació: T.P.  Nº de places: 1

Perfil: "Oncologia". Localització: Servei d'Oncologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu especialista en Oncologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí

Área: 745 Psiquiatria

Hospital General Universitari

Plaça/es: 1703

Categoria: Professor/a associat/da assistencial Dedicació: T.P.  Nº de places: 1

Perfil: "Psiquiatria". Localització: Servei de Psiquiatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu especialista en Psiquiatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 10

Resolució de data 23 de novembre de  2020 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2020-2021.

DOGV 8962 / 27.11.2020)

Termini de presentació d'instàncies: del 30 de novembre al 14 de desembre de 2020

 

Departament 225 Història de la Ciència i Documentació

Área: 460 Història de la Ciència

Plaça/es: 1205

Categoria: Professor/a associat/da Dedicació: 6 + 6 hores Nº de places: 1

Per substituir professorat de baixa per malaltia. Perfil: "Història de la biologia i del pensament biològic". Altres indicacions: Contractació des de l'1 de febrer al 31 d'agost de 2021 o reincorporació de la titular. Per a impartir docència a Burjassot. Es valorarà formació, publicació i experiència docent en Història de la biologia i del pensament biològic. Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 9

Resolució de data 11 de novembre de  2020 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2020-2021.

DOGV 8954 / 17.11.2020

Termini de presentació d'instàncies: del 18 de novembre a l'1 de desembre de 2020

 

Departament 131 Estomatologia

Área: 275 Estomatologia

Plaça/es: 9423

Categoria: Professor/a associat/da Dedicació: 6 + 6 hores Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Pròtesi dental". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 8

Resolució de data 22 d'octubre de  2020 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2020-2021.

DOGV 8938 / 28.10.2020

Termini de presentació d'instàncies: del 29 d'octubre al 11 de novembre de 2020

 

Departament 190 Fisiologia

Área: 410 Fisiologia

Plaça/es: 7107

Categoria: Professor/a ajudant doctor/a Dedicació: T.C. hores Nº de places: 1

Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de febrer de 2021.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 7

Resolució de data 28 de setembre de  2020 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2020-2021.

DOGV 8924 / 13.10.2020

Termini de presentació d'instàncies: del 14 al 27 d'octubre de 2020

 

Departament 190 Fisiologia

Área: 410 Fisiologia

Plaça/es: 9772

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 6+6 hores Nº de places: 1

Perfil: "Protecció Radiològica". Altres indicacions: Estar en possessió de l'acreditació de Supervisor d'Instal·lacions Radioactives, concedida pel Consell de Seguretat Nuclear. Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí i vesprada

 

Departament 225 Història de la Ciència i Documentació

Área: 40 Biblioteconomia i Documentació

Plaça/es: 8152a-8152b

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 hores Nº de places: 2

Incidències de començament de curs. Perfil: "Documentació i Metodologia Científica en Ciències de la Salut". Requisit específic: Grau en Informació i Documentació/Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació o Llicenciatura en Documentació. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí.

Plaça/es: 8153a

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 hores Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Documentació i Metodologia Científica en Ciències de la Salut". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional com a mèdic documentalista en unitats de documentació clínica i admissió hospitalària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 6

Resolució de data 3 d'agost de  2020 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2020-2021.

DOGV 8876 / 07.08.2020

Plazo presentación instancias: del 24 de agosto al 4 de septiembre de 2020

 

Departament 131 Estomatologia

Área: 275 Estomatologia

Plaça/es: 9831b

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 3+3 hores Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: Patologia dental, odontologia conservadora i endodòncia II. Requisit específic: Grau/Llicenciatrua en Odontologia. Altres indicacions: Contratació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 5

Resolució de data 22 de juliol de  2020 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2020-2021.

DOGV 8869 / 29.07.2020

Termini de presentació d'instàncies: del 30 de juliol al 26 d'agost de 2020

 

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

C.S. Alfahuir

Plaça/es: 1335

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. hores Nº de places: 1

Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021.

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 1370

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. hores Nº de places: 1

Localització: Servei d’Urgències Mèdiques. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021.

Hospital General Universitari

Plaça/es: 1377

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. hores Nº de places: 1

Localització: Servei d’Urgències Mèdiques. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 1375

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. hores Nº de places: 1

Localització: Servei d’Urgències Mèdiques. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 1374

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. hores Nº de places: 1

Localització: Servei d’Urgències Mèdiques. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021.

Área: 745 Psiquiatria

C.S.M. Font de Sant Lluís

Plaça/es: 1707

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. hores Nº de places: 1

Localització: Servei de Psiquiatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Psiquiatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021.

Área: 770 Radiologia i Medicina Física

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 2502

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. hores Nº de places: 1

Localització: Servei de Radioteràpia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Radioteràpia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 3

Resolució de data 10 de juliol de  2020 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2020-2021.

DOGV 8860 / 20.07.2020

Termini de presentació d'instancies: del 21 de juliol al 3 d'agost de 2020

 

Departament 17 Anatomia i Embriologia humana

Área: 27 Anatomia i Embriologia humana

Plaça/es: 9408 - 9689a - 9689b

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 3 + 3 hores Nº de places: 3

Incidències de començament de curs. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí i vesprada.

 

Departament 40 Cirurgia

Área: 90 Cirurgia

Plaça/es: 206

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 6 + 6 hores Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Cirurgia Toràcica". Requisits específics: Activitat professional com a Especialista en Cirurgia Toràcica. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021 o provisió de la plaça. Horari de matí.

 

Departament 260 Medicina

Área: 770 Radiologia i Medicina Física

Plaça/es: 1830

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 3 + 3 hores Nº de places: 1

Perfil: "Radiologia Clínica (Radiodiagnòstic i Imatge Mèdica Avançada)". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Radiodiagnòstic. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 1831

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 6 + 6 hores Nº de places: 1

Perfil: "Radiologia Clínica (Radiodiagnòstic i Imatge Mèdica Avançada)". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Radiodiagnòstic. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 2

Resolución de fecha 9 de julio de 2020, del Rectorado de la Universitat de València, por la cual se convocan concursos para la provisión de plazas de profesorado asociado con plaza asistencial en los centros sanitarios concertados con la universidad para el curso 2020-2021 

DOGV 8855 / 13.07.2020

Termini de presentació d'instancies: del 14 al 27 de juliol de 2020

 

Departament 40 Cirurgia

Área: 90 Cirurgia

Hospital Clìnic Universitari

Plaça/es: 193d
Categoria: Professor/a associat assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Anestesiologia i Reanimació . Requisit específic: Facultatiu Especialista en Anestesiologia i Reanimació. Altres indicacions: Per a impartir pràctiques clíniques al grau d'Enginyeria Biomèdica (UPV). Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí.

Hospital General Universitari

Plaça/es: 2489
Categoria: Professor/a associat assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Neurocirurgia". Localització: Servei de Neurocirurgia . Requisit específic: Facultatiu Especialista en Neurocirurgia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí.

Área: 646 Oftalmologia

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 264
Categoria: Professor/a associat assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Oftalmologia . Requisit específic: Facultatiu Especialista en Oftalmologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí.

Área: 830 Traumatologia i Ortopedia

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 2247
Categoria: Professor/a associat assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica". Localització: Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica . Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí.

 

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 1347f
Categoria: Professor/a associat assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Oncologia". Localització: Servei d'Oncologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Oncologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí.

Plaça/es: 2248
Categoria: Professor/a associat assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Urgències Mèdiques". Localització: Servei d'Urgències Mèdiques. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 1842
Categoria: Professor/a associat assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Patologia de l'aparell respiratori". Localització: Servei de Pneumologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Pneumologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 1411
Categoria: Professor/a associat assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Immunologia i immunopatologia", "Al·lèrgia". Localització: Servei d'Al·lèrgia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Al·lèrgia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí.

Área: 770 Radiologia i Medicina Física

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 8715
Categoria: Professor/a associat assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Radiodiagnòstic". Localització: Servei de Radiodiagnòstic. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Radiodiagnòstic. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021. Horari de matí.

 

Departament 290 Pediatria, Obstetricia i Ginecologia

Área: 670 Pediatria

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 1596b
Categoria: Professor/a associat assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021.

Hospital General Universitari

Plaça/es: 2358
Categoria: Professor/a associat assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 276
Categoria: Professor/a associat assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2021.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 1

Resolució de data 19 de juny de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal (professor/a ajudant doctor/a) per al curs 2020-2021.

DOGV 8847 / 01.07.2020

Termini de presentació d'instancies: del 2 al 15 de juliol de 2020

 

Departament 17 Anatomia i Embriologia humana

Área: 27 Anatomia i Embriologia humana

Plaça/es: 168
Categoria: Professor/a ajudant doctor/a Dedicació : T.C. Nº de places: 1

Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina o Psicologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2020.

 

Departament 131 Estomatologia

Área: 275 Estomatologia

Plaça/es: 6150-7090
Categoria: Professor/a ajudant doctor/a Dedicació : T.C. Nº de places: 2

Requisit específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2020.

Inici de la pàgina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Convocatòries CURS 2019-2020

Convocatòries de Professorat Contractat Doctor / Convocatòries Urgents de Professorat contractat de caràcter temporal

Convocatòries de Professorat Ajudant, Ajudant Doctor, Associat i Associat Assitencial

Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 2489 de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea de Cirurgia, Departament de Cirurgia. (05/03/2020)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 193d de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea de Cirurgia, Departament de Cirurgia. (05/03/2020)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 1347g de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina. (03/03/2020)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 9831b de professor/a associat/ada de l'àrea d'Estomatologia, Departament d'Estomatologia. (25/02/2020)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 1411 de professor/a associat/ada assitencial de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina. (12/02/2020)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 1410 de professor/a associat/ada assitencial de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina. (09/12/2019)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 10006 de professor/a associat/ada de l'àrea d'Estomatologia, Departament d'Estomatologia. (24/09/2019)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 170c de professor/a associat/ada de l'àrea d'Anatomia i Embriologia humana, Departament d'Anatomia i Embriologia humana. (10/09/2019)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 207a-207b de professor/a associat/ada de l'àrea d'Oftalmologia, Departament de Cirurgia. (26/07/2019)

CONCURS 21 - DOGV 30/01/2020


CONCURS 18 - DOGV 12/12/2019


CONCURS 16 - DOGV 20/11/2019


CONCURS 15 - DOGV 20/11/2019


CONCURS 14 - DOGV 25/10/2019


CONCURS 13 - DOGV 25/10/2019


CONCURS 12 - DOGV 01/10/2019


CONCURS 11 - DOGV 01/10/2019


CONCURS 10 - DOGV 09/09/2019


CONCURS 9 - DOGV 29/07/2019


CONCURS 8 - DOGV 24/07/2019


CONCURS 7 - DOGV 17/07/2019


CONCURS 6 - DOGV 09/07/2019


CONCURS 5 - DOGV 01/07/2019


CONCURS 4 - DOGV 26/06/2019

DOGV 28/06/2019 (Correcció d'errades)


CONCURS 2 - DOGV 05/06/2019


CONCURS 1 - DOGV 17/05/2019


CONCURS Nº 21

Resolució de data 10 de gener de 2020, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2019-2020.

DOGV 8729 / 30.01.2020

Presentació d'instàncies: Del 31 de gener de 2020 al 13 de febrer de 2020

Departament 290 Pediatria, Obstetricia i Ginecologia

Área: 670 Pediatria

Hospital Clìnic Universitari

Plaça/es: 1422
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. hores Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí i vesprada.

Hospital General Universitari

Plaça/es: 1603
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. hores Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí i vesprada.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 1604
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. hores Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


​​CONCURS Nº 18

Resolució de data 2 de desembre de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2019-2020.

DOGV 8696 / 12.12.2019

Presentació d'instàncies: Del 13 de desembre al 27 de desembre de 2019

Departament 190 Fisiologia

Área: 410 Fisiologia

Plaça/es: 5391a - 9361 - 9380 - 9381
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 6 + 6 hores Nº de places: 4

Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació des del 27 de gener al 31 d'agost de 2020. Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 5391b
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 6 + 6 hores Nº de places: 1

Altres indicacions: Contractació des del 27 de gener al 31 d'agost de 2020. Horari de matí i vesprada.

Departament 225 Història de la Ciència i Documentació

Àrea: 460 Història de la Ciència

Plaça/es: 6606
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 6 + 6 hores Nº de places: 1

Per substituir professorat en serveis especials. Perfil: "Documentació i Metodologia Científica" (grau en Nutrició Humana i Dietètica/Ciència i Tecnologia dels Aliments). Altres indicacions: Per a impartir docència a Burjassot. Contractació des del 27 de gener al 31 d'agost de 2020. Horari de vesprada.

Inici de la pàgina


​​CONCURS Nº 16

Resolució de data 19 de novembre de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2019-2020.

DOGV 8686 / 27.11.2019

Presentació d'instàncies: Del 28 de novembre al 12 de desembre de 2019

Departament 40 Cirurgia

Área: 90 Cirurgia

Hospital General Universitari

Plaça/es: 247
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu". Localització: Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia General i Aparell Digestiu. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 5709
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Hematologia". Localització: Servei de Hematologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Hematologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Hospital General Universitari

Plaça/es: 1837
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Malalties infeccioses". Localització: Servei de Malalties infeccioses. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 1347g
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Patologia de l'aparell locomotor". Localització: Servei de Medicina Interna. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina Interna o en Reumatologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Plaça/es: 5710
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Nefrologia". Localització: Servei de Nefrologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Nefrologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Área: 745 Psiquiatria

C.S.M. Trinitat

Plaça/es: 1704
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Psiquiatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Psiquiatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 15

Resolució de data 4 de novembre de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2019-2020.

DOGV 8681 / 20.11.2019

Presentació d'instàncies: Del 21 de novembre al 4 de desembre de 2019

Departament 131 Estomatologia

Área: 275 Estomatologia

Plaça/es: 10006a-10006b
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 3+3 Nº de places: 2
Perfil: "Odontologia Preventiva i Comunitària","Higiene Dental". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Altres indicacions: Contractació des del 27 de gener al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

Plaça/es: 1377
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 3+3 Nº de places: 1
Incidències de començament de curs. Perfil: "Atenció Primària i Geriàtrica","Qualitat Assistencial". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional com a Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 14

Resolució de data 16 d'octubre de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2019-2020.

DOGV 8664 / 25.10.2019

Presentación de instancias: Del 28 de octubre al 11 de noviembre de 2019

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

C.S. Font de Sant Lluís

Plaça/es: 5642c
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1
Perfil: "Atenció Primària i Geriàtrica"-"Patologia General". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

C.S. Serreria I

Plaça/es: 1417
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1
Perfil: "Atenció Primària i Geriàtrica"-"Patologia General". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 1388
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1
Perfil: "Urgències mèdiques". Localització: Servei de Urgències mèdiques. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 1400
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1
Perfil: "Patologia del Sistema Nerviós". Localització: Servei de Neurologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Neurologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Área: 745 Psiquiatria

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 1706
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1
Localització: Servei de Psiquiatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Psiquiatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Departament 290 Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia

Área: 670 Pediatria

C.A.P. Font de Sant Lluís

Plaça/es: 2798
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1
Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí i vesprada

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 13

Resolució de data 16 d'octubre de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2019-2020.

DOGV 8664 / 25.10.2019

Presentación de instancias: Del 28 de octubre al 11 de noviembre de 2019

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

Plaça/es: 6661b
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 4 + 4 hores Nº de places: 1
Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Patologia del Sistema Nerviós". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional com a Especialista en Neurologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 12

Resolució de data 19 de setembre de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2019-2020.

DOGV 8646 / 1.10.2019

Presentació d'instàncies: Del 2 al 16 d'octubre de 2019

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

C.S. Benimaclet

Plaça/es: 1387

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Atenció Primària i Geriàtrica" "Patologia General". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 11

Resolució de data 19 de setembre de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2019-2020.

DOGV 8646 / 1.10.2019

Presentació d'instàncies: Del 2 al 16 d'octubre de 2019

Departament 285 Patologia

Área: 20 Anatomia Patològica (Àrea pròpia: 661 Patologia)

Plaça/es: 1586b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 6 + 6 Nº de places: 1

Per substituir professorat de baixa per malaltia. Perfil: "Anatomia patològica general", "Anatomia patològica especial" del grau de Medicina; "Anatomia patològica" del grau de Odontologia. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional com a Especialista en Anatomia Patològica. Altres indicacions: Contractació des del 27 de gener al 31 d'agost de 2020. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 10

Resolució de data 3 de setembre de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2019-2020.

DOGV 8630 / 09.09.2019

Presentació d'instàncies: Del 10 al 23 de setembre de 2019

Departament 17 Anatomia i Embriologia humana

Área: 27 Anatomia i Embriologia humana

Plaça/es: 9472

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 4 + 4 Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: " Anatomia Humana". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Experiència en tècniques de dissecció de cadàvers humans. Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí i vesprada.

Departament 290 Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia

Área: 670 Pediatria

Plaça/es: 1589

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 6 + 6 Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat C.U. vacant. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional com a Especialista en Pediatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 9

Resolución de fecha 23 de julio de 2019, del Rectorado de la Universitat de València, por la cual se convoca concurso para la provisión de plazas de personal docente contratado temporal para el curso 2019-2020.

DOGV 8601 / 29.07.2019

Presentació d'instàncies: Del 30 de juliol a l'11 de setembre de 2019

Departament 40 Cirurgia

Área: 646 Oftalmologia

Plaça/es: 207a-207b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3 Nº de places: 2

Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional com a Especialista en Oftalmologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31d'agost de 2020. Horari de matí i vesprada.

Departament 131 Estomatologia

Área: 275 Estomatologia

Plaça/es: 6225

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 6 + 6 Nº de places: 1

Perfil: "Patologia dental, odontologia conservadora i endodòncia II". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 9837b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3 Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Patologia dental, odontologia conservadora i endodòncia II". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí i vesprada.

Departament 285 Patologia

Área: 20 Anatomia Patològica (Àrea pròpia: 661 Patologia)

Plaça/es: 1586a

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 4 + 4 Nº de places: 1

Per substituir professorat de baixa per malaltia. Perfil: "Anatomia patològica general", "Anatomia patològica especial" del grau de Medicina; "Anatomia patològica" del grau de Odontologia. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional com a Especialista en Anatomia Patològica. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 8

Resolució de data 18 de juliol de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2019-2020.

DOGV 8598 / 24.07.2019

Presentació d'instàncies: Del 25 de juliol al 6 de setembre de 2019

Departament 40 Cirurgia

Área: 90 Cirurgia

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 212b

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Cirurgia Plàstica i Reparadora". Localització: Servei de Cirurgia Plàstica i Cremats. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 7

Resolució de data 12 de juliol de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2019-2020.

DOGV 8593 / 17.07.2019

Presentació d'instàncies: Del 18 al 31 de juliol de 2019

Departament 131 Estomatologia

Área: 275 Estomatologia

Plaça/es: 2921

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3 Nº de places: 1

Perfil: "Patología Dental, Odontologia Conservadora i Endodòncia I". Requisit especific: Grau/llicenciatura en Odontologia o Metge/Metgessa Especialista en Estomatologia. Activitat professional com a Especialista en Odontologia o Estomatologia. Altres indicacions: Contratació fins el 3 d'agost de 2020. Horari de matí i de vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 6

Resolució de data 4 de juliol de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2019-2020.

DOGV 8587 / 09.07.2019

Presentació d'instàncies: Del 10 al 23 de juliol de 2019

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

Plaça/es: 2509b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3 Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Urgències Mèdiques" del grau en Medicina. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Plaça/es: 2874a

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 4 + 4 Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Malalties Infeccioses" del grau en Medicina. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional com a Especialista en Medicina Interna. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Plaça/es: 2874b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 4 + 4 Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Atenció Primària i Geriàtrica"; "Qualitat assistencial" del grau en Medicina. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional com a Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Plaça/es: 9112a

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3 Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Fisiopatologia" del grau en Podologia. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Plaça/es: 9112b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3 Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Atenció Primària i Geriàtrica" del grau en Medicina. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional com a Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Departament 290 Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia

Área: 670 Pediatria

Plaça/es: 1598a-1598b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 4 + 4 Nº de places: 2

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional com a Especialista en Pediatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 5

Resolución de fecha 26 de junio de 2019, del Rectorado de la Universitat de València, por la cual se convocan concursos para la provisión de plazas de profesorado asociado con plaza asistencial en los centros sanitarios concertados con la universidad para el curso 2019-2020.

DOGV 8581 / 01.07.2019

Presentació d'instàncies: Del 2 al 15 de juliol de 2019

DOGV 8584 / 04.07.2019  (Correcció d'errada en annex I pl. 8200)

S'amplia el termini de Presentació d'instàncies per a la plaça 8200 des del dia 5 al 18 de juliol.

DOGV 8587 / 09.07.2019 (Correcció d'errada en annex I pl. 8204)

S'amplia el termini de Presentació d'instàncies per a la plaça 8204 des del dia 10 al 23 de juliol.

Departament 40 Cirurgia

Área: 90 Cirurgia

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 8198

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Anestèsia. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Anestesiologia i Reanimació. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Hospital General Universitari

Plaça/es: 1405

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Cirurgia Vascular. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Angiologia i Cirurgia Vascular. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Plaça/es: 7523-8874

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei d'Anestèsia. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Anestesiologia i Reanimació. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Plaça/es: 8199

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Cirurgia Toràcica. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia Toràcica. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Plaça/es: 8201

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Cirurgia Cardiovascular. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia Cardiovascular. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.
Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 8202

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Anestèsia i Reanimació. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Anestesiologia i Reanimació. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.
Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 8200

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Cirurgia Cardiovascular. Requisit específic: facultatiu especialista en cirurgia cardivascular. Altres indicacions: contractació fins al 31 d’agost de 2020.

Área: 653 Otorrinolaringologia

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 8203

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Otorinolaringologia. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Otorinolaringologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Área: 646 Oftalmologia

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 8204

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Oftalmologia. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Oftalmologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 9046

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Oncologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Oncologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.
Hospital General Universitari

Plaça/es: 1378

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Hematologia". Localització: Servei d'Hematologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Hematologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Plaça/es: 9045

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Oncologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Oncologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 4509

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Oncologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Oncologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Plaça/es: 9047

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Al·lèrgia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Al·lèrgia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 9044

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Oncologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Oncologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Área: 745 Psiquiatria

C.S.M. Trinitat

Plaça/es: 1704

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Psiquiatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional concreta com a Especialista en Psiquiatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Área: 770 Radiologia i Medicina Física

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 9050

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Radioteràpia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Radioteràpia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Departament 290 Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia

Àrea: 645 Obstetrícia i Ginecologia

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 9129

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Ginecologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Obstetrícia i Ginecologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Hospital General Universitari

Plaça/es: 8918

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Ginecologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Obstetrícia i Ginecologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 9334

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Ginecologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Obstetrícia i Ginecologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 8919

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Ginecologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Obstetrícia i Ginecologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Àrea: 670 Pediatria

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 9333

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Pediatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Hospital General Universitari

Plaça/es: 9504

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Pediatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 9480

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Pediatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 9503

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Pediatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 4

Resolució de data 21 de juny de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2019-2020.

CORRECCIÓ D'ERRADES de la Resolució de 21 de juny de 2019. Advertida una errada en la visualització dels annexos de la resolució esmentada, es reproduixen de nou correctament.

DOGV 8578 / 26.06.2019

DOGV 8580 / 28.06.2019 (correcció annexos)

Presentació d'instàncies: De l'1 al 12 de juliol de 2019

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

Plaça/es: 1330a

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 4+4 Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat CU vacant. Perfil: "Urgències mèdiques". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Plaça/es: 1330b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 4+4 Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat CU vacant. Perfil: "Hematologia". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional concreta com a Especialista en Hematologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Plaça/es: 1332a

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 4+4 Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat CU vacant. Perfil: "Oncologia Mèdica". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional concreta com a Especialista en Oncologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Plaça/es: 1332b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 4+4 Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat CU vacant. Perfil: "Oncologia Mèdica". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional concreta com a Especialista en Oncologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Plaça/es: 1365a

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 4+4 Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat TU vacant. Perfil: "Patologia del sistema nerviós". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional concreta com a Especialista en Neurologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Plaça/es: 1365b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 4+4 Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat CU vacant. Perfil: "Patologia General". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional concreta com a Especialista en Medicina Interna. Altres indicacions: Per a impartir docència en el grau de Medicina i Odontologia. Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Área: 770 Radiologia i Medicina Física

Plaça/es: 1829

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 6+6 Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat associat vacant. Perfil: "Radiodiagnòstic". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional concreta com a Especialista en Radiodiagnòstic. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 2

Resolució de data 31 de maig de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2019-2020

DOGV 8563 / 05.06.2019

Presentació d'instàncies: Del 6 al 19 de juny de 2019

Departament 40 Cirurgia

Área: 90 Cirurgia

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 272

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Cirurgia Cardiovascular". Localització: Servei de Cirurgia Cardiovascular. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia Cardiovascular. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 252

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Cirurgia General i Aparell Digestiu". Localització: Unitat de Cirurgia Endocrina i Metabòlica. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia General i Aparell Digestiu. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Área: 653 Otorinolaringologia

Hospital General Universitari

Plaça/es: 234

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Otorinolaringologia". Requisit específic: Facultatiu Especialista en Otorinolaringologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 268

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Otorinolaringologia". Requisit específic: Facultatiu Especialista en Otorinolaringologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Área: 817 Urologia

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 262-2355

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei d'Urologia. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Urologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

C.S. Godella

Plaça/es: 1413

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Atenció Primària i Geriàtrica"-"Patologia General". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

C.S. Salvador Pau

Plaça/es: 2796

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Atenció Primària i Geriàtrica"-"Patologia General". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

C.S.Trinitat

Plaça/es: 1417

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Atenció Primària i Geriàtrica"-"Patologia General". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 1334_1

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Medicina Interna-Aparell Locomotor". Localització: Servei de Medicina Interna. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina Interna/Reumatologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Plaça/es: 1369

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Hematologia". Localització: Servei d'Hematologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Hematologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Plaça/es: 4298a

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Endocrinologia i Nutrició". Localització: Servei d'Endocrinologia i Nutrició. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Endocrinologia i Nutrició. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Hospital General Universitari

Plaça/es: 1347b

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Medicina Intensiva". Localització: Servei de Medicina Intensiva. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina Intensiva. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Plaça/es: 4298b

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Endocrinologia i Nutrició". Localització: Servei d'Endocrinologia i Nutrició. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Endocrinologia i Nutrició. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 1418

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Medicina Interna-Malalties Infeccioses". Localització: Servei de Medicina Interna. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina Interna. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Plaça/es: 2649

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Endocrinologia i Nutrició". Localització: Servei d'Endocrinologia i Nutrició. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Endocrinologia i Nutrició. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Área: 745 Psiquiatria

Departament de Salut de València - Doctor Peset - Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 1707

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Psiquiatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Psiquiatria. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Departament 285 Patologia

Área: 20 Anatomia Patològica (Àrea pròpia: 661 Patologia)

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 5715

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Anatomia Patològica General i Especial" del grau de Medicina. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Anatomia Patològica. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Departament 290 Pediatria, Obstetricia i Ginecologia

Área: 645 Obstetricia i Ginecologia

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 1538-1540

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei d'Obstetrícia i Ginecologia". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí i vesprada.

Área: 670 Pediatria

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 1608

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí i vesprada

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 1

Resolució de data 14 de maig de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2019-2020.

DOGV 8550 / 17.05.2019

Presentació d'instàncies: Del 20 al 31 de maig de 2019 (ambdós inclosos). 

Departament 131 Estomatologia

Área: 275 Estomatologia

Plaça/es: 2919

Categoria:Professor/a ajudant doctor/a Dedicació: T.C. Nº de places: 1

Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2019.

Departament 190 Fisiologia

Área: 410 Fisiologia

Plaça/es: 5211 - 5779

Categoria:Professor/a ajudant doctor/a Dedicació: T.C. Nº de places: 2

Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2019.

Departament 285 Patologia

Área: 50 Biologia Cel·lular (Àrea pròpia: 661 Patologia)

Plaça/es: 182 - 6061

Categoria:Professor/a ajudant doctor/a Dedicació: T.C. Nº de places: 2

Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina o Biologia o Química. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2019.

Inici de la pàgina