Logo de la Universitat de València Logo del portal

  • Estudiants de la Universitat de València

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2018, del Rectorat, per la qual es declara inhàbil el mes d'agost de 2018, als efectes assenyalats en aquesta resolució (DOGV 29-06-2018)

>> Models d'instància i curriculum

 

Convocatòries CURS 2018-2019

Convocatòries de Professorat Contractat Doctor / Convocatòries Urgents de Professorat contractat de caràcter temporal

Convocatòries de Professorat Ajudant, Ajudant Doctor, Associat i Associat Assitencial

Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 4289b de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina. (28/02/2019)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 4289a de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina. (28/02/2019)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 1369 de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina. (28/02/2019)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 8540-8377 de professor/a associat/ada de l'àrea d'Anatomia i Embriologia Humana, Departament d'Anatomia i Embriologia Humana (25/02/2019)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 170c de professor/a associat/ada de l'àrea d'Anatomia i Embriologia Humana, Departament d'Anatomia i Embriologia Humana (19/02/2019)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 5409 de professor/a associat/ada de l'àrea d'Estomatologia, Departament d'Estomatologia (19/02/2019)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 2355 de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea d'Urologia, Departament de Cirurgia (06/02/2019)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 1353b de professor/a associat/ada, de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina. (29/01/2019)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 1581b de professor/a associat/ada, de l'àrea d'Anatomia Patologica (Àrea pròpia: 661 Patologia), Departament de Patologia. (25/01/2019)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 3129a de professor/a associat/ada assistencial CEU de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina (24/01/2019)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 1540 de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea d'Obstetricia i Ginecologia, Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia (10/01/2019)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 6321a de professor/a associat/ada de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina (07/01/2019)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional plaça 2494 de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina (28/11/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 3034 de professor/a associat/ada assistencial CEU de l'àrea de Ciruria, Departament de Cirurgia (19/11/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 3124 de professor/a associat/ada assistencial CEU de l'àrea de Pediatria, Departament de Pediatria, Ostetricia i Ginecologia (14/11/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 3105 de professor/a associat/ada assistencial CAT de l'àrea de Psiquiatria, Departament de Medicina (13/11/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 3145-3146 de professor/a associat/ada assistencial CAT de l'àrea de Dermatologia, Departament de Medicina (13/11/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 3099-3100-3101 de professor/a associat/ada assistencial CAT de l'àrea de Dermatologia, Departament de Medicina (13/11/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 3128 de professor/a associat/ada assistencial CEU de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina (13/11/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 3127 de professor/a associat/ada assistencial CEU de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina (13/11/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 3126 de professor/a associat/ada assistencial CEU de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina (13/11/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 3012 de professor/a associat/ada assistencial CEU de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina (13/11/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 2727a-2727b de professor/a associat/ada de l'àrea d'Anatomia i Embriologia humana, Departament d'Anatomia i Embriologia humana (05/10/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 2727c de professor/a associat/ada de l'àrea d'Anatomia i Embriologia humana, Departament d'Anatomia i Embriologia humana (05/10/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 2727d de professor/a associat/ada de l'àrea d'Anatomia i Embriologia humana, Departament d'Anatomia i Embriologia humana (05/10/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 2336a de professor/a associat/ada de l'àrea de Cirurgia, Departament de Cirurgia (01/10/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 9687 de professor/a associat/ada de l'àrea d'Histologia (Àrea pròpia 661 Patologia), Departament de Patologia (24/09/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 1584b de professor/a associat/ada de l'àrea d'Histologia (Àrea pròpia 661 Patologia), Departament de Patologia (24/09/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 6606 de professor/a associat/ada de l'àrea d'Història de la Cència, Departament d'Història de la Cència i Documentació (20/09/2018)


Resolució de 10 de juliol de 2018 del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió interina de la plaçs 179 de professorat contractat doctor interí. Convocatòria 9, àrea d'Anatomia i Embriologia i Humana, Departament d'Anatomia i Embriologia i Humana. (DOGV 13-07-2018)

Presentació d'instàncies: Del 16 al 27 de juliol de 2018 (ambdós inclosos). Bàrems.


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 3034a de professor/a associat/ada assitencial CEU de l'àrea de Cirurgia, Departament de Cirurgia (26/04/2018)

CONCURS 23 - DOGV 19/12/2018


CONCURS 22 DOGV 28/11/2018


CONCURS 21 DOGV 07/11/2018


CONCURS 20 DOGV 08/11/2018


CONCURS 19 - DOGV 26/10/2018


CONCURS 18 - DOGV 11/10/2018


CONCURS 17 - DOGV 02/10/2018


CONCURS 14 - DOGV 12/09/2018


CONCURS 13 - DOGV 30/07/2018


CONCURS 11 - DOGV 20/07/2018


CONCURS 10 - DOGV 18/07/2018


CONCURS 9 - DOGV 04/07/2018


CONCURS 8 - DOGV 03/07/2018


CONCURS 7 - DOGV 20/06/2018


CONCURS 6 - DOGV 19/06/2018


CONCURS 5 - DOGV 15/06/2018


CONCURS 4 - DOGV 30/05/2018


CONCURS 1 - DOGV 16/05/2018


CONCURS Nº 23:

Resolució de data 5 de desembre de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2018-2019.

DOGV 8447 / 19.12.2018

Presentació d'instàncies: Del 20 de desembre del 2018 al 4 de gener de 2019

Departament 17 Anatomía i Embriologia Humana

Área: 27 Anatomía i Embriologia Humana

Plaça/es: 5600b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places: 1

Amb  càrrec  plaça  de  professorat  T.U.  vacant.  Perfil:  "Anatomia  Humana".  Requisits  específics:  Grau/Llicenciatura  en  Medicina. Coneixement  de  valencià  a  nivell  C1  (Suficiència).  Altres  indicacions:  Experiència  en  tècniques  de  dissecció  de  cadàvers  humans. Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Departament 225 Història de la Ciència i Documentació

Área: 460 Història de la Ciència

Plaça/es: 9711

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 6+6 Nº de places: 1

Incidències  de  començament  de  curs.  Perfil:  "Història  de  la  química"-"Documentació  i  metodologia  científica".  Altres  indicacions: Contractació des del 28 de gener al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 22:

Resolució de data 22 de novembre de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2018-2019.

DOGV 8433  / 28.11.2018

Presentació d'instàncies: Del 29 de novembre al 13 de desembre de 2018

Departament 290 Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia

Área: 645 Obstetricia i Ginecologia

Plaça/es: 1522a

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 6+6 Nº de places: 1

Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional concreta com a Especialista en Obstetrícia i Ginecologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 21:

Resolució de data 31 d'octubre de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2018-2019.

DOGV 8418 / 7.11.2018

Presentació d'instàncies: Del 8 al 21 de novembre de 2018

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

C.S. Font de Sant Lluís

Plaça/es: 5642c

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat C.U. vacant. Perfil: "Medicina Familiar i Comunitària". Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

C.S. Serreria II

Plaça/es: 5642b

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat C.U. vacant. Perfil: "Medicina Familiar i Comunitària". Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Área: 745 Psiquiatria

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 2250

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Psiquiatria" i "Psicologia Mèdica". Localització: Servei de Psiquiatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 1707

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Psiquiatria" i "Psicologia Mèdica". Localització: Servei de Psiquiatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 1705

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Psiquiatria" i "Psicologia Mèdica". Localització: Servei de Psiquiatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Área: 770 Radiologia i Medicina Física

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 1832_4

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Bases del Diagnòstic i Tractament en Patologia Medicoquirúrgica". Localització: Servei de Radiodiagnòstic. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Para impartir docència en el Grau d'Enginyeria Biomèdica (Universitat Politècnica de València). Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 20:

Resolució de data 31 d'octubre de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2018-2019.

DOGV 8419 /  8.11.2018

Presentació d'instàncies: Del 9 al 22 de novembre de 2018

Departament 260 Medicina

Área: 745 Psiquiatria

Plaça/es: 1689a-1689b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places: 2

Amb càrrec plaça de professorat C.U. vacant. Perfil: "Psiquiatria" i "Psicologia Mèdica". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional concreta com a Especialista en Psiquiatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 19:

Resolució de data 15 d'octubre de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2018-2019.

DOGV 8411 / 26.10.2018

Presentació d'instàncies: Del 29 d'octubre al 12 de novembre de 2018

Departament 131 Estomatologia

Área: 275 Estomatologia

Plaça/es: 2918a-2918b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3. Nº de places: 2

Perfil: "Prostodoncia i Oclusió". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 5296

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3. Nº de places: 1

Perfil: "Odontologia preventiva i comunitària". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

Plaça/es: 1353h

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 4+4. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat C.U. vacant. Perfil: "Pràctiques en simulació clínica avançada en l'àrea de Medicina". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Experiència en simulació clínica avançada. Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 2847a - 2847b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3. Nº de places: 2

Amb càrrec plaça de professorat C.U. vacant. Perfil: "Hematologia". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional concreta com a Especialista en Hematologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 5642a

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat C.U. vacant. Perfil: "Endocrinologia, Metabolisme i Nutrició". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional concreta com a Especialista en Endocrinologia i Nutrició. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Plaça/es: 6661a

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat C.U. vacant. Perfil: "Pràctiques en simulació clínica avançada en l'àrea de Medicina". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Experiència en simulació clínica avançada. Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 6661b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat C.U. vacant. Perfil: "Malalties infeccioses". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional concreta com a Especialista en Medicina Interna. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Departament 285 Patologia

Àrea: 443 Histologia (Àrea pròpia: 661 Patologia)

Plaça/es: 1584b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Histologia General" "Histologia Especial". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina o Odontologia o Farmàcia o Biologia o Veterinària o Biotecnologia o Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques/Llicenciatura en Bioquímica. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 9687

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3. Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Histologia General" "Histologia Especial". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina o Odontologia o Farmàcia o Biologia o Veterinària o Biotecnologia o Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques/Llicenciatura en Bioquímica. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 18

Resolució de data 3 d'octubre de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2018-2019, a l’empara del conveni de col·laboració subscrit entre la Universitat de València i la Universitat CEU Cardenal Herrera.

DOGV 8400 / 10.10.2018 - DOGV 8401 / 11.10.2018 Correció errades

Presentació d'instàncies: Del 15 al 26 d'octubre de 2018

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

C.S. Benimàment

Plaça/es: 3128

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

C.S. Montcada

Plaça/es: 3127

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Hospital Arnau de Vilanova - Llíria

Plaça/es: 3012

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Neurologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Departament 290 Pediatria, Obstetricia i Ginecologia

Área: 670 Pediatria

C.S. L'Eliana

Plaça/es: 3124

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 17

Resolució de data 25 de setembre de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2018-2019.

DOGV 83954 / 02.10.2018

Presentació d'instàncies: Del 3 al 18 d'octubre de 2018

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

C.S. Mislata

Plaça/es: 1366

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat en excedència. Perfil: "Atenció Primària i Geriatria"-"Patologia General". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Departament 290 Pediatria, Obstetricia i Ginecologia

Área: 645 Obstetricia i Ginecologia

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 1529b

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Localització: Servei d'Obstetrícia i Ginecologia. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Obstetrícia i Ginecologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Área: 670 Pediatria

Hospital General Universitari

Plaça/es: 2252

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 14

Resolució de data 7 de setembre de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2018-2019.

DOGV 8381 / 12.09.2018

Presentació d'instàncies: Del 13 al 26 de setembre de 2018

Departament 17 Anatomia i Embriologia Humana

Área: 27 Anatomia i Embriologia Humana

Plaça/es: 8689

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places: 1

Incidencias inicio de curso. Requisitos específicos: Grado/Licenciatura en Medicina. Conocimiento de valenciano a nivel C1 (Suficiencia). Otras indicaciones: Contratación hasta el 31 de agosto de 2019. Horario de mañana y tarde.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 13

Resolució de data 23 de juliol de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2018-2019, a l’empara del conveni de col·laboració subscrit entre la Universitat de València i la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.

DOGV 8350 / 30.07.2018

Presentació d'instàncies: Del 31 de juliol al 13 de setembre de 2018

Departament 260 Medicina

Área: 183 Dermatologia

Hospital de Requena

Plaça/es: 3090-3091

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CAT Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei de Dermatologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019

Hospital Francesc de Borja de Gandia

Plaça/es: 3106-3144-3145-3146

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CAT Dedicació: T.P. Nº de places: 4

Localització: Servei de Dermatologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva

Plaça/es: 3098-3099-3100-3101

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CAT Dedicació: T.P. Nº de places: 4

Localització: Servei de Dermatologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Área: 745 Psiquiatria

Hospital de Requena

Plaça/es: 3089

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CAT Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Psiquiatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Hospital Francesc de Borja de Gandia

Plaça/es: 3102-3105

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CAT Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei de Psiquiatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva

Plaça/es: 3092-3097

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CAT Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei de Psiquiatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 11

Resolució de data 13 de juliol de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2018-2019

DOGV 8343 / 20.07.2018

Presentació d'instàncies: Del 23 de juliol al 5 de setembre de 2018

Departament 190 Fisiologia

Área: 410 Fisiologia

Plaça/es: 5211 - 5316 - 8138a

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 hores Nº de places: 3

Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Departament 290 Pediatria, Obstetricia i Ginecologia

Área: 670 Pediatria

Plaça/es: 1593a

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 hores Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Requisit específic: Activitat professional concreta com a Metge/Metgessa Especialista en Pediatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 10

Resolució de data 13 de juliol de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2018-2019.

DOGV 8341 / 18.07.2018

Presentació d'instàncies: Del 19 de juliol al 3 de setembre de 2018

Departament 40 Cirurgia

Área: 653 Otorinolaringologia

Hospital General Universitari

Plaça/es: 234

Categoria:Professor/a associat/ada assitencial Dedicació: T.P. hores Nº de places: 1

Localització: Servei d'Otorinolaringologia. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Otorinolaringologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

C.S. Salvador Pau

Plaça/es: 2796

Categoria:Professor/a associat/ada assitencial Dedicació: T.P. hores Nº de places: 1

Perfil: "Atenció primària i geriatria" - "Patologia general". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 4848a

Categoria:Professor/a associat/ada assitencial Dedicació: T.P. hores Nº de places: 1

Per substituir professorat de baixa per maternitat. Perfil: "Endocrinologia, Metabolisme i Nutrició". Localització: Servei d'Endocrinologia i Nutrició. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019 o reincorporació de la titular. Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 9

Resolució de data 29 de juny de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2018-2019.

DOGV 8331 / 04.07.2018

Presentació d'instàncies: Del 5 al 18 de juliol de 2018

Departament 40 Cirurgia

Área: 90 Cirurgia

Plaça/es: 201a

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 5+5 hores Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Cirurgia cardiovascular". Requisit específic: Activitat professional concreta com a Especialista en Cirurgia Cardiovascular. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Departament 290 Pediatria, Obstetricia i Ginecologia

Área: 645 Obstetricia i Ginecologia

Plaça/es: 1529a

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 hores Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional concreta com a Facultatiu Especialista en Obstetrícia i Ginecologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 8

Resolució de data 25 de juny de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2018-2019, a l’empara del conveni de col·laboració subscrit entre la Universitat de València i la Universitat CEU Cardenal Herrera.

DOGV 8330 / 03.07.2018

Presentació d'instàncies: Del 4 al 17 de juliol de 2018

Departament 40 Cirurgia

Área: 90 Cirurgia

Hospital Arnau de Vilanova - Llíria

Plaça/es: 3123

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Anestesiologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Hospital de Sagunt

Plaça/es: 3032 - 3085

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei d'Anestèsia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Departament 260 Medicina

Área: 183 Dermatologia

Hospital de Sagunt

Plaça/es: 3023

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Dermatologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Área: 610 Medicina

C.S. Benimàment

Plaça/es: 3128

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

C.S. La Canyada

Plaça/es: 3126

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

)C.S. Montcada

Plaça/es: 3127

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Hospital Arnau de Vilanova - Llíria

Plaça/es: 3008

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Cardiologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Plaça/es: 3129 - 3130

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei d'Urgències. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Plaça/es: 3131

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Unitat Hospitalització a Domicili. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Plaça/es: 3132

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: UCI. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Hospital de Sagunt

Plaça/es: 3007

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Cardiologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Plaça/es: 3009

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pneumologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Plaça/es: 3015 - 3016

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei de Medicina Interna. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Plaça/es: 3017 - 3029

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei d'Urgències. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Plaça/es: 3120

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Endocrinologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Plaça/es: 3121

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Nefrologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Área: 745 Psiquiatria

Hospital Arnau de Vilanova - Llíria

Plaça/es: 3122

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Psiquiatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Departament 290 Pediatria, Obstetricia i Ginecologia

Área: 645 Obstetricia i Ginecologia

Hospital de Sagunt

Plaça/es: 3037

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Ginecologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Área: 670 Pediatria

C.S. Bètera

Plaça/es: 3062

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

C.S. Montcada

Plaça/es: 3125

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

C.S. Paterna

Plaça/es: 3124

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

C.S. Puçol

Plaça/es: 3019

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Hospital de Sagunt

Plaça/es: 3036

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 7

Resolució de data 15 de juny de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2018-2019.

DOGV 8321 / 20.06.2018

Presentació d'instàncies: Del 21 de juny al 4 de juliol de 2018

Departament 260 Medicina

Área: 745 Psiquiatria

Plaça/es: 1692a-1692b

Categoria:Professor/a Associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places: 2

Perfil: "Psiquiatria" i "Psicologia Mèdica". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 6

Resolució de data 15 de juny de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2018-2019.

DOGV 8320 / 19.06.2018

Presentació d'instàncies: Del 20 de juny al 3 de juliol de 2018

Departament 40 Cirurgia

Àrea: 817 Urologia

Hospital General Universitari

Plaça/es: 7821

Categoria:Professor/a associat/ada assitencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Urologia. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Urologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 7820

Categoria:Professor/a associat/ada assitencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Urologia. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Urologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí

Departament 260 Medicina

Àrea: 610 Medicina

C.S. Font de Sant Lluís

Plaça/es: 1415

Categoria:Professor/a associat/ada assitencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat vacant. Perfil: "Atenció Primària i Geriàtrica". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí

Àrea: 770 Radiologia i Medicina Física

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 8715

Categoria:Professor/a associat/ada assitencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Radiodiagnòstic. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019.

Hospital General Universitari

Plaça/es: 8164

Categoria:Professor/a associat/ada assitencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Rehabilitació. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019.

Plaça/es: 8714

Categoria:Professor/a associat/ada assitencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Radiodiagnòstic. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 7988

Categoria:Professor/a associat/ada assitencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Medicina Nuclear. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019.

Plaça/es: 8859

Categoria:Professor/a associat/ada assitencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Rehabilitació. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019..

Plaça/es: 9317

Categoria:Professor/a associat/ada assitencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Radiodiagnòstic. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 8858

Categoria:Professor/a associat/ada assitencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Rehabilitació. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019.

Plaça/es: 9122

Categoria:Professor/a associat/ada assitencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Radiodiagnòstic. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019.

Plaça/es: 9942

Categoria:Professor/a associat/ada assitencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Medicina Nuclear. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019.

Departament 290 Pediatria, Obstetricia i Ginecologia

Àrea: 670 Pediatria

Hospital General Universitari

Plaça/es: 8910

Categoria:Professor/a associat/ada assitencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Pediatria. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 9121

Categoria:Professor/a associat/ada assitencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Pediatria. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 5

Resolució de data 8 de juny de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2018-2019.

DOGV 8318 / 15.06.2018

Presentació d'instàncies: Del 18 de juny al 29 de juny de 2018

Departament 131 Estomatologia

Área: 275 Estomatologia

Plaça/es: 1940

Categoria:Professor/a Ajudant Doctor/a Dedicació: T.C. Nº de places: 1

Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

Plaça/es: 6894

Categoria:Professor/a Ajudant Doctor/a Dedicació: T.C. Nº de places: 1

Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

Departament 190 Fisiologia

Área: 410 Fisiologia

Plaça/es: 5175

Categoria:Professor/a Ajudant Doctor/a Dedicació: T.C. Nº de places: 1

Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 4

Resolució de data 25 de maig de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2018-2019

DOGV 8306 / 30.05.2018

Presentació d'instàncies: Del 31 de maig al 13 de juny de 2018

Departament 40 Cirurgia

Área: 90 Cirurgia

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 201b-272

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 2

Perfil: "Cirurgia Cardiovascular". Localització: Servei de Cirurgia Cardiovascular. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia Cardiovascular. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre del 2018 al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Hospital General Universitari

Plaça/es: 229 - 241 - 246 - 247 - 266 - 269

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 6

Perfil: "Cirurgia General i del Aparell Digestiu". Localització: Servei de Cirurgia General i del Aparell Digestiu. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia General i del Aparell Digestiu. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre del 2018 al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Base 2ª - Apartat 3.4 de la convocatòria:
“En el supòsit que es convocaren de manera conjunta més de cinc places, s’haurà de reservar la quota legal per a la cobertura amb persones amb discapacitat, sempre que les dites persones superen els processos selectius i acrediten la discapacitat, així com la compatibilitat amb el desenvolupament de les tasques. Si aquesta quota no fora coberta, acreixerà la resta de places ofertades amb caràcter general.
Les persones amb discapacitats hauran de presentar juntament amb la sol·licitud el certificat del grau de discapacitat expedit per l’òrgan competent”.

Plaça/es: 244

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Neurocirurgia". Localització: Servei de Neurocirurgia. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Neurocirurgia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre del 2018 al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 1426

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Anestesiologia i Reanimació". Localització: Servei de Anestesiologia i Reanimació. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Anestesiologia i Reanimació. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre del 2018 al 31 d'agost de 2019. Horari de matí

Área: 817 Urologia

Hospital General Universitari

Plaça/es: 245

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Urologia". Localització: Servei de Urologia. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Urologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre del 2018 al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

C.S. Natzaret

Plaça/es: 1839

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Medicina Familiar i Comunitària". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre del 2018 al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 6092 - 1334a

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 2

Perfil: "Medicina Interna - Reumatologia". Localització: Servei de Medicina Interna - Unitat de Reumatologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre del 2018 al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Hospital General Universitari

Plaça/es: 1347h

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Reumatologia". Localització: Servei de Reumatologia i Metabolisme Ossi. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre del 2018 al 31 d'agost de 2019. Horari de matí..

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 4848b

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Urgències mèdiques". Localització: Servei d'Urgències. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre del 2018 al 31 d'agost de 2019. Horari de matí..

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 6137

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Urgències mèdiques de l'adult". Localització: Servei d'Urgències Mèdiques de l'Adult. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre del 2018 al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Departament 285 Patologia

Área: 20 Anatomia Patològica (Àrea pròpia: 661 Patologia)

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 5715

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Anatomia Patològica. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre del 2018 al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Departament 290 Pediatria, Obstetricia i Ginecologia

Área: 645 Obstetricia i Ginecologia

Hospital General Universitari

Plaça/es: 1533 - 1534 - 2359 - 2797

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 4

Localització: Servei d'Obstetrícia i Ginecologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre del 2018 al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Área: 670 Pediatria

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 1589a - 1606​

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Pediatria. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre del 2018 al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 1

Resolució de data 11 de maig de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2018-2019.

DOGV 8296 / 16.05.2018

Presentació d'instàncies: Del 17 al 30 de maig de 2018

Departament 190 Fisiologia

Área: 410 Fisiologia

Plaça/es: 5878

Categoria:Professor/a Ajudant Doctor/a Dedicació: T.C. Nº de places: 1

Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

Inici de la pàgina


>> CURS 2017 - 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Convocatòries CURS 2017-2018

Convocatòries de Professorat Contractat Doctor / Convocatòries Urgents de Professorat contractat de caràcter temporal

Convocatòries de Professorat Ajudant, Ajudant Doctor, Associat i Associat Assitencial

Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 3034a de professor/a associat/ada assitencial CEU de l'àrea de Cirurgia, Departament de Cirurgia (26/04/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 244 de professor/a associat/ada assitencial de l'àrea de Cirurgia, Departament de Cirurgia (11/04/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaças 5639b-5600a-5600b-9454c de professor/a associat/ada de l'àrea d'Anatomia i Embriologia Humana. Departament d'Anatomia i Embriologia Humana. (26/02/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 1347h de professor/a associat/ada assitencial de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina (16/02/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 1334a de professor/a associat/ada assitencial de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina (13/02/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 8107 de professor/a associat/ada de l'àrea d'Història de la Ciència, Departament d'História de la Ciència i Documentació (06/02/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 201b de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea de Cirurgia, Departament de Cirurgia (21/12/2017)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 201a de professor/a associat/ada de l'àrea de Cirurgia, Departament de Cirurgia (21/12/2017)


Convocatòria concurs per a la provisió interina de places de professorat contractat doctor. (DOGV 17-10-2017)

Presentació d'instàncies: Del 18 al 31 d'octubre de 2017 (ambdós inclosos). Bàrems (tauler d'anuncis).


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 1414 de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina (04/10/2017)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 2494 de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina (03/10/2017)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 5715 de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea d'Anatomia Patologica, Departament de Patologia (02/10/2017)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 5639a de professor/a associat/ada de l'àrea d'Anatomia i Embriologia, Departament d'Anatomia i Embriologia (29/09/2017)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 9770 de professor/a associat/ada de l'àrea de Fisiologia, Departament de Fisiologia. (28/07/2017)

 

CONCURS 25 - DOGV 11/12/2017


CONCURS 22 - DOGV 17/11/2017


CONCURS 21 - DOGV 17/11/2017


CONCURS 19 - DOGV 03/11/2017


CONCURS 18 - DOGV 17/10/2017


CONCURS 17 - DOGV 02/10/2017


CONCURS 16 - DOGV 02/10/2017


CONCURS 15 - DOGV 29/09/2017


CONCURS 13 - DOGV 25/07/2017


CONCURS 12 - DOGV 26/07/2017


CONCURS 10 - DOGV 11/07/2017


CONCURS 9 - DOGV 30/06/2017


CONCURS 8 - DOGV 04/07/2017


CONCURS 4 - DOGV 13/06/2017


CONCURS 3 - DOGV 08/06/2017


CONCURS 2 - DOGV 07/06/2017


CONCURS 1 - DOGV 06/06/2017


CONCURS Nº 25

Resolució de data 30 de novembre de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018.

DOGV 8187 / 11.12.2017

Presentació d'instàncies: Del 12 al 26 de desembre de 2017

Departament 40 Cirurgia

 
Área: 90 Cirurgia  
Hospital Universitari i Politècnic La Fe  

Plaça/es: 193e

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat C.U. vacant. Perfil: "Anestesiologia i Reanimació". Localització: Servei d'Anestèsia i Reanimació. Requisit específic: Especialista en Anestesiologia i Reanimació. Altres indicacions: Per a impartir pràctiques clíniques del Grau d'Enginyeria Biomèdica de la Universitat Politècnica de València. Contractació fins al 31 de juliol de 2018. Horari de matí.

Departament 260 Medicina

 
Área: 610 Medicina  
Departament de Salut de València - Hospital General  

Plaça/es: 1389

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat vacant. Perfil: "Neurologia". Localització: Servei de Neurologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 de juliol de 2018. Horari de matí.

Plaça/es: 1392

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat vacant. Perfil: "Hematologia". Localització: Servei d'Hematologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 de juliol de 2018. Horari de matí

Área: 745 Psiquiatria  
Hospital Clínic Universitari  

Plaça/es: 1698

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat vacant. Localització: Servei de Psiquiatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 de juliol de 2018. Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 22

Resolució de data 10 de novembre de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018.

DOGV 8172 / 17.11.2017

Presentació d'instàncies: Del 20 de novembre a l'1 de desembre  de 2017

Departament 40 Cirurgia

 
Área: 90 Cirurgia  
Hospital Universitari "Doctor Peset"  

Plaça/es: 1426

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Anestesiologia i Reanimació". Localització: Servei de Anestesiologia i Reanimació. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Anestesiologia i Reanimació. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Plaça/es: 278

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Cirurgia General i Aparell Digestiu". Localització: Servei de Cirurgia General i Aparell Digestiu. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia General i del Aparell Digestiu. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Departament 260 Medicina

 
Área: 610 Medicina  
C.S. Fuensanta  

Plaça/es: 1414

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat vacant. Perfil: "Medicina Familiar i Comunitària". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

C.S. Godella  

Plaça/es: 1413

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Atenció primària i geriatria" "Patologia general". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Hospital General Universitari  

Plaça/es: 2499

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Patologia Digestiva". Localització: Servei de Patologia Digestiva. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Hospital Universitari "Doctor Peset"  

Plaça/es: 1347c

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Medicina Intensiva". Localització: Servei de Medicina Intensiva. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 21

Resolució de data 10 de novembre de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

DOGV 8172 / 17.11.2017

Presentació d'instàncies: Del 20 de novembre a l'1 de desembre  de 2017

Departament 17 Anatomia i Embriologia Humana

 
Área: 27 Anatomia i Embriologia Humana  

Plaça/es: 177b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 hores Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 19

Resolució de data 25 d'octubre de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018, a l'empara del conveni de col·laboració subscrit entre la Universitat de València i la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.

DOGV 8162 / 03.11.2017

Presentació d'instàncies: Del 6 al 17 de novembre de 2017

Departament 40 Cirurgia

 
Área: 90 Cirurgia  
Hospital de Requena  

Plaça/es: 3093-3094

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei de Cirurgia General.

Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva  

Plaça/es: 3103-3104

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei de Cirurgia General.

Departament 260 Medicina

 
Área: 610 Medicina  
Hospital de Requena  

Plaça/es: 3089-3090

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei de Medicina Interna.

Plaça/es: 3091-3092

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei de Medicina Intensiva.

Plaça/es: 3097-3098

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei d'Urgències.

Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva  

Plaça/es: 3099-3100

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei de Medicina Interna.

Plaça/es: 3101-3102

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei de Medicina Intensiva.

Plaça/es: 3105-3106

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei d'Urgències.

Departament 290 Pediatria, Obstetricia i Ginecologia

 
Área: 670 Pediatria  
Hospital de Requena  

Plaça/es: 3095-3096

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei de Pediatria.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 18

Resolució de data 11 d'octubre de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

DOGV 8150 / 17.10.2017

Presentació d'instàncies: Del 18 al 31 d'octubre de 2017

Departament 285 Patologia

 
Área: 443 Histologia (Àrea pròpia: 661 Patologia)  

Plaça/es: 1584b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina o Biologia o Farmàcia o Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques/Llicenciatura en Bioquímica. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 17

Resolució de data 22 de setembre de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018, a l'empara del conveni de col·laboració subscrit entre la Universitat de València i la Universidad CEU Cardenal Herrera.

DOGV 8139 / 2.10.2017

Presentació d'instàncies: Del 3 al 18 d'octubre de 2017

Departament 260 Medicina

 
Área: 610 Medicina  
C.A.P. L'Eliana  

Plaça/es: 3020

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Departament de Salut Arnau de Vilanova - Llíria. Atenció Primària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2018.

C.S. Port de Sagunt II  

Plaça/es: 3018

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Departament de Salut de Sagunt - Atenció Primària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2018.

C.S. Puzol  

Plaça/es: 3001

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Departament de Salut de Sagunt - Atenció Primària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2018.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 16

Resolució de data 22 de setembre de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

DOGV 8139 / 2.10.2017

Presentació d'instàncies: Del 3 al 18 d'octubre de 2017

Departament 131 Estomatologia

 
Área: 275 Estomatologia  

Plaça/es: 10007

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places: 1

Perfil: "Odontologia Preventiva i Comunitària". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Departament 260 Medicina

 
Área: 745 Psiquiatria  

Plaça/es: 1708b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Psiquiatria i Psicologia Mèdica". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Departament 28 Patologia

 
Área: 50 Biologia Cel·lular (Àrea pròpia: 661 Patologia)  

Plaça/es: 7004

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 6+6 Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Biologia" "Oncologia i Genètica Mèdica". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina o Biologia o Farmàcia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 7005a

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Biologia" "Oncologia i Genètica Mèdica". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina o Biologia o Farmàcia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 7005b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Biologia" "Oncologia i Genètica Mèdica". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina o Biologia o Farmàcia. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 15

Resolució de data 22 de setembre de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018.

DOGV 8138 / 29.09.2017

Presentació d'instàncies: Del 2 al 17 d'octubre de 2017

Departament 40 Cirurgia

 
Área: 90 Cirurgia  
Hospital Universitari i Politècnic La Fe  

Plaça/es: 2795

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Anestesiologia i Reanimació". Localització: Servei d'Anestèsia i Reanimació". Requisit específic: Facultatiu Especialista en Anestesiologia i Reanimació. Altres indicacions: Horari de matí.

Área: 646 Oftalmologia  
Hospital Universitari i Politècnic La Fe  

Plaça/es: 2491

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Oftalmologia. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Oftalmologia. Altres indicacions: Horari de matí.

Departament 260 Medicina

 
Área: 610 Medicina  
C.S. Salvador Pau  

Plaça/es: 1397

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Patologia General - Atenció Primària". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Área: 745 Psiquiatria  
Departament de Salut de València - Doctor Peset  

Plaça/es: 1706

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat vacant. Localització: Servei de Psiquiatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Departament 285 Patologia

 
Área: 20 Anatomia Patologica  
Hospital Universitari i Politècnic La Fe  

Plaça/es: 5715

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Anatomia Patològica. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Departament 290 Pediatria, Obstetricia i Ginecologia

 
Área: 645 Obstetricia i Ginecologia  
Hospital Clínic Universitari  

Plaça/es: 6108

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Obstetrícia i Ginecologia. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Obstetrícia i Ginecologia. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 13

Resolució de data 17 de juliol de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

DOGV 8091 / 25.07.2017

Presentació d'instàncies: Del 26 de juliol al 8 de setembre de 2017

Departament 190 Fisiologia

 

Área: 410 Fisiologia

 

Plaça/es: 9770

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 5+5 Nº de places: 1

Incidencias inicio de curso. Perfil: "Fisiología humana y del ejercicio (Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte)" y "Fisiología (Grado en Enfermería)". Otras indicaciones: Para impartir docencia en Onteniente. Horario de mañana y tarde

Departament 260 Medicina

 

Área: 610 Medicina

 

Plaça/es: 1334c

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places: 1

Con cargo a plaza de profesorado C.U. vacante. Perfil: "Atención Primaria y Geriátrica" "Calidad Asistencial". Requisito específico: Grado/Licenciatura en Medicina. Otras indicaciones: Horario de mañana y tarde.

Plaça/es: 1334d

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places: 1

Con cargo a plaza de profesorado C.U. vacante. Perfil: "Urgencias Médicas". Requisito específico: Grado/Licenciatura en Medicina. Otras indicaciones: Horario de mañana y tarde

Plaça/es: 1334e

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places: 1

Con cargo a plaza de profesorado C.U. vacante. Perfil: "Patología del aparato digestivo". Requisito específico: Grado/Licenciatura en Medicina. Otras indicaciones: Horario de mañana y tarde.

Plaça/es: 1334f

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places: 1

Con cargo a plaza de profesorado C.U. vacante. Perfil: "Neurología" (Grado en Medicina y Logopedia). Requisito específico: Grado/Licenciatura en Medicina. Otras indicaciones: Horario de mañana y tarde.

Área: 770 Radiologia i Medicina Fisica

 

Plaça/es: 1836

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 4+4 Nº de places: 1

Con cargo a plaza de profesorado T.U. vacante. Perfil: "Medicina Nuclear". Requisito específico: Grado/Licenciatura en Medicina. Otras indicaciones: Horario de mañana y tarde

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 12

Resolució de data 17 de juliol de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018.

DOGV 8092 / 26.07.2017

Presentació d'instàncies: Del 27 de juliol al 11 de setembre de 2017

Departament 40 Cirurgia

 

Área: 653 Otorrinolaringologia

 
Hospital General Universitari  

Plaça/es: 243

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Otorinolaringologia. Activitat professional concreta: Especialista en Otorinolaringologia. Altres indicacions: Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 10

Resolució de data 10 de juliol de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

DOGV 8081 / 11.07.2017

Presentació d'instàncies: Del 12 al 25 de juliol de 2017

Departament 131 Estomatologia

 

Área: 275 Estomatologia

 

Plaça/es: 2689

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places: 1

Perfil: "Periodòncia". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de vesprada.

Plaça/es: 2917 - 5315a - 5315b

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3 hores Nº de places: 3

Perfil: "Cirurgia bucal". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Altres indicacions: Horari de matí.

Plaça/es: 9823

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 6 + 6 hores Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Medicina bucal". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 9

Resolució de data 28 de juny de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018, a l'empara del conveni de col·laboració subscrit entre la Universitat de València i la Universidad CEU Cardenal Herrera.

DOGV 8074 / 30.06.2017

Presentació d'instàncies: Del 3 al 14 de juliol de 2017

Departament 40 Cirurgia

 

Área: 90 Cirurgia

 
Hospital Arnau de Vilanova - Llíria  

Plaça/es: 3035

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Cirurgia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Hospital de Sagunt  

Plaça/es: 3032-3085

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei d'Anestèsia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018..

Plaça/es: 3034

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Cirurgia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Área: 646 Oftalmologia

 
Hospital Arnau de Vilanova - Llíria  

Plaça/es: 3031

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Oftalmologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Hospital de Sagunt  

Plaça/es: 3030

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Oftalmologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Área: 653 Otorrinolaringologia

 
Hospital Arnau de Vilanova - Llíria  

Plaça/es: 3033

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Orl. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Área: 830 Traumatologia i Ortopedia

 
Hospital Arnau de Vilanova - Llíria  

Plaça/es: 3026-3027

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei de Traumatologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Hospital de Sagunt  

Plaça/es: 3025

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Traumatologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Área: 817 Urologia

 
Hospital Arnau de Vilanova - Llíria  

Plaça/es: 3086

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Urologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Hospital de Sagunt  

Plaça/es: 3028

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Urologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Departament 260 Medicina

 

Área: 183 Dermatologia

 
Hospital Arnau de Vilanova - Llíria  

Plaça/es: 3024

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Dermatologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Hospital de Sagunt  

Plaça/es: 3023

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Dermatologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Área: 610 Medicina

 
C.A.P. Burjassot II  

Plaça/es: 3021

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Departament de Salut Arnau de Vilanova - Llíria. Atenció Primària. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.
C.A.P. L'Eliana  

Plaça/es: 3020

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Departament de Salut Arnau de Vilanova - Llíria. Atenció Primària. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

C.S. Port de Sagunt II  

Plaça/es: 3018

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Departament de Salut de Sagunt - Atenció Primària. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

C.S. Sagunt  

Plaça/es: 3001

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Departament de Salut de Sagunt - Atenció Primària. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

C.S. Zona de Salut d'Estivella  

Plaça/es: 3088

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Departament de Salut de Sagunt - Atenció Primària. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Hospital Arnau de Vilanova - Llíria  

Plaça/es: 3004

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Medicina Interna. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Plaça/es: 3006

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Digestiu. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Plaça/es: 3008

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Cardiologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Plaça/es: 3010

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Neumologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018

Plaça/es: 3012

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Neurologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Plaça/es: 3022

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Hematologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Hospital de Sagunt  

Plaça/es: 3005

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Digestiu. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Plaça/es: 3007

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Cardiologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Plaça/es: 3009

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Neumologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Plaça/es: 3011

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Neurofisiologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Plaça/es: 3015-3016

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei de Medicina Interna. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Plaça/es: 3017-3029

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei d'Urgències. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Plaça/es: 3072

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Oncologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Plaça/es: 3087

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Uci. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Área: 745 Psiquiatria

 
Hospital Arnau de Vilanova - Llíria  

Plaça/es: 3003

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Psiquiatria. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Hospital de Sagunt  

Plaça/es: 3002

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Psiquiatria. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Área: 770 Radiologia

 
Hospital Arnau de Vilanova - Llíria  

Plaça/es: 3014

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Radiologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Hospital de Sagunt  

Plaça/es: 3013

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Radiologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Departament: 290 Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia

 

Área: 645 Obstetricia i Ginecologia

 
Hospital Arnau de Vilanova - Llíria  

Plaça/es: 3054

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Ginecologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Hospital de Sagunt  

Plaça/es: 3037

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Ginecologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Área: 670 Pediatria

 
C.S. Bétera  

Plaça/es: 3062

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Departament de Salut Arnau de Vilanova - Llíria. Pediatria. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

C.S.I. Alto Palància de Segorbe  

Plaça/es: 3019

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Departament de Salut de Sagunt - Atenció Primària. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Hospital de Sagunt  

Plaça/es: 3036

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 8

Resolució de data 27 de juny de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018.

DOGV 8076 / 04.07.2017

Presentació d'instàncies: Del 4 al 18 de juliol de 2017

Departament 260 Medicina

 

Área: 745 Psiquiatria

 

Departament de Salut de València - Hospital General Universitari

 

Plaça/es: 1699

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Psiquiatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 4

Resolució de data 8 de juny de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018.

DOGV 8061 / 13.06.2017

Presentació d'instàncies: Del 14 al 27 de juny de 2017

Departament 40 Cirurgia

 

Área: 90 Cirurgia

 
Hospital Clínic Universitari  

Plaça/es: 206

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia Oral i Maxil·lofacial. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Plaça/es: 224a - 224b - 224c

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 3

Localització: Servei de Cirurgia General i Aparell Digestiu. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia General i Aparell Digestiu. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Departament 260 Medicina

 

Área: 610 Medicina

 
Hospital Clínic Universitari  

Plaça/es: 1334a

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Unitat de Reumatologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Plaça/es: 4298a

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Endocrinologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Hospital General Universitari  

Plaça/es: 1346a

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Medicina Interna. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Plaça/es: 4298b

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Endocrinologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Plaça/es: 4997a

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Urgències. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Hospital Universitari "Doctor Peset"  

Plaça/es: 4848a

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Endocrinologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Plaça/es: 4848b

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Urgències. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe  

Plaça/es: 1334b

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Unitat de Reumatologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Plaça/es: 4997b

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Urgències. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Área: 770 Radiologia

 
Hospital Clínic Universitari  

Plaça/es: 1383a

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Medicina Nuclear. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018..

Hospital Universitari "Doctor Peset"  

Plaça/es: 1346b

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Medicina Nuclear. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Plaça/es: 1832d

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Radiodiagnòstic". Localització: Servei de Radiodiagnòstic. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe  

Plaça/es: 1383b

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Medicina Nuclear. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 3

Resolució de data 6 de juny de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

DOGV 8058 / 08.06.2017

Presentació d'instàncies: Del 9 al 22 de juny de 2017

Departament 131 Estomatologia

 

Área: 275 Estomatologia

 

Plaça/es: 6149 - 6150

Categoria: Professor/a ajudant doctor/a Dedicació: T.C. Nº de places: 2

Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

Departament 190 Fisiologia

 

Área: 410 Fisiologia

 

Plaça/es: 1055 – 1062 – 6542

Categoria: Professor/a ajudant doctor/a Dedicació: T.C. Nº de places: 3

Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

Departament 225 Història de la Ciència i la Documentació

 

Área: 40 Biblioteconomia i Documentació

 

Plaça/es: 60

Categoria: Professor/a ajudant doctor/a Dedicació: T.C. Nº de places: 1

Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina o Farmàcia o Grau en Infermeria o Grau en Informació i Documentació/Llicenciatura en Documentació. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

Departament 285 Patologia

 

Área: 50 Patologia

 

Plaça/es: 1935

Categoria: Professor/a ajudant doctor/a Dedicació: T.C. Nº de places: 1

Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina o Biologia o Farmàcia o Química. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 2

Resolució de data 31 de maig de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018.

DOGV 8057 / 07.06.2017

Presentació d'instàncies: Del 8 al 21 de juny de 2017

Departament 40 Cirurgia

 

Área: 90 Cirurgia

 
Hospital General Universitari  

Plaça/es: 273

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Cirurgia Cardiovascular". Localització: Servei de Cirurgia Cardíaca. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia Cardiovascular. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí

Hospital Universitari i Politècnic La Fe  

Plaça/es: 249

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Cirurgia General i Aparell Digestiu". Localització: Unitat de Paret Abdominal. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia General i Aparell Digestiu". Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Plaça/es: 251-261

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Perfil: "Cirurgia General i Aparell Digestiu". Localització: Unitat de Cirurgia Digestiva. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia General i Aparell Digestiu". Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Plaça/es: 252

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Cirurgia General i Aparell Digestiu". Localització: Unitat de Cirurgia Endocrina i Metabòlica. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia General i Aparell Digestiu". Altres indicacions: Contractació des de l'1 de set embre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Plaça/es: 259-260

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Perfil: "Cirurgia General i Aparell Digestiu". Localització: Unitat de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica i trasplantament. Requisit específic:Facultatiu Especialista en Cirurgia General i Aparell Digestiu". Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Plaça/es: 6111

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Cirurgia Cardiovascular". Localització: Servei de Cirurgia Cardíaca. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia Cardiovascular". Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Área: 653 Otorrinolaringologia

 
Hospital Universitari i Politècnic La Fe  

Plaça/es: 267

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Otorinolaringologia. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Otorinolaringologia". Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Área: 830 Traumatologia i Ortopèdia

 
Hospital Clìnic Universitari  

Plaça/es: 230b

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica". Localització: Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia". Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Área: 817 Urologia

 
Hospital Clìnic Universitari  

Plaça/es: 6458

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Urologia. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Urologia". Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Hospital Universitari "Doctor Peset"  

Plaça/es: 277-6114

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei d'Urologia. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Urologia". Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Departament 260 Medicina

 

Área: 183 Dermatologia

 
Hospital General Universitari  

Plaça/es: 5997

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Dermatologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost

Área: 610 Medicina

 
C.S. Benimaclet  

Plaça/es: 1387

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Patologia General - Atenció Primària". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic:Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

C.S. Salvador Pau  

Plaça/es: 1397

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Patologia General - Atenció Primària". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Hospital Clínic Universitari  

Plaça/es: 1835

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Neurologia". Localització: Servei de Neurologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Plaça/es: 5708

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Endocrinologia". Localització: Servei d'Endocrinologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Hospital General Universitari  

Plaça/es: 1385

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Aparell Digestiu". Localització: Servei de Patologia Digestiva. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Plaça/es: 2650

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Aparell Locomotor" - "Reumatologia". Localització: Servei de Medicina Interna (Unitat Reumatologia). Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 1

Resolució de data 30 de maig de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

DOGV 8056 / 06.06.2017

Presentació d'instàncies: Del 7 al 20 de juny de 2017 (ambdós inclosos)

Departament 17 Anatomia i Embriologia Humana

 

Área: 27 Anatomia i Embriologia Humana

 

Plaça/es: 5964

Categoria:Ajudant Dedicació: T.C. Nº de places: 1

Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Psicologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

Inici de la pàgina


 

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies