Logo de la Universdad de Valencia Logo Facultad de Medicina y Odontología Logo del portal

Models d'instància i currículum

Informe d'impacte de gènere

Resolució de 21 de juny de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es declara inhàbil el mes d'agost de 2023, als efectes assenyalats en aquesta resolución

>> Convocatòries Curs 2022 - 2023

Convocatòries per a la contratació indefinida de professorat associat

Convocatòries per a la contractació professorat contractat de caràcter temporal (Associats de Ciències de la Salut, Ajudants Doctor i Substituts)

Convocatòries Urgents de professorat

CONVOCATÒRIA 3/2023 - 03/11/2023

CONVOCATÒRIA 2/2023 - 18/07/2023

CONVOCATÒRIA 1/2023 - 18/07/2023

CONVOCATÒRIA 9 - 19/12/2023

CONVOCATÒRIA 8 - 03/11/2023

CONVOCATÒRIA 6 - 18/09/2023

CONVOCATÒRIA 3 - 12/07/2023

CONVOCATÒRIA 2 - 27/06/2023

CONVOCATÒRIA 1 - 26/05/2023

Convocatòria concurs urgent per a la contratació de la plaça 8153 de professorat substitut de l'àrea de Biblioteconomia i Documentació. (21/03/2024)

Convocatòria plaça 8153

Convocatòria concurs urgent per a la contratació places de professorat sustitut de l'àrea d'Anatomia i Embriologia Humana. (12/03/2024)

Convocatòria plaça 2342

 

Convocatòria concurs urgent per a la contratació places de professorat sustitut de l'àrea d'Anatomia i Embriologia Humana. (05/03/2024)

Convocatòria plaça 2341

 

Convocatòria concurs urgent per a la contratació places de professorat associat asistencial de l'àrea de Cirurga. (01/03/2024)

Convocatòria plaça 6111

Convocatòria plaça 8202

 

Convocatòria concurs urgent per a la contratació places de professorat associat asistencial de l'àrea de Medicina. (19/02/2024)

Convocatòria plaça 1402

 

Convocatòria concurs urgent per a la contratació places de professorat substitut de l'àrea d'Estomatologia. (26/01/2024)

Convocatòria plaça 8123

 

Convocatòria concurs urgent per a la contratació places de professorat associat asistencial de l'àrea de Medicina. (23/11/2023)

Convocatòria plaça 1366

  • Sense candidats

Convocatòria plaça 1397

 

Convocatòria concurs urgent per a la contratació places de professorat substitut de l'àrea d'Estomatologia. (25/10/2023)

Convocatòria plaça 4962a

Convocatòria plaça 9833

Convocatòria plaça 9835

Convocatòria plaça 9836

Convocatòria concurs urgent per a la contratació places de professorat substitut de l'àrea d'Anatomia i Embriologia Humana. (06/10/2023)

Convocatòria plaça 168a

Convocatòria plaça 168b

Convocatòria concurs urgent per a la contratació places de professorat substitut de l'àrea d'Estomatologia. (28/09/2023)

Convocatòria plaça 7162

Convocatòria plaça 9823

Convocatòria concurs urgent per a la contratació places de professorat substitut de l'àrea d'Anatomia i Embriologia Humana. (31/08/2023)

Convocatòria plaça 168

Convocatòria plaça 2341

Convocatòria plaça 2342

Convocatòria plaça 5207

 

Publicació de la proposta de provisió i annexes de la plaça 2829 C02 Ajudant Doctor


CONVOCATÒRIA Nº 9

Resolució de data 11 de desembre de 2023 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la Universitat per al curs 2023-2024.

DOGV 9748 / 19.12.2023

Presentació d'instancies: Des del 20 de desembre fins al 4 de gener de 2024 (ambdues inclosos)

 

Departament 260 Medicina

Àrea: 610 Medicina

C.S. Salvador Pau

Plaça/es: 2796

Categoria: Professor/a associat/ada assitencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: " Atenció primària - Patologia general". Localització: Servei de Medicina familiar i comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Medicina familiar i comunitària. Altres indicacions: Horari de matí.

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 1407

Categoria: Professor/a associat/ada assitencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Nefrologia". Localització: Servei de Nefrologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Nefrologia. Altres indicacions: Horari de matí.

Hospital General Universitari

Plaça/es: 1384

Categoria: Professor/a associat/ada assitencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Patologia de l'aparell respiratori". Localització: Servei de Pneumologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Pneumologia. Altres indicacions: Horari de matí.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 3015

Categoria: Professor/a associat/ada assitencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Endocrinologia i Nutrició I i II". Localització: Servei de Endocrinologia i Nutrició. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Endocrinologia. Altres indicacions: Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONVOCATÒRIA Nº 8

Resolució de data 25 d'octubre de 2023 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la Universitat per al curs 2023-2024.

DOGV 9717 / 03.11.2023

Presentació d'instancies: Des del 6 de novembre fins al 17 de novembre de 2023 (ambdues inclosos)

 

Departament 260 Medicina

Àrea: 610 Medicina

C.S. Godella

Plaça/es: 1413

Categoria: Professor/a associat/ada assitencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Patologia general", "Atenció primària i geriàtrica". Localització: Servei de Medicina familiar i comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Medicina familiar i comunitària.

Inici de la pàgina


CONVOCATÒRIA Nº 3/2023

Resolució de data 26 d'octubre de 2023 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de professorat associat per al curs 2023-2024.

DOGV 9717 / 03.11.2023

Presentació d'instancies: Des del 6 de novembre fins al 17 de novembre de 2023 (ambdues inclosos)

 

Departament 131 Estomatologia

Àrea: 275 Estomatologia

Plaça/es: 1945-2922

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 3+3 Nº de places: 2

Perfil: "Ortodòncia I i II"; "Pràcticum I de Pacients Infantils". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Metge/Metgessa Especialista en Estomatologia. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 2465-2466

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 3+3 Nº de places: 2

Perfil: "Odontologia preventiva i comunitària I i II"; "Gerodontologia". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Metge/Metgessa Especialista en Estomatologia. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 2930

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 3+3 Nº de places: 1

Perfil: "Cirurgia bucal"; "Cirurgia d'implants". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Metge/Metgessa Especialista en Estomatologia. Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Horari de matí.

Plaça/es: 4962

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 3+3 Nº de places: 1

Perfil: "Pròtesi dental I i II"; "Pràcticum II de Pacients Adults". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Metge/Metgessa Especialista en Estomatologia. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 8278

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 3+3 Nº de places: 1

Perfil: "Periodòncia". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Metge/Metgessa Especialista en Estomatologia. Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

 

Departament 190 Fisiologia

Àrea: 410 Fisiologia

Plaça/es: 9773

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 3+3 Nº de places: 1

Perfil: "Radiodiagnòstic i Radioprotecció". Requisit específics: Estar en possessió de la llicència de supervisor/a d’instal·lacions radioactives. Horari de matí i vesprada.

 

Departament 290 Pediatria, Obstetricia i Ginecologia

Àrea: 670 Pediatria

Plaça/es: 7995-7996

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 4+4 Nº de places: 2

Perfil: "Pediatria I i II", "Simulació clínica en pràctiques tutelades de Pediatria". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Pediatria. Altres indicacions: Per a impartir docència al Centre de Simulació Interdisciplinari en Salut de la Universitat de València. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONVOCATÒRIA Nº 2/2023

Resolució de data 12 de setembre de 2023 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de professorat associat per al curs 2023-2024.

DOGV 9685 / 18.09.2023

Presentació d'instancies: Des del 19 de setembre fins al 2 d'octubre de 2023 (ambdues inclosos)

 

Departament 40 Cirurgia

Àrea: 90 Cirurgia

Plaça/es: 3203

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 4+4 Nº de places: 1

Perfil: "Urgències, emergències mèdiques i toxicologia clínica"; "Procediments diagnòstics i terapèutics quirúrgics". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Anestesiologia. Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 3204

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 4+4 Nº de places: 1

Perfil: "Patologia de l'aparell circulatori". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Cirurgia Cardiovascular. Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 3205

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 4+4 Nº de places: 1

Perfil: "Patologia quirúrgica"; "Procediments diagnòstics i terapèutics quirúrgics". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Cirurgia general i de l'aparell digestiu. Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Àrea: 653 Otorrinolaringologia

Plaça/es: 3206-3207

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 4+4 Nº de places: 2

Perfil: "Otorinolaringologia"; "Exploració de l'audició"; "Patologia de l'audició"; "Patologia de la veu". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Otorinolaringologia. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

 

Departament 285 Patologia

Àrea: 443 Histologia (Àrea pròpia: 661 Patologia)

Plaça/es: 7601

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 4+4 Nº de places: 2

Perfil: "Histologia" del Grau en Odontologia. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina o Odontologia o doctorat en Medicina. Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

 

Inici de la pàgina


CONVOCATÒRIA Nº 6

Resolució de data 12 de setembre de 2023 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la Universitat per al curs 2023-2024.

DOGV 9685 / 18.09.2023

Presentació d'instàncies: Del 19 de setembre al 2 d'octubre de 2023 ambòs inclosos 

 

Departament 40 Cirurgia

Àrea: 653 Otorrinolaringologia

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 225

Categoria: Professor/a associat/ada assitencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Otorinolaringologia". Localització: Servei de Otorinolaringologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Otorinolaringologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2024. Horari de matí i vesprada

 

Departament 260 Medicina

Àrea: 770 Radiologia i Medicina Física

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 9942

Categoria: Professor/a associat/ada assitencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Per substituir professorat de baixa per maternitat. Perfil: "Medicina nuclear". Localització: Servei de Medicina Nuclear. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina Nuclear. Altres indicacions: Contractació fins al 29 de febrer de 2024 o reincorporació de la persona titular. Horari de matí

Inici de la pàgina


CONVOCATÒRIA Nº 1/2023

Resolució de data 13 de juliol de 2023 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de professorat associat per al curs 2023-2024.

DOGV 9642 / 18.07.2023

Presentació d'instancies des del 19 de juliol fins a l'1 d'agost de 2023 (ambdues inclosos)

GUIA USUARI presentació de sol.licituds de participació 

 

Departament 131 Estomatologia

Àrea: 275 Estomatologia

Plaça/es: 8276

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 3+3 Nº de places: 1

Perfil: "Odontologia preventiva i comunitària I i II". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Especialista en Estomatologia. Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 8277

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 3+3 Nº de places: 1

Perfil: "Odontopediatria". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Especialista en Estomatologia. Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 8278

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 3+3 Nº de places: 1

Perfil: "Periodòncia". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Especialista en Estomatologia. Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 8279-8412-8413

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 3+3 Nº de places: 3

Perfil: "Pròtesi dental I i II"; "Pràcticum II de pacients adults". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Especialista en Estomatologia. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 8414

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 4+4 Nº de places: 1

Perfil: "Pròtesi dental I i II"; "Pràcticum II de pacients adults". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Especialista en Estomatologia. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 8415-8416

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 3+3 Nº de places: 2

Perfil: "Ortodòncia I i II"; "Pràcticum I de pacients infantils". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Especialista en Estomatologia. Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 8783

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 4+4 Nº de places: 1

Perfil: "Odontologia en pacients especials". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Especialista en Estomatologia. Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

 

Departament 225 Història de la Ciència i Documentació

Àrea: 40 Biblioteconomia i Documentació

Plaça/es: 9438

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 3+3 Nº de places: 1

Perfil: "Avaluació de sistemes d'informació". Requisit específic: Grau en Informació i Documentació o Llicenciatura en Documentació o Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació o Màster específic de l'àrea de Biblioteconomia i Documentació. Altres indicacions: Horari de matí.

Plaça/es: 9890

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 3+3 Nº de places: 1

Perfil: "Organització de l'estudi. Eines i tècniques d'informació i documentació" del grau en Infermeria. Requisit específic: Grau en Informació i Documentació o Llicenciatura en Documentació o Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació o Grau/Diplomatura en Infermeria o Màster específic de l'àrea de Biblioteconomia i Documentació. Altres indicacions: Horari de vesprada.

Àrea: 460 Història de la Ciència

Plaça/es: 9711

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 3+3 Nº de places: 1

Perfil: "Història i aspectes socials de les biociències moleculars" .Requisits específics: Màster o Doctorat en Història de la Ciència. Coneixement d'anglès a nivell C1. Altres indicacions: Horari de vesprada.

 

Departament 260 Medicina

Àrea: 610 Medicina

Plaça/es: 3188

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 3+3 Nº de places: 1

Perfil: "Nefrologia". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Nefrologia. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONVOCATÒRIA Nº 3

Resolució de data 3 de juliol de 2023 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la Universitat per al curs 2023-2024.

DOGV 9637 / 12.07.2023

Presentació d'instàncies del 13 al 26 de juliol de 2023 ambòs inclosos 

GUIA USUARI presentació de sol.licituds de participació.

 

Departament 40 Cirurgia

Àrea: 90 Cirurgia

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 3063

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu". Localització: Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2024. Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 3064

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Anestesiologia". Localització: Servei d'Anestesiologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Anestesiologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2024. Horari de matí i vesprada.

Hospital General Universitari

Plaça/es: 229-241

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 2

Perfil: "Cirurgia general i de l'aparell digestiu". Localització: Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2024. Horari de matí i vesprada.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 2493-2795

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 2

Perfil: "Anestesiologia". Localització: Servei d'Anestesiologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Anestesiologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2024. Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 261

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu". Localització: Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2024. Horari de matí i vesprada.

Àrea: 653 Otorrinolartingologia

Hospital General Universitari

Plaça/es: 234-239-243

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 3

Localització: Servei de Otorinolaringologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Otorinolaringologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2024. Horari de matí i vesprada..

Àrea: 817 Urologia

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 1989

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Urologia". Localització: Servei d'Urologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Urologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2024. Horari de matí i vesprada.

 

Departament 260 Medicina

Àrea: 610 Medicina

C.S. Alfahuir

Plaça/es: 1335

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Medicina familiar i comunitària - Atenció primària i geriàtrica". Localització: Servei de Medicina familiar i comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Medicina familiar i comunitària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2024. Horari de matí.

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 2495

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Endocrinologia i Nutrició I i II". Localització: Servei de Endocrinologia i Nutrició. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Endocrinologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2024. Horari de matí.

Plaça/es: 3006

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Patologia de l'aparell locomotor"; "Immunologia i immunopatologia". Localització: Servei de Medicina interna. Unitat de Reumatologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Reumatologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2024. Horari de matí.

Hospital General Universitari

Plaça/es: 1384

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Patologia de l'aparell respiratori". Localització: Servei de Pneumologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Pneumologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2024. Horari de matí.

Plaça/es: 6020

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Nutrició i Dietètica". Localització: Servei d'Endocrinologia. Requisit específic: Grau en Nutrició Humana i Dietètica. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2024. Horari de matí.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 1429

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Patologia del sistema nerviós - Neurologia". Localització: Servei de Neurologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Neurologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2024.

Plaça/es: 6094

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Patologia general - Medicina interna". Localització: Servei de Medicina interna. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Medicina interna. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2024. Horari de matí.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 1419

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Malalties infeccioses". Localització: Servei de Medicina interna. Unitat de malalties infeccioses. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Medicina interna. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2024. Horari de matí.

Plaça/es: 6137

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Urgències i Emergències mèdiques". Localització: Servei d'Urgències. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2024. Horari de matí.

Àrea: 745 Psiquiatria

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 1698

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Psiquiatria i pràctiques tutelades de psiquiatria ". Localització: Servei de Psiquiatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Psiquiatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2024. Horari de matí.

Àrea: 770 Radiologia i Medicina Física

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 3017

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Rehabilitació". Localització: Servei de Rehabilitació. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Rehabilitació. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2024. Horari de matí.

 

Departament 285 Patologia

Àrea: 20 Anatomia Patològica

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 5715

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Anatomia patològica general"; "Anatomia patològica especial". Localització: Servei d'Anatomia patològica. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Anatomia patològica. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2024. Horari de matí.

 

Departament 290 Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia

Àrea: 645 Obstetrícia i Ginecologia

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 1539-2360

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei d’Obstetrícia i Ginecologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Obstetrícia i Ginecologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2024. Horari de matí i vesprada.

Hospital General Universitari

Plaça/es: 2359-8918

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei d’Obstetrícia i Ginecologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Obstetrícia i Ginecologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2024. Horari de matí i vesprada.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 1538

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d’Obstetrícia i Ginecologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Obstetrícia i Ginecologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2024. Horari de matí i vesprada.

Àrea: 670 Pediatria

C.A.P. Font de Sant Lluís

Plaça/es: 2798

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Pediatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2024. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONVOCATÒRIA Nº 2

Resolució de data 16 de juny de 2023 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de professorat ajudant doctor per al curs 2023-2024.

DOGV 9626 / 27.06.2023

Presentació d'instàncies del 28 de juny al 11 de juliol de 2023 ambòs inclosos

GUIA USUARI presentació de sol.licituds de participació.

 

Departament 17 Anatomia i Embriologia Humana

Àrea: 27 Anatomia i Embriologia Humana

Plaça/es: 2829

Professor/a ajudant doctor/a Dedicació : T.C. Nº de places: 1
Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Biologia. Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2023.

 

Departament 131 Estomatologia

Àrea: 275 Estomatologia

Plaça/es: 7311

Professor/a ajudant doctor/a Dedicació : T.C. Nº de places: 1
Perfil: "Odontologia Preventiva i Comunitària I"; "Odontologia Preventiva i Comunitària II"; "Gerodontologia". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2023.

Plaça/es: 7312

Professor/a ajudant doctor/a Dedicació : T.C. Nº de places: 1
Perfil: "Ortodòncia I"; "Ortodòncia II"; " Pràcticum I de Pacients Infantils". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2023.

 

Departament 190 Fisiologia

Àrea: 410 Fisiologia

Plaça/es: 1056-7354

Professor/a ajudant doctor/a Dedicació : T.C. Nº de places: 2
Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2023.

 

Departament 225 Història de la Ciència i Documentació

Àrea: 40 Biblioteconomia i Documentació

Plaça/es: 4014

Professor/a ajudant doctor/a Dedicació : T.C. Nº de places: 1
Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina o Odontologia o Farmàcia o Grau en Infermeria. Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2023. Per a impartir docència als graus de Medicina, Odontologia i Infermeria.

Plaça/es: 7395

Professor/a ajudant doctor/a Dedicació : T.C. Nº de places: 1
Requisits específics: Grau en Informació i Documentació/Llicenciatura en Documentació o Màster universitari de l'àrea de Biblioteconomia i Documentació. Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2023. Docència en la Facultat de Geografia e Història (Grau en Informació i Documentació).

Inici de la pàgina


CONVOCATÒRIA Nº 1

Resolució de data 22 de maig de 2023 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la Universitat per al curs 2023-2024.

DOGV 9604 / 26.05.2023

Presentació d'instàncies del 29 de maig al 9 de juny de 2023 ambòs inclosos

GUIA USUARI presentació telemàtica instàncies (Procés vàlid únicament per a la "convocatòria temporals nº 1")

 

Departament 40 Cirurgia

Àrea: 90 Cirurgia

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 3073

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P.  Nº de places: 1

Perfil: "Neurocirurgia". Localització: Servei de Neurocirurgia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Neurocirurgia. Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2023. Horari de matí i vesprada.

Àrea: 646 Oftalmologia

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 3075

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P.  Nº de places: 1

Localització: Servei d'Oftalmologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Oftalmologia. Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2023. Horari de matí i vesprada.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 3074

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P.  Nº de places: 1

Localització: Servei d'Oftalmologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Oftalmologia. Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2023. Horari de matí i vesprada.

 

Departament 260 Medicina

Àrea: 610 Medicina

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 3076

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P.  Nº de places: 1

Localització: Servei de Cardiologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2023.

Hospital General Universitari

Plaça/es: 3077

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P.  Nº de places: 1

Localització: Servei de Cardiologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2023.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 3078

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P.  Nº de places: 1

Localització: Servei de Cardiologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2023.

Plaça/es: 3080

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P.  Nº de places: 1

Localització: Servei d'Endocrinologia i Nutrició. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Nutrició Humana i Dietètica. Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2023.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 3079

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P.  Nº de places: 1

Localització: Servei de Cardiologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2023.

 

Departament 290 Pediatria, Obstetricia i Ginecologia

Àrea: 670 Pediatria

C.S. Allende-Tolsa

Plaça/es: 3083

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P.  Nº de places: 1

Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Pediatria. Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2023.

C.S. Serreria I

Plaça/es: 3081

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P.  Nº de places: 1

Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Pediatria. Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2023.

C.S. Torrent II

Plaça/es: 3082

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P.  Nº de places: 1

Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Pediatria. Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2023.

Inici de la pàgina


 

 

 

 

 

Convocatòries CURS 2022-2023

Convocatòries Urgents de Professorat contractat de caràcter temporal

Convocatòries de Professorat Ajudant, Ajudant Doctor, Associat i Associat Assitencial

Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional places 7028a-7028b de professor/a associat/ada de l'àrea d'Estomatologia, Departament d'Estomatologia (14/03/2023)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional plaça 2360 de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea d'Obstetricia i Ginecologia, Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia (02/03/2023)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional plaça 6434a de professor/a associat/ada de l'àrea d'Estomatologia, Departament d'Estomatologia (13/02/2023)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional plaça 8031a de professor/a associat/ada de l'àrea de Biblioteconomia i Documentació, Departament d'Història de la Ciència i Documentació (25/01/2023)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional plaça 7293a de professor/a associat/ada de l'àrea de Fisiologia, Departament de Fisiologia (23/01/2023)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional plaça 2798 de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea de Pediatria, Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia (27/12/2022)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional plaça 261 de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea de Cirurgia, Departament de Cirurgia (12/12/2022)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional plaça 193c de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea de Cirurgia, Departament de Cirurgia (12/12/2022)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional plaça 3021a de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea de Radiologia i Medicina Física, Departament de Medicina (22/11/2022)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional plaça 9831c de professor/a associat/ada de l'àrea d'Estomatologia, Departament d'Estomatologia. (09/11/2022)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional plaça 3006 de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina (25/10/2022)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional plaça 9831c de professor/a associat/ada de l'àrea d'Estomatologia, Departament d'Estomatologia. (05/10/2022)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional plaça 1587b de professor/a associat/ada de l'àrea d'Histologia (Àrea pròpia 661 Patologia, Departament de Patologia. (04/10/2022)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional plaça 2829c de professor/a associat/ada de l'àrea d'Anatomia i Embriologia Humana, Departament d'Anatomia i Embriologia Humana. (20/09/2022)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional plaça 2829b de professor/a associat/ada de l'àrea d'Anatomia i Embriologia Humana, Departament d'Anatomia i Embriologia Humana. (20/09/2022)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional plaça 2473a de professor/a associat/ada de l'àrea d' Estomatologia, Departament d'Estomatologia. (16/09/2022)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional plaça 2336a de professor/a associat/ada de l'àrea de Cirurgia, Departament de Cirurgia. (16/09/2022)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional plaça 9121 de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea de Pediatria, Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecología. (07/09/2022)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional plaça 2359 de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea d'Obstetricia i Ginecología, Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecología. (07/09/2022)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional plaça 5315b de professor/a associat/ada de l'àrea d'Estomatologia, Departament d'Estomatologia. (18/07/2022)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional plaça 5315a de professor/a associat/ada de l'àrea d'Estomatologia, Departament d'Estomatologia. (18/07/2022)

CONCURS 14 - 16/12/2022

CONCURS 13 - 02/12/2022

CONCURS 12 - 18/11/2022

CONCURS 11 - 02/11/2022

CONCURS 10 - 20/10/2022

CONCURS 8 - 16/09/2022

CONCURS 6 - 14/07/2022

CONCURS 5 - 14/07/2022

CONCURS 4 - 04/07/2022

CONCURS 3 - 28/06/2022

CONCURS 2 - 16/06/2022

CONCURS 1 - 15/06/2022

 

CONCURS Nº14

Resolució de data 2 de desembre de 2022 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la Universitat per al curs 2022-2023.

DOGV 9491 / 16.12.2022

Presentació d'instàncies del 19 al 30 de decembre de 2022 ambòs inclosos

Correcció d'errades annex I. Plaça 7213a departament de Cirurgia - Facultat de Medicina i Odontologia     DOGV 9494 / 21.12.2022

 

Departament 40 Cirurgia

Àrea: 90 Cirurgia

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 193a

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P.  Nº de places: 1

Perfil: "Anestesiologia i Reanimació". Localització: Servei de Anestesiologia i Reanimació. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Anestesiologia i Reanimació. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023. Horari de matí i vesprada.

Hospital General Universitari

Plaça/es: 229

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P.  Nº de places: 1

Perfil: "Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu". Localització: Servei de Cirurgia General. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023. Horari de matí i vesprada.

Àrea: 830 Traumatologia i Ortopedia

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 7213a

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P.  Nº de places: 1

Perfil: “Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica”. Localització: Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica. Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023. Horari de matí i vesprada.

 

Departament 260 Medicina

Àrea: 610 Medicina

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 2494

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P.  Nº de places: 1

Perfil: "Pneumologia". Localització: Servei de Pneumologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Pneumologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 6139

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P.  Nº de places: 1

Perfil: "Urgències i Emergències mèdiques". Localització: Servei d'Urgències mèdiques. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023. Horari de matí.

Àrea: 770 Radiologia i Medicina Física

Hospital General Universitari

Plaça/es: 6105

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P.  Nº de places: 1

Perfil: "Radiodiagnòstic". Localització: Servei de Radiodiagnòstic. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Radiodiagnòstic. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023. Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº13

Resolució de data 23 de novembre de 2022 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2022-2023.

DOGV 9483 / 02.12.2022

Presentació d'instàncies del 5 al 20 de decembre de 2022 ambòs inclosos

 

Departament 225 Història de la Ciència i Documentació

Àrea: 460 Història de la Ciència

Plaça/es: 6606b

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 6+6  Nº de places: 1

Perfil: "Documentació i metodologia científica" (dels Graus en Nutrició Humana i Dietètica i Ciència i Tecnologia dels Aliments). Requisit específic: Màster o Doctorat en Història de la Ciència. Altres indicacions: Contractació a partir del 30 de gener fins al 31 d'agost de 2023 o reincorporació de la persona titular. Per a impartir docència al campus de Burjassot. Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 9869

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 6+6  Nº de places: 1

Perfil: "Història i aspectes socials de les biociències moleculars" (Grau en Biotecnologia), "Història de la podologia". Requisits específics: Màster o Doctorat en Història de la Ciència. Altres indicacions: Contractació a partir del 30 de gener fins al 31 d'agost de 2023. Per a impartir docència al campus de Burjassot i Blasco Ibáñez. Horari de vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº12

Resolució de data 11 de novembre de 2022 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2022-2023.

DOGV 9473 / 18.11.2022

Presentació d'instàncies del 21 de novembre al 2 de decembre de 2022 ambòs inclosos.

 

Departament 131 Estomatologia

Àrea: 275 Estomatologia

Plaça/es: 2921

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 3+3  Nº de places: 1

Perfil: "Odontologia preventiva i comunitària I i II", "Gerodontologia". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Odontologia o Metge/Metgessa Especialista en Estomatologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº11

Resolució de data 24 d'octubre de 2022 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2022-2023.

DOGV 9461 / 02.11.2022

Presentació d'instàncies del 3 al 16 de novembre de 2022 ambòs inclosos

 

Departament 131 Estomatologia

Àrea: 275 Estomatologia

Plaça/es: 2918a

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 3+3  Nº de places: 1

Perfil: "Periodòncia". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia o Metge/Metgessa Especialista en Estomatologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023. Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 5168

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 4+4  Nº de places: 1

Perfil: "Periodòncia". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia o Metge/Metgessa Especialista en Estomatologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023. Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 9344b

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 3+3  Nº de places: 1

Perfil: "Pròtesis Dental I i II". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia o Metge/Metgessa Especialista en Estomatologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023. Horari de matí i vesprada.

 

Departament 225 Història de la Ciència i Documentació

Àrea: 40 Biblioteconomia i Documentació

Plaça/es: 8152a

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 3+3  Nº de places: 1

Perfil: " Avaluació de sistemes d'informació"; "Tècniques d'investigació documental"; "Llenguatges documentals". Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Contractació des del 30 de gener al 31 d'agost de 2023. Horari de matí

Inici de la pàgina


CONCURS Nº10

Resolució de data 14 d'octubre de 2022 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la Universitat per al curs 2022-2023.

DOGV 9453 / 20.10.2022

Presentació d'instàncies del 21 d'octubre al 4 de novembre de 2022 ambòs inclosos

 

Departament 260 Medicina

Àrea: 610 Medicina

C.S. Alboraya

Plaça/es: 1398

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Atenció Primària"-"Patologia General". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023. Horari de matí.

C.S. Arquitecte Tolsa

Plaça/es: 1362

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Atenció Primària"-"Patologia General". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023. Horari de matí.

C.S. Benicalap-Azucena

Plaça/es: 4064

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Atención Primaria"-"Patología General". Localización: Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria. Requisito específico: Grado/Licenciatura en Medicina. Facultativo Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Otras indicaciones: Contratación hasta el 31 de agosto de 2023. Horario de mañana.

C.S. Guillem de Castro

Plaça/es: 8902

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Atenció Primària"-"Patologia General". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023. Horari de matí.

Àrea: 745 Psiquiatria

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 9131

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Psiquiatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Psiquiatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023.

 

Departament 290 Pediatria, Obstetricia i Ginecologia

Àrea: 670 Pediatria

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 8137

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023.

Plaça/es: 9480

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº8

Resolució de data 12 de setembre de 2022 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la Universitat per al curs 2022-2023.

DOGV 9429 / 16.09.2022

Presentació d'instàncies del 19 al 30 de setembre de 2022 ambòs inclosos

 

Departament 40 Cirurgia

Àrea: 90 Cirurgia

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 7213a

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica. Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023. Horari de matí i vesprada.

 

Departament 260 Medicina

Àrea: 610 Medicina

C.S. Salvador Pau

Plaça/es: 1397

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: " Atenció primària i geriatria", "Patologia general". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023.

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 3006

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: " Patologia de l'aparell locomotor"- "Medicina interna". Localització: Servei de Medicina Interna. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Reumatologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023. Horari de matí.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 9047

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Immunologia i Immunopatologia"- "Al·lergologia". Localització: Servei d'Al·lergologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Al·lergologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023. Horari de matí.

 

Departament 290 Pediatria, Obstetricia i Ginecologia

Àrea: 645 Obstetricia i Ginecologia

Hospital General Universitari

Plaça/es: 2359

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Ginecologia i Obstetrícia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Obstetrícia i Ginecologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023.

Àrea: 670 Pediatria

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 9121

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Pediatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023

Inici de la pàgina


CONCURS Nº6

Resolució de data 7 de juliol de 2022 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2022-2023.

DOGV 9383 / 14.07.2022

Presentació d'instàncies del 15 al 28 de juliol de 2022 ambòs inclosos

 

Departament 40 Cirurgia

Àrea: 90 Cirurgia

Plaça/es: 248

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 6+6 Nº de places:  1

Perfil: "Endocrinologia i Nutrició I i II". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023. Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 2582

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 6+6 Nº de places:  1

Perfil: "Anestesiologia i Reanimació". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Anestesiologia i R eanimació. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023. Horari de matí i vesprada..

Plaça/es: 6261

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 6+6 Nº de places:  1

Perfil: " Patologia de l'aparell digestiu". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº5

Resolució de data 7 de juliol de 2022 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la Universitat per al curs 2022-2023.

DOGV 9383 / 14.07.2022

Presentació d'instàncies del 15 al 28 de juliol de 2022 ambòs inclosos

 

Departament 260 Medicina

Àrea: 610 Medicina

C.S. Salvador Allende de València

Plaça/es: 1362

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Patologia general"; "Atenció primària i geriatria". Localització: Servei de Medicina familiar i comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina familiar i comun itària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023. Horari de matí

Hospital General Universitari

Plaça/es: 6098

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Immunologia i Immunopatologia"; "Al·lèrgia". Localització: Servei d'Al·lergologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Al·lergologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 6139

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Urgències i Emergències mèdiques". Localització: Servei d'Urgències. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023. Horari de matí.

Àrea: 745 Psiquiatria

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 9131

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Psiquiatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Psiquiatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023.

Àrea: 770 Radiologia i Medicina Física

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 3018

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Radiodiagnòstic". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Radiodiagnòstic. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023. Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº4

Resolució de data 28 de juny de 2022 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2022-2023.

DOGV 9374 / 04.07.2022

Presentació d'instàncies del 5 al 18 de juliol de 2022 ambòs inclosos

Incidència tècnica presentació d'instàncies

 

Departament 131 Estomatologia

Àrea: 275 Estomatologia

Plaça/es: 2689-9831b

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places:  2

Perfil: "Periodòncia". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia o Metge/Metgessa Especialista en Estomatologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023. Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 6225-9344b

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places:  2

Perfil: "Pròtesis Dental I i II". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia o Metge/Metgessa Especialista en Estomatologia.Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023. Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 9207b-9825b

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places:  2

Perfil: "Patologia dental, odontologia conservadora i endodòncia I i II". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia o Metge/Metgessa Especialista en Estomatologia. Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de2023. Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 9422a

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 3+3 Nº de places:  1

Perfil: "Odontologia Preventiva i Comunitària I i II" - "Gerodontologia". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia o Metge/Metgessa Especialista en Estomatologia. Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023. Horari de matí i vesprada.

 

Departament 190 Fisiologia

Àrea: 410 Fisiologia

Plaça/es: 9772

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 6+6 Nº de places:  1

Perfil: "Biofísica" - " Física Mèdica". Requisit específic: Llicència de Supervisor d'Instal·lacions Radioactives. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023. Horari de matí i vesprada.

 

Departament 225 Història de la Ciència i Documentació

Àrea: 40 Biblioteconomia i Documentació

Plaça/es: 8031b

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places:  1

Perfil: "Comunicació" (grau Medicina); "Documentació, professionalisme i odontologia forense" (grau Odontologia); "Introducció a la investigació en Odontologia, publicació i difusió de resultats" (grau Odontologia). Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. Activitat professional en unitats de documentació clínica i admissió hospitalària (UDCA). Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023. Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 8152b

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places:  1

Perfil: " Avaluació de sistemes d'informació"; "Tècniques d'investigació documental"; "Llenguatges documentals". Requisits específics: Grau en Informació i Documentació o Llicenciatura en Documentació. Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023. Horari de matí.

 

Departament 260 Medicina

Àrea: 610 Medicina

Plaça/es: 1350a-1350b

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places:  2

Amb càrrec plaça de professorat contractat doctor vacant. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Medicina Interna. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023 o provisió de la plaça vacant. Horari de matí.

Plaça/es: 1352a

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places:  1

Per substituir professorat en serveis especials. Perfil: "Patologia de l'aparell digestiu". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Aparell Digestiu. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023 o reincorporació de la persona titular. Horari de matí.

Plaça/es: 1354a

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places:  1

Amb càrrec plaça de professorat contractat doctor vacant. Perfil: "Immunologia i immunopatologia"; "Al·lèrgia". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Al·lergologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023 o provisió de la plaça vacant. Horari de matí.

Plaça/es: 1354b

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places:  1

Amb càrrec plaça de professorat Contractat doctor vacant. Perfil: "Patologia de l'aparell respiratori". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Pneumologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023 o provisió de la plaça vacant. Horari de matí.

Àrea: 745 Psiquiatria

Plaça/es: 1708

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places:  1

Perfil: "Psicologia i comunicació". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Psiquiatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023. Horari de matí.

Àrea: 770 Radiologia i Medicina Física

Plaça/es: 1834b

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places:  1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Radioteràpia". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Oncologia Radioteràpica. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023 o provisió de la plaça vacant. Horari de matí i vesprada.

 

Departament 290 Pediatria, Obstetricia i Ginecologia

Àrea: 645 Obstetricia i Ginecologia

Plaça/es: 1528a-1528b

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 5+5 Nº de places:  2

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Especialista en Ginecologia i Obstetrícia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023 o provisió de la plaça vacant. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº3

Resolució de data 15 de juny de 2022 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la Universitat per al curs 2022-2023

DOGV 9370 / 28.06.2022

Presentació d'instàncies del 29 de juny al 12 de juliol de 2022 ambòs inclosos

 

Departament 40 Cirurgia

Àrea: 90 Cirurgia

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 7819

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places:  1

Localització: Servei de Cirurgia Vascular. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Angiologia i Cirurgia Vascular. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 6072

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places:  1

Localització: Servei d'Anestesiologia i Reanimació. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Anestesiologia i Reanimació. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023.

Plaça/es: 8475

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places:  1

Localització: Unitat de Cirurgia Plàstica. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia Plàstica. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 6071

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places:  1

Localització: Servei d'Anestesiologia i Reanimació. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Anestesiologia i Reanimació. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023.

 

Departament 260 Medicina

Àrea: 610 Medicina

C.S. Benicalap - Azucena

Plaça/es: 4064

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places:  1

Perfil: "Atenció Primària"-"Patologia General". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023. Horari de matí.

C.S. Guillem de Castro

Plaça/es: 8902

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places:  1

Perfil: "Atenció Primària"-"Patologia General". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023. Horari de matí.

C.S. Natzaret

Plaça/es:1398

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places:  1

Perfil: "Atenció Primària"-"Patologia General". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023. Horari de matí.

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es:8136

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places:  1

Perfil: "Patologia Nutricional" grau en Nutrició Humana i Dietètica. Localització: Servei d'Endocrinologia i Nutrició. Requisit específic: Grau/Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023.

Hospital General Universitari

Plaça/es:6020

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places:  1

Perfil: "Patologia Nutricional" grau Nutrició Humana i Dietètica. Localització: Servei d'Endocrinologia i Nutrició. Requisit específic: Grau/Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es:8903

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places:  1

Perfil: "Urgències i emergències mèdiques". Localització: Servei d'Urgències. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023.

Plaça/es:8904

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places:  1

Perfil: "Malalties infeccioses". Localització: Unitat de Malalties Infeccioses. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina Interna. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 8726

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places:  1

Perfil: "Patologia General - Medicina Interna". Localització: Servei de Medicina Interna. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023.

Àrea: 745 Psiquiatria

Hospital General Universitari  

Plaça/es: 1702

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places:  1

Localització: Servei de Psiquiatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Psiquiatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023. Horari de matí.

Àrea: 770 Radiologia i Medicina Física

Hospital General Universitari

Plaça/es: 6105-9130

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places:  2

Perfil: "Radiodiagnòstic". Localització: Servei de Radiodiagnòstic. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Radiodiagnòstic. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023. Horari de matí.

 

Departament 285 Patologia

Àrea: 20 Anatomia Patològica (Àrea pròpia: 661 Patologia)

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 5715

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places:  1

Perfil: "Anatomia Patològica General"; "Anatomia Patològica Especial". Requisit específic: Facultatiu Especialista en Anatomia Patològica. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023. Horari de matí.

 

Departament 290 Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia

Àrea: 645 Obstetrícia i Ginecologia

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 2360

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places:  1

Localització: Servei de Ginecologia i Obstetrícia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 8139

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places:  1

Localització: Servei de Ginecologia i Obstetrícia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 1537

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places:  1

Localització: Servei de Ginecologia i Obstetrícia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023.

Àrea: 670 Pediatria

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 2251

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places:  1

Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023.

Hospital General Universitari

Plaça/es: 1601-1602

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places:  2

Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 8137-8138

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places:  2

Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023.

Plaça/es: 9480

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places:  1

Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 1608

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places:  1

Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2023.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº2

Resolución de fecha 9 de junio de 2022, del Rectorado de la Universitat de València, por la cual se convoca concurso para la provisión de plazas de personal docente contratado temporal para el curso 2022-2023.

DOGV 9363 / 16.06.2022

Termini de presentació d'instàncies: del 17 de juny a l'1 de juliol de 2022 ambòs inclosos.

 

Departament 40 Cirurgia

Àrea: 90 Cirurgia

Plaça/es: 1988

Categoria: Professor Associat/ada Dedicació: 5+5  Nº de places: 1

Perfil: "Pràctiques tutelades". Docència al Centre de Simulació Interdisciplinar en Salut de la Universitat de València. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu en qualsevol de les especialitats incloses en l'àrea de Cirurgia amb exercici professional en hospitals. Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Experiència i formació en pràctiques de simulació clínica

 

Departament 131 Estomatologia

Àrea: 275 Estomatologia

Plaça/es: 2266

Categoria: Professor/a ajudant doctor/a Dedicació : T.C. Nº de places: 1

Perfil: "Biomaterials i ergonomia I i II"; "Patologia dental, odontologia conservadora i endodòncia I i II". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia o Metge/Metgessa Especialista en Estomatologia. Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2022.

Plaça/es: 7254-7255

Categoria: Professor/a ajudant doctor/a Dedicació : T.C. Nº de places: 2

Perfil: "Medicina bucal"; "Manifestacions orals de les malalties sistèmiques"; "Periodòncia". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2022.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº1

Resolució de data 26 de maig de 2022 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2022-2023.

DOGV 9362 / 15.06.2022

Termini de presentació d'instàncies: del 16 al 30 de juny de 2022 ambòs inclosos.

 

Departament 17 Anatomia i Embriologia Humana

Àrea: 27 Anatomia i Embriologia Humana

Plaça/es: 5964

Categoria: Ajudant  Dedicació: T.C.  Nº de places: 1

Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina o Grau en Fisioteràpia. Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2022.

 

Departament 190 Fisiologia

Àrea: 410 Fisiologia

Plaça/es: 7293

Categoria: Professor/a ajudant doctor/a Dedicació : T.C. Nº de places: 1

Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2022

 

Departament 285 Patologia

Àrea: 443 Histologia (Àrea pròpia: 661 Patologia)

Plaça/es: 1584

Categoria: Professor/a ajudant doctor/a Dedicació : T.C. Nº de places: 1

Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina o Farmàcia. Coneixement de valencià a nivell C1. Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2022.

Inici de la pàgina