University of Valencia logo Logo Faculty of Medicine and Dentistry Logo del portal

Resolució de 14 de juny de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es declara inhàbil el mes d’agost de 2019, als efectes assenyalats en aquesta resolució (DOGV 25-06-2019)

>> Models d'instància i curriculum

>> Informe d'impacte de gènere

 

 

 


Convocatòries CURS 2019-2020

Convocatòries de Professorat Contractat Doctor / Convocatòries Urgents de Professorat contractat de caràcter temporal

Convocatòries de Professorat Ajudant, Ajudant Doctor, Associat i Associat Assitencial

Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 2489 de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea de Cirurgia, Departament de Cirurgia. (05/03/2020)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 193d de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea de Cirurgia, Departament de Cirurgia. (05/03/2020)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 1347g de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina. (03/03/2020)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 9831b de professor/a associat/ada de l'àrea d'Estomatologia, Departament d'Estomatologia. (25/02/2020)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 1411 de professor/a associat/ada assitencial de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina. (12/02/2020)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 1410 de professor/a associat/ada assitencial de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina. (09/12/2019)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 10006 de professor/a associat/ada de l'àrea d'Estomatologia, Departament d'Estomatologia. (24/09/2019)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 170c de professor/a associat/ada de l'àrea d'Anatomia i Embriologia humana, Departament d'Anatomia i Embriologia humana. (10/09/2019)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 207a-207b de professor/a associat/ada de l'àrea d'Oftalmologia, Departament de Cirurgia. (26/07/2019)

CONCURS 21 - DOGV 30/01/2020


CONCURS 18 - DOGV 12/12/2019


CONCURS 16 - DOGV 20/11/2019


CONCURS 15 - DOGV 20/11/2019


CONCURS 14 - DOGV 25/10/2019


CONCURS 13 - DOGV 25/10/2019


CONCURS 12 - DOGV 01/10/2019


CONCURS 11 - DOGV 01/10/2019


CONCURS 10 - DOGV 09/09/2019


CONCURS 9 - DOGV 29/07/2019


CONCURS 8 - DOGV 24/07/2019


CONCURS 7 - DOGV 17/07/2019


CONCURS 6 - DOGV 09/07/2019


CONCURS 5 - DOGV 01/07/2019


CONCURS 4 - DOGV 26/06/2019

DOGV 28/06/2019 (Correcció d'errades)


CONCURS 2 - DOGV 05/06/2019


CONCURS 1 - DOGV 17/05/2019


CONCURS Nº 21

Resolució de data 10 de gener de 2020, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2019-2020.

DOGV 8729 / 30.01.2020

Presentació d'instàncies: Del 31 de gener de 2020 al 13 de febrer de 2020

Departament 290 Pediatria, Obstetricia i Ginecologia

Área: 670 Pediatria

Hospital Clìnic Universitari

Plaça/es: 1422
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. hores Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí i vesprada.

Hospital General Universitari

Plaça/es: 1603
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. hores Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí i vesprada.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 1604
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. hores Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


​​CONCURS Nº 18

Resolució de data 2 de desembre de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2019-2020.

DOGV 8696 / 12.12.2019

Presentació d'instàncies: Del 13 de desembre al 27 de desembre de 2019

Departament 190 Fisiologia

Área: 410 Fisiologia

Plaça/es: 5391a - 9361 - 9380 - 9381
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 6 + 6 hores Nº de places: 4

Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació des del 27 de gener al 31 d'agost de 2020. Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 5391b
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 6 + 6 hores Nº de places: 1

Altres indicacions: Contractació des del 27 de gener al 31 d'agost de 2020. Horari de matí i vesprada.

Departament 225 Història de la Ciència i Documentació

Àrea: 460 Història de la Ciència

Plaça/es: 6606
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 6 + 6 hores Nº de places: 1

Per substituir professorat en serveis especials. Perfil: "Documentació i Metodologia Científica" (grau en Nutrició Humana i Dietètica/Ciència i Tecnologia dels Aliments). Altres indicacions: Per a impartir docència a Burjassot. Contractació des del 27 de gener al 31 d'agost de 2020. Horari de vesprada.

Inici de la pàgina


​​CONCURS Nº 16

Resolució de data 19 de novembre de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2019-2020.

DOGV 8686 / 27.11.2019

Presentació d'instàncies: Del 28 de novembre al 12 de desembre de 2019

Departament 40 Cirurgia

Área: 90 Cirurgia

Hospital General Universitari

Plaça/es: 247
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu". Localització: Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia General i Aparell Digestiu. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 5709
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Hematologia". Localització: Servei de Hematologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Hematologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Hospital General Universitari

Plaça/es: 1837
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Malalties infeccioses". Localització: Servei de Malalties infeccioses. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 1347g
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Patologia de l'aparell locomotor". Localització: Servei de Medicina Interna. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina Interna o en Reumatologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Plaça/es: 5710
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Nefrologia". Localització: Servei de Nefrologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Nefrologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Área: 745 Psiquiatria

C.S.M. Trinitat

Plaça/es: 1704
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Psiquiatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Psiquiatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 15

Resolució de data 4 de novembre de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2019-2020.

DOGV 8681 / 20.11.2019

Presentació d'instàncies: Del 21 de novembre al 4 de desembre de 2019

Departament 131 Estomatologia

Área: 275 Estomatologia

Plaça/es: 10006a-10006b
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 3+3 Nº de places: 2
Perfil: "Odontologia Preventiva i Comunitària","Higiene Dental". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Altres indicacions: Contractació des del 27 de gener al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

Plaça/es: 1377
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 3+3 Nº de places: 1
Incidències de començament de curs. Perfil: "Atenció Primària i Geriàtrica","Qualitat Assistencial". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional com a Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 14

Resolució de data 16 d'octubre de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2019-2020.

DOGV 8664 / 25.10.2019

Presentación de instancias: Del 28 de octubre al 11 de noviembre de 2019

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

C.S. Font de Sant Lluís

Plaça/es: 5642c
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1
Perfil: "Atenció Primària i Geriàtrica"-"Patologia General". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

C.S. Serreria I

Plaça/es: 1417
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1
Perfil: "Atenció Primària i Geriàtrica"-"Patologia General". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 1388
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1
Perfil: "Urgències mèdiques". Localització: Servei de Urgències mèdiques. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 1400
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1
Perfil: "Patologia del Sistema Nerviós". Localització: Servei de Neurologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Neurologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Área: 745 Psiquiatria

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 1706
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1
Localització: Servei de Psiquiatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Psiquiatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Departament 290 Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia

Área: 670 Pediatria

C.A.P. Font de Sant Lluís

Plaça/es: 2798
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1
Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí i vesprada

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 13

Resolució de data 16 d'octubre de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2019-2020.

DOGV 8664 / 25.10.2019

Presentación de instancias: Del 28 de octubre al 11 de noviembre de 2019

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

Plaça/es: 6661b
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació : 4 + 4 hores Nº de places: 1
Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Patologia del Sistema Nerviós". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional com a Especialista en Neurologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 12

Resolució de data 19 de setembre de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2019-2020.

DOGV 8646 / 1.10.2019

Presentació d'instàncies: Del 2 al 16 d'octubre de 2019

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

C.S. Benimaclet

Plaça/es: 1387

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Atenció Primària i Geriàtrica" "Patologia General". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 11

Resolució de data 19 de setembre de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2019-2020.

DOGV 8646 / 1.10.2019

Presentació d'instàncies: Del 2 al 16 d'octubre de 2019

Departament 285 Patologia

Área: 20 Anatomia Patològica (Àrea pròpia: 661 Patologia)

Plaça/es: 1586b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 6 + 6 Nº de places: 1

Per substituir professorat de baixa per malaltia. Perfil: "Anatomia patològica general", "Anatomia patològica especial" del grau de Medicina; "Anatomia patològica" del grau de Odontologia. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional com a Especialista en Anatomia Patològica. Altres indicacions: Contractació des del 27 de gener al 31 d'agost de 2020. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 10

Resolució de data 3 de setembre de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2019-2020.

DOGV 8630 / 09.09.2019

Presentació d'instàncies: Del 10 al 23 de setembre de 2019

Departament 17 Anatomia i Embriologia humana

Área: 27 Anatomia i Embriologia humana

Plaça/es: 9472

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 4 + 4 Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: " Anatomia Humana". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Experiència en tècniques de dissecció de cadàvers humans. Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí i vesprada.

Departament 290 Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia

Área: 670 Pediatria

Plaça/es: 1589

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 6 + 6 Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat C.U. vacant. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional com a Especialista en Pediatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 9

Resolución de fecha 23 de julio de 2019, del Rectorado de la Universitat de València, por la cual se convoca concurso para la provisión de plazas de personal docente contratado temporal para el curso 2019-2020.

DOGV 8601 / 29.07.2019

Presentació d'instàncies: Del 30 de juliol a l'11 de setembre de 2019

Departament 40 Cirurgia

Área: 646 Oftalmologia

Plaça/es: 207a-207b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3 Nº de places: 2

Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional com a Especialista en Oftalmologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31d'agost de 2020. Horari de matí i vesprada.

Departament 131 Estomatologia

Área: 275 Estomatologia

Plaça/es: 6225

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 6 + 6 Nº de places: 1

Perfil: "Patologia dental, odontologia conservadora i endodòncia II". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 9837b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3 Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Patologia dental, odontologia conservadora i endodòncia II". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí i vesprada.

Departament 285 Patologia

Área: 20 Anatomia Patològica (Àrea pròpia: 661 Patologia)

Plaça/es: 1586a

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 4 + 4 Nº de places: 1

Per substituir professorat de baixa per malaltia. Perfil: "Anatomia patològica general", "Anatomia patològica especial" del grau de Medicina; "Anatomia patològica" del grau de Odontologia. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional com a Especialista en Anatomia Patològica. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 8

Resolució de data 18 de juliol de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2019-2020.

DOGV 8598 / 24.07.2019

Presentació d'instàncies: Del 25 de juliol al 6 de setembre de 2019

Departament 40 Cirurgia

Área: 90 Cirurgia

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 212b

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Cirurgia Plàstica i Reparadora". Localització: Servei de Cirurgia Plàstica i Cremats. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 7

Resolució de data 12 de juliol de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2019-2020.

DOGV 8593 / 17.07.2019

Presentació d'instàncies: Del 18 al 31 de juliol de 2019

Departament 131 Estomatologia

Área: 275 Estomatologia

Plaça/es: 2921

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3 Nº de places: 1

Perfil: "Patología Dental, Odontologia Conservadora i Endodòncia I". Requisit especific: Grau/llicenciatura en Odontologia o Metge/Metgessa Especialista en Estomatologia. Activitat professional com a Especialista en Odontologia o Estomatologia. Altres indicacions: Contratació fins el 3 d'agost de 2020. Horari de matí i de vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 6

Resolució de data 4 de juliol de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2019-2020.

DOGV 8587 / 09.07.2019

Presentació d'instàncies: Del 10 al 23 de juliol de 2019

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

Plaça/es: 2509b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3 Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Urgències Mèdiques" del grau en Medicina. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Plaça/es: 2874a

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 4 + 4 Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Malalties Infeccioses" del grau en Medicina. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional com a Especialista en Medicina Interna. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Plaça/es: 2874b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 4 + 4 Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Atenció Primària i Geriàtrica"; "Qualitat assistencial" del grau en Medicina. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional com a Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Plaça/es: 9112a

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3 Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Fisiopatologia" del grau en Podologia. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Plaça/es: 9112b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3 Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Atenció Primària i Geriàtrica" del grau en Medicina. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional com a Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Departament 290 Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia

Área: 670 Pediatria

Plaça/es: 1598a-1598b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 4 + 4 Nº de places: 2

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional com a Especialista en Pediatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 5

Resolución de fecha 26 de junio de 2019, del Rectorado de la Universitat de València, por la cual se convocan concursos para la provisión de plazas de profesorado asociado con plaza asistencial en los centros sanitarios concertados con la universidad para el curso 2019-2020.

DOGV 8581 / 01.07.2019

Presentació d'instàncies: Del 2 al 15 de juliol de 2019

DOGV 8584 / 04.07.2019  (Correcció d'errada en annex I pl. 8200)

S'amplia el termini de Presentació d'instàncies per a la plaça 8200 des del dia 5 al 18 de juliol.

DOGV 8587 / 09.07.2019 (Correcció d'errada en annex I pl. 8204)

S'amplia el termini de Presentació d'instàncies per a la plaça 8204 des del dia 10 al 23 de juliol.

Departament 40 Cirurgia

Área: 90 Cirurgia

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 8198

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Anestèsia. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Anestesiologia i Reanimació. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Hospital General Universitari

Plaça/es: 1405

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Cirurgia Vascular. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Angiologia i Cirurgia Vascular. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Plaça/es: 7523-8874

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei d'Anestèsia. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Anestesiologia i Reanimació. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Plaça/es: 8199

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Cirurgia Toràcica. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia Toràcica. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Plaça/es: 8201

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Cirurgia Cardiovascular. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia Cardiovascular. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.
Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 8202

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Anestèsia i Reanimació. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Anestesiologia i Reanimació. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.
Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 8200

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Cirurgia Cardiovascular. Requisit específic: facultatiu especialista en cirurgia cardivascular. Altres indicacions: contractació fins al 31 d’agost de 2020.

Área: 653 Otorrinolaringologia

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 8203

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Otorinolaringologia. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Otorinolaringologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Área: 646 Oftalmologia

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 8204

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Oftalmologia. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Oftalmologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 9046

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Oncologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Oncologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.
Hospital General Universitari

Plaça/es: 1378

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Hematologia". Localització: Servei d'Hematologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Hematologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Plaça/es: 9045

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Oncologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Oncologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 4509

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Oncologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Oncologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Plaça/es: 9047

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Al·lèrgia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Al·lèrgia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 9044

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Oncologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Oncologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Área: 745 Psiquiatria

C.S.M. Trinitat

Plaça/es: 1704

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Psiquiatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional concreta com a Especialista en Psiquiatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Área: 770 Radiologia i Medicina Física

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 9050

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Radioteràpia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Radioteràpia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Departament 290 Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia

Àrea: 645 Obstetrícia i Ginecologia

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 9129

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Ginecologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Obstetrícia i Ginecologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Hospital General Universitari

Plaça/es: 8918

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Ginecologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Obstetrícia i Ginecologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 9334

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Ginecologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Obstetrícia i Ginecologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 8919

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Ginecologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Obstetrícia i Ginecologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Àrea: 670 Pediatria

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 9333

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Pediatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Hospital General Universitari

Plaça/es: 9504

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Pediatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 9480

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Pediatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 9503

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Pediatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 4

Resolució de data 21 de juny de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2019-2020.

CORRECCIÓ D'ERRADES de la Resolució de 21 de juny de 2019. Advertida una errada en la visualització dels annexos de la resolució esmentada, es reproduixen de nou correctament.

DOGV 8578 / 26.06.2019

DOGV 8580 / 28.06.2019 (correcció annexos)

Presentació d'instàncies: De l'1 al 12 de juliol de 2019

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

Plaça/es: 1330a

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 4+4 Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat CU vacant. Perfil: "Urgències mèdiques". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Plaça/es: 1330b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 4+4 Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat CU vacant. Perfil: "Hematologia". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional concreta com a Especialista en Hematologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Plaça/es: 1332a

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 4+4 Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat CU vacant. Perfil: "Oncologia Mèdica". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional concreta com a Especialista en Oncologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Plaça/es: 1332b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 4+4 Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat CU vacant. Perfil: "Oncologia Mèdica". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional concreta com a Especialista en Oncologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Plaça/es: 1365a

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 4+4 Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat TU vacant. Perfil: "Patologia del sistema nerviós". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional concreta com a Especialista en Neurologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Plaça/es: 1365b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 4+4 Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat CU vacant. Perfil: "Patologia General". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional concreta com a Especialista en Medicina Interna. Altres indicacions: Per a impartir docència en el grau de Medicina i Odontologia. Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Área: 770 Radiologia i Medicina Física

Plaça/es: 1829

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 6+6 Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat associat vacant. Perfil: "Radiodiagnòstic". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional concreta com a Especialista en Radiodiagnòstic. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 2

Resolució de data 31 de maig de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2019-2020

DOGV 8563 / 05.06.2019

Presentació d'instàncies: Del 6 al 19 de juny de 2019

Departament 40 Cirurgia

Área: 90 Cirurgia

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 272

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Cirurgia Cardiovascular". Localització: Servei de Cirurgia Cardiovascular. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia Cardiovascular. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 252

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Cirurgia General i Aparell Digestiu". Localització: Unitat de Cirurgia Endocrina i Metabòlica. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia General i Aparell Digestiu. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Área: 653 Otorinolaringologia

Hospital General Universitari

Plaça/es: 234

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Otorinolaringologia". Requisit específic: Facultatiu Especialista en Otorinolaringologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 268

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Otorinolaringologia". Requisit específic: Facultatiu Especialista en Otorinolaringologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Área: 817 Urologia

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 262-2355

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei d'Urologia. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Urologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

C.S. Godella

Plaça/es: 1413

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Atenció Primària i Geriàtrica"-"Patologia General". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

C.S. Salvador Pau

Plaça/es: 2796

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Atenció Primària i Geriàtrica"-"Patologia General". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

C.S.Trinitat

Plaça/es: 1417

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Atenció Primària i Geriàtrica"-"Patologia General". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 1334_1

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Medicina Interna-Aparell Locomotor". Localització: Servei de Medicina Interna. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina Interna/Reumatologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Plaça/es: 1369

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Hematologia". Localització: Servei d'Hematologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Hematologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Plaça/es: 4298a

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Endocrinologia i Nutrició". Localització: Servei d'Endocrinologia i Nutrició. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Endocrinologia i Nutrició. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Hospital General Universitari

Plaça/es: 1347b

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Medicina Intensiva". Localització: Servei de Medicina Intensiva. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina Intensiva. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Plaça/es: 4298b

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Endocrinologia i Nutrició". Localització: Servei d'Endocrinologia i Nutrició. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Endocrinologia i Nutrició. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 1418

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Medicina Interna-Malalties Infeccioses". Localització: Servei de Medicina Interna. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Medicina Interna. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Plaça/es: 2649

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Endocrinologia i Nutrició". Localització: Servei d'Endocrinologia i Nutrició. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Endocrinologia i Nutrició. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Área: 745 Psiquiatria

Departament de Salut de València - Doctor Peset - Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 1707

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Psiquiatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Psiquiatria. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Departament 285 Patologia

Área: 20 Anatomia Patològica (Àrea pròpia: 661 Patologia)

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 5715

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Anatomia Patològica General i Especial" del grau de Medicina. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Anatomia Patològica. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí.

Departament 290 Pediatria, Obstetricia i Ginecologia

Área: 645 Obstetricia i Ginecologia

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 1538-1540

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei d'Obstetrícia i Ginecologia". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí i vesprada.

Área: 670 Pediatria

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 1608

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. Horari de matí i vesprada

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 1

Resolució de data 14 de maig de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2019-2020.

DOGV 8550 / 17.05.2019

Presentació d'instàncies: Del 20 al 31 de maig de 2019 (ambdós inclosos). 

Departament 131 Estomatologia

Área: 275 Estomatologia

Plaça/es: 2919

Categoria:Professor/a ajudant doctor/a Dedicació: T.C. Nº de places: 1

Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2019.

Departament 190 Fisiologia

Área: 410 Fisiologia

Plaça/es: 5211 - 5779

Categoria:Professor/a ajudant doctor/a Dedicació: T.C. Nº de places: 2

Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2019.

Departament 285 Patologia

Área: 50 Biologia Cel·lular (Àrea pròpia: 661 Patologia)

Plaça/es: 182 - 6061

Categoria:Professor/a ajudant doctor/a Dedicació: T.C. Nº de places: 2

Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina o Biologia o Química. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació a partir de l'1 de setembre de 2019.

Inici de la pàgina


>> CURS 2018 - 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Convocatòries CURS 2018-2019

Convocatòries de Professorat Contractat Doctor / Convocatòries Urgents de Professorat contractat de caràcter temporal

Convocatòries de Professorat Ajudant, Ajudant Doctor, Associat i Associat Assitencial

Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 3023 de professor/a associat/ada assistencial CEU de l'àrea de Dermatologia, Departament de Medicina. (25/03/2019)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 4289b de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina. (28/02/2019)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 4289a de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina. (28/02/2019)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 1369 de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina. (28/02/2019)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 8540-8377 de professor/a associat/ada de l'àrea d'Anatomia i Embriologia Humana, Departament d'Anatomia i Embriologia Humana (25/02/2019)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 170c de professor/a associat/ada de l'àrea d'Anatomia i Embriologia Humana, Departament d'Anatomia i Embriologia Humana (19/02/2019)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 5409 de professor/a associat/ada de l'àrea d'Estomatologia, Departament d'Estomatologia (19/02/2019)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 2355 de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea d'Urologia, Departament de Cirurgia (06/02/2019)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 1353b de professor/a associat/ada, de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina. (29/01/2019)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 1581b de professor/a associat/ada, de l'àrea d'Anatomia Patologica (Àrea pròpia: 661 Patologia), Departament de Patologia. (25/01/2019)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 3129a de professor/a associat/ada assistencial CEU de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina (24/01/2019)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 1540 de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea d'Obstetricia i Ginecologia, Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia (10/01/2019)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 6321a de professor/a associat/ada de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina (07/01/2019)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional plaça 2494 de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina (28/11/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 3034 de professor/a associat/ada assistencial CEU de l'àrea de Ciruria, Departament de Cirurgia (19/11/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 3124 de professor/a associat/ada assistencial CEU de l'àrea de Pediatria, Departament de Pediatria, Ostetricia i Ginecologia (14/11/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 3105 de professor/a associat/ada assistencial CAT de l'àrea de Psiquiatria, Departament de Medicina (13/11/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 3145-3146 de professor/a associat/ada assistencial CAT de l'àrea de Dermatologia, Departament de Medicina (13/11/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 3099-3100-3101 de professor/a associat/ada assistencial CAT de l'àrea de Dermatologia, Departament de Medicina (13/11/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 3128 de professor/a associat/ada assistencial CEU de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina (13/11/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 3127 de professor/a associat/ada assistencial CEU de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina (13/11/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 3126 de professor/a associat/ada assistencial CEU de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina (13/11/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 3012 de professor/a associat/ada assistencial CEU de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina (13/11/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 2727a-2727b de professor/a associat/ada de l'àrea d'Anatomia i Embriologia humana, Departament d'Anatomia i Embriologia humana (05/10/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 2727c de professor/a associat/ada de l'àrea d'Anatomia i Embriologia humana, Departament d'Anatomia i Embriologia humana (05/10/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 2727d de professor/a associat/ada de l'àrea d'Anatomia i Embriologia humana, Departament d'Anatomia i Embriologia humana (05/10/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 2336a de professor/a associat/ada de l'àrea de Cirurgia, Departament de Cirurgia (01/10/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 9687 de professor/a associat/ada de l'àrea d'Histologia (Àrea pròpia 661 Patologia), Departament de Patologia (24/09/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 1584b de professor/a associat/ada de l'àrea d'Histologia (Àrea pròpia 661 Patologia), Departament de Patologia (24/09/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 6606 de professor/a associat/ada de l'àrea d'Història de la Cència, Departament d'Història de la Cència i Documentació (20/09/2018)


Resolució de 10 de juliol de 2018 del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió interina de la plaçs 179 de professorat contractat doctor interí. Convocatòria 9, àrea d'Anatomia i Embriologia i Humana, Departament d'Anatomia i Embriologia i Humana. (DOGV 13-07-2018)

Presentació d'instàncies: Del 16 al 27 de juliol de 2018 (ambdós inclosos). Bàrems.


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 3034a de professor/a associat/ada assitencial CEU de l'àrea de Cirurgia, Departament de Cirurgia (26/04/2018)

CONCURS 23 - DOGV 19/12/2018


CONCURS 22 DOGV 28/11/2018


CONCURS 21 DOGV 07/11/2018


CONCURS 20 DOGV 08/11/2018


CONCURS 19 - DOGV 26/10/2018


CONCURS 18 - DOGV 11/10/2018


CONCURS 17 - DOGV 02/10/2018


CONCURS 14 - DOGV 12/09/2018


CONCURS 13 - DOGV 30/07/2018


CONCURS 11 - DOGV 20/07/2018


CONCURS 10 - DOGV 18/07/2018


CONCURS 9 - DOGV 04/07/2018


CONCURS 8 - DOGV 03/07/2018


CONCURS 7 - DOGV 20/06/2018


CONCURS 6 - DOGV 19/06/2018


CONCURS 5 - DOGV 15/06/2018


CONCURS 4 - DOGV 30/05/2018


CONCURS 1 - DOGV 16/05/2018


CONCURS Nº 23:

Resolució de data 5 de desembre de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2018-2019.

DOGV 8447 / 19.12.2018

Presentació d'instàncies: Del 20 de desembre del 2018 al 4 de gener de 2019

Departament 17 Anatomía i Embriologia Humana

Área: 27 Anatomía i Embriologia Humana

Plaça/es: 5600b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places: 1

Amb  càrrec  plaça  de  professorat  T.U.  vacant.  Perfil:  "Anatomia  Humana".  Requisits  específics:  Grau/Llicenciatura  en  Medicina. Coneixement  de  valencià  a  nivell  C1  (Suficiència).  Altres  indicacions:  Experiència  en  tècniques  de  dissecció  de  cadàvers  humans. Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Departament 225 Història de la Ciència i Documentació

Área: 460 Història de la Ciència

Plaça/es: 9711

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 6+6 Nº de places: 1

Incidències  de  començament  de  curs.  Perfil:  "Història  de  la  química"-"Documentació  i  metodologia  científica".  Altres  indicacions: Contractació des del 28 de gener al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 22:

Resolució de data 22 de novembre de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2018-2019.

DOGV 8433  / 28.11.2018

Presentació d'instàncies: Del 29 de novembre al 13 de desembre de 2018

Departament 290 Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia

Área: 645 Obstetricia i Ginecologia

Plaça/es: 1522a

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 6+6 Nº de places: 1

Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional concreta com a Especialista en Obstetrícia i Ginecologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 21:

Resolució de data 31 d'octubre de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2018-2019.

DOGV 8418 / 7.11.2018

Presentació d'instàncies: Del 8 al 21 de novembre de 2018

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

C.S. Font de Sant Lluís

Plaça/es: 5642c

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat C.U. vacant. Perfil: "Medicina Familiar i Comunitària". Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

C.S. Serreria II

Plaça/es: 5642b

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat C.U. vacant. Perfil: "Medicina Familiar i Comunitària". Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Área: 745 Psiquiatria

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 2250

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Psiquiatria" i "Psicologia Mèdica". Localització: Servei de Psiquiatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 1707

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Psiquiatria" i "Psicologia Mèdica". Localització: Servei de Psiquiatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 1705

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Psiquiatria" i "Psicologia Mèdica". Localització: Servei de Psiquiatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Área: 770 Radiologia i Medicina Física

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 1832_4

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Bases del Diagnòstic i Tractament en Patologia Medicoquirúrgica". Localització: Servei de Radiodiagnòstic. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Para impartir docència en el Grau d'Enginyeria Biomèdica (Universitat Politècnica de València). Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 20:

Resolució de data 31 d'octubre de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2018-2019.

DOGV 8419 /  8.11.2018

Presentació d'instàncies: Del 9 al 22 de novembre de 2018

Departament 260 Medicina

Área: 745 Psiquiatria

Plaça/es: 1689a-1689b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places: 2

Amb càrrec plaça de professorat C.U. vacant. Perfil: "Psiquiatria" i "Psicologia Mèdica". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional concreta com a Especialista en Psiquiatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 19:

Resolució de data 15 d'octubre de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2018-2019.

DOGV 8411 / 26.10.2018

Presentació d'instàncies: Del 29 d'octubre al 12 de novembre de 2018

Departament 131 Estomatologia

Área: 275 Estomatologia

Plaça/es: 2918a-2918b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3. Nº de places: 2

Perfil: "Prostodoncia i Oclusió". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 5296

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3. Nº de places: 1

Perfil: "Odontologia preventiva i comunitària". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

Plaça/es: 1353h

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 4+4. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat C.U. vacant. Perfil: "Pràctiques en simulació clínica avançada en l'àrea de Medicina". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Experiència en simulació clínica avançada. Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 2847a - 2847b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3. Nº de places: 2

Amb càrrec plaça de professorat C.U. vacant. Perfil: "Hematologia". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional concreta com a Especialista en Hematologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 5642a

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat C.U. vacant. Perfil: "Endocrinologia, Metabolisme i Nutrició". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional concreta com a Especialista en Endocrinologia i Nutrició. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Plaça/es: 6661a

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat C.U. vacant. Perfil: "Pràctiques en simulació clínica avançada en l'àrea de Medicina". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Experiència en simulació clínica avançada. Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 6661b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat C.U. vacant. Perfil: "Malalties infeccioses". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional concreta com a Especialista en Medicina Interna. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Departament 285 Patologia

Àrea: 443 Histologia (Àrea pròpia: 661 Patologia)

Plaça/es: 1584b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Histologia General" "Histologia Especial". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina o Odontologia o Farmàcia o Biologia o Veterinària o Biotecnologia o Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques/Llicenciatura en Bioquímica. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 9687

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3. Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Histologia General" "Histologia Especial". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina o Odontologia o Farmàcia o Biologia o Veterinària o Biotecnologia o Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques/Llicenciatura en Bioquímica. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 18

Resolució de data 3 d'octubre de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2018-2019, a l’empara del conveni de col·laboració subscrit entre la Universitat de València i la Universitat CEU Cardenal Herrera.

DOGV 8400 / 10.10.2018 - DOGV 8401 / 11.10.2018 Correció errades

Presentació d'instàncies: Del 15 al 26 d'octubre de 2018

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

C.S. Benimàment

Plaça/es: 3128

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

C.S. Montcada

Plaça/es: 3127

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Hospital Arnau de Vilanova - Llíria

Plaça/es: 3012

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Neurologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Departament 290 Pediatria, Obstetricia i Ginecologia

Área: 670 Pediatria

C.S. L'Eliana

Plaça/es: 3124

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 17

Resolució de data 25 de setembre de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2018-2019.

DOGV 83954 / 02.10.2018

Presentació d'instàncies: Del 3 al 18 d'octubre de 2018

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

C.S. Mislata

Plaça/es: 1366

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat en excedència. Perfil: "Atenció Primària i Geriatria"-"Patologia General". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Departament 290 Pediatria, Obstetricia i Ginecologia

Área: 645 Obstetricia i Ginecologia

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 1529b

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Localització: Servei d'Obstetrícia i Ginecologia. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Obstetrícia i Ginecologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Área: 670 Pediatria

Hospital General Universitari

Plaça/es: 2252

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 14

Resolució de data 7 de setembre de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2018-2019.

DOGV 8381 / 12.09.2018

Presentació d'instàncies: Del 13 al 26 de setembre de 2018

Departament 17 Anatomia i Embriologia Humana

Área: 27 Anatomia i Embriologia Humana

Plaça/es: 8689

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places: 1

Incidencias inicio de curso. Requisitos específicos: Grado/Licenciatura en Medicina. Conocimiento de valenciano a nivel C1 (Suficiencia). Otras indicaciones: Contratación hasta el 31 de agosto de 2019. Horario de mañana y tarde.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 13

Resolució de data 23 de juliol de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2018-2019, a l’empara del conveni de col·laboració subscrit entre la Universitat de València i la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.

DOGV 8350 / 30.07.2018

Presentació d'instàncies: Del 31 de juliol al 13 de setembre de 2018

Departament 260 Medicina

Área: 183 Dermatologia

Hospital de Requena

Plaça/es: 3090-3091

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CAT Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei de Dermatologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019

Hospital Francesc de Borja de Gandia

Plaça/es: 3106-3144-3145-3146

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CAT Dedicació: T.P. Nº de places: 4

Localització: Servei de Dermatologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva

Plaça/es: 3098-3099-3100-3101

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CAT Dedicació: T.P. Nº de places: 4

Localització: Servei de Dermatologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Área: 745 Psiquiatria

Hospital de Requena

Plaça/es: 3089

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CAT Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Psiquiatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Hospital Francesc de Borja de Gandia

Plaça/es: 3102-3105

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CAT Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei de Psiquiatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva

Plaça/es: 3092-3097

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CAT Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei de Psiquiatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 11

Resolució de data 13 de juliol de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2018-2019

DOGV 8343 / 20.07.2018

Presentació d'instàncies: Del 23 de juliol al 5 de setembre de 2018

Departament 190 Fisiologia

Área: 410 Fisiologia

Plaça/es: 5211 - 5316 - 8138a

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 hores Nº de places: 3

Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Departament 290 Pediatria, Obstetricia i Ginecologia

Área: 670 Pediatria

Plaça/es: 1593a

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 hores Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Requisit específic: Activitat professional concreta com a Metge/Metgessa Especialista en Pediatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 10

Resolució de data 13 de juliol de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2018-2019.

DOGV 8341 / 18.07.2018

Presentació d'instàncies: Del 19 de juliol al 3 de setembre de 2018

Departament 40 Cirurgia

Área: 653 Otorinolaringologia

Hospital General Universitari

Plaça/es: 234

Categoria:Professor/a associat/ada assitencial Dedicació: T.P. hores Nº de places: 1

Localització: Servei d'Otorinolaringologia. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Otorinolaringologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

C.S. Salvador Pau

Plaça/es: 2796

Categoria:Professor/a associat/ada assitencial Dedicació: T.P. hores Nº de places: 1

Perfil: "Atenció primària i geriatria" - "Patologia general". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 4848a

Categoria:Professor/a associat/ada assitencial Dedicació: T.P. hores Nº de places: 1

Per substituir professorat de baixa per maternitat. Perfil: "Endocrinologia, Metabolisme i Nutrició". Localització: Servei d'Endocrinologia i Nutrició. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019 o reincorporació de la titular. Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 9

Resolució de data 29 de juny de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2018-2019.

DOGV 8331 / 04.07.2018

Presentació d'instàncies: Del 5 al 18 de juliol de 2018

Departament 40 Cirurgia

Área: 90 Cirurgia

Plaça/es: 201a

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 5+5 hores Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Cirurgia cardiovascular". Requisit específic: Activitat professional concreta com a Especialista en Cirurgia Cardiovascular. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Departament 290 Pediatria, Obstetricia i Ginecologia

Área: 645 Obstetricia i Ginecologia

Plaça/es: 1529a

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 hores Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Activitat professional concreta com a Facultatiu Especialista en Obstetrícia i Ginecologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 8

Resolució de data 25 de juny de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2018-2019, a l’empara del conveni de col·laboració subscrit entre la Universitat de València i la Universitat CEU Cardenal Herrera.

DOGV 8330 / 03.07.2018

Presentació d'instàncies: Del 4 al 17 de juliol de 2018

Departament 40 Cirurgia

Área: 90 Cirurgia

Hospital Arnau de Vilanova - Llíria

Plaça/es: 3123

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Anestesiologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Hospital de Sagunt

Plaça/es: 3032 - 3085

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei d'Anestèsia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Departament 260 Medicina

Área: 183 Dermatologia

Hospital de Sagunt

Plaça/es: 3023

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Dermatologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Área: 610 Medicina

C.S. Benimàment

Plaça/es: 3128

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

C.S. La Canyada

Plaça/es: 3126

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

)C.S. Montcada

Plaça/es: 3127

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Hospital Arnau de Vilanova - Llíria

Plaça/es: 3008

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Cardiologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Plaça/es: 3129 - 3130

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei d'Urgències. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Plaça/es: 3131

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Unitat Hospitalització a Domicili. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Plaça/es: 3132

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: UCI. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Hospital de Sagunt

Plaça/es: 3007

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Cardiologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Plaça/es: 3009

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pneumologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Plaça/es: 3015 - 3016

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei de Medicina Interna. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Plaça/es: 3017 - 3029

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei d'Urgències. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Plaça/es: 3120

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Endocrinologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Plaça/es: 3121

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Nefrologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Área: 745 Psiquiatria

Hospital Arnau de Vilanova - Llíria

Plaça/es: 3122

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Psiquiatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Departament 290 Pediatria, Obstetricia i Ginecologia

Área: 645 Obstetricia i Ginecologia

Hospital de Sagunt

Plaça/es: 3037

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Ginecologia. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Área: 670 Pediatria

C.S. Bètera

Plaça/es: 3062

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

C.S. Montcada

Plaça/es: 3125

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

C.S. Paterna

Plaça/es: 3124

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

C.S. Puçol

Plaça/es: 3019

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Hospital de Sagunt

Plaça/es: 3036

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial CEU Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2019.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 7

Resolució de data 15 de juny de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2018-2019.

DOGV 8321 / 20.06.2018

Presentació d'instàncies: Del 21 de juny al 4 de juliol de 2018

Departament 260 Medicina

Área: 745 Psiquiatria

Plaça/es: 1692a-1692b

Categoria:Professor/a Associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places: 2

Perfil: "Psiquiatria" i "Psicologia Mèdica". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 6

Resolució de data 15 de juny de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2018-2019.

DOGV 8320 / 19.06.2018

Presentació d'instàncies: Del 20 de juny al 3 de juliol de 2018

Departament 40 Cirurgia

Àrea: 817 Urologia

Hospital General Universitari

Plaça/es: 7821

Categoria:Professor/a associat/ada assitencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Urologia. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Urologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 7820

Categoria:Professor/a associat/ada assitencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Urologia. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Urologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí

Departament 260 Medicina

Àrea: 610 Medicina

C.S. Font de Sant Lluís

Plaça/es: 1415

Categoria:Professor/a associat/ada assitencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat vacant. Perfil: "Atenció Primària i Geriàtrica". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí

Àrea: 770 Radiologia i Medicina Física

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 8715

Categoria:Professor/a associat/ada assitencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Radiodiagnòstic. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019.

Hospital General Universitari

Plaça/es: 8164

Categoria:Professor/a associat/ada assitencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Rehabilitació. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019.

Plaça/es: 8714

Categoria:Professor/a associat/ada assitencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Radiodiagnòstic. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 7988

Categoria:Professor/a associat/ada assitencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Medicina Nuclear. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019.

Plaça/es: 8859

Categoria:Professor/a associat/ada assitencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Rehabilitació. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019..

Plaça/es: 9317

Categoria:Professor/a associat/ada assitencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Radiodiagnòstic. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 8858

Categoria:Professor/a associat/ada assitencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Rehabilitació. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019.

Plaça/es: 9122

Categoria:Professor/a associat/ada assitencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Radiodiagnòstic. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019.

Plaça/es: 9942

Categoria:Professor/a associat/ada assitencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Medicina Nuclear. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019.

Departament 290 Pediatria, Obstetricia i Ginecologia

Àrea: 670 Pediatria

Hospital General Universitari

Plaça/es: 8910

Categoria:Professor/a associat/ada assitencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Pediatria. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 9121

Categoria:Professor/a associat/ada assitencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Pediatria. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 5

Resolució de data 8 de juny de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2018-2019.

DOGV 8318 / 15.06.2018

Presentació d'instàncies: Del 18 de juny al 29 de juny de 2018

Departament 131 Estomatologia

Área: 275 Estomatologia

Plaça/es: 1940

Categoria:Professor/a Ajudant Doctor/a Dedicació: T.C. Nº de places: 1

Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

Plaça/es: 6894

Categoria:Professor/a Ajudant Doctor/a Dedicació: T.C. Nº de places: 1

Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

Departament 190 Fisiologia

Área: 410 Fisiologia

Plaça/es: 5175

Categoria:Professor/a Ajudant Doctor/a Dedicació: T.C. Nº de places: 1

Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 4

Resolució de data 25 de maig de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2018-2019

DOGV 8306 / 30.05.2018

Presentació d'instàncies: Del 31 de maig al 13 de juny de 2018

Departament 40 Cirurgia

Área: 90 Cirurgia

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 201b-272

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 2

Perfil: "Cirurgia Cardiovascular". Localització: Servei de Cirurgia Cardiovascular. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia Cardiovascular. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre del 2018 al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Hospital General Universitari

Plaça/es: 229 - 241 - 246 - 247 - 266 - 269

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 6

Perfil: "Cirurgia General i del Aparell Digestiu". Localització: Servei de Cirurgia General i del Aparell Digestiu. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia General i del Aparell Digestiu. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre del 2018 al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Base 2ª - Apartat 3.4 de la convocatòria:
“En el supòsit que es convocaren de manera conjunta més de cinc places, s’haurà de reservar la quota legal per a la cobertura amb persones amb discapacitat, sempre que les dites persones superen els processos selectius i acrediten la discapacitat, així com la compatibilitat amb el desenvolupament de les tasques. Si aquesta quota no fora coberta, acreixerà la resta de places ofertades amb caràcter general.
Les persones amb discapacitats hauran de presentar juntament amb la sol·licitud el certificat del grau de discapacitat expedit per l’òrgan competent”.

Plaça/es: 244

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Neurocirurgia". Localització: Servei de Neurocirurgia. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Neurocirurgia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre del 2018 al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 1426

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Anestesiologia i Reanimació". Localització: Servei de Anestesiologia i Reanimació. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Anestesiologia i Reanimació. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre del 2018 al 31 d'agost de 2019. Horari de matí

Área: 817 Urologia

Hospital General Universitari

Plaça/es: 245

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Urologia". Localització: Servei de Urologia. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Urologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre del 2018 al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Departament 260 Medicina

Área: 610 Medicina

C.S. Natzaret

Plaça/es: 1839

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Medicina Familiar i Comunitària". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre del 2018 al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Hospital Clínic Universitari

Plaça/es: 6092 - 1334a

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 2

Perfil: "Medicina Interna - Reumatologia". Localització: Servei de Medicina Interna - Unitat de Reumatologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre del 2018 al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Hospital General Universitari

Plaça/es: 1347h

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Reumatologia". Localització: Servei de Reumatologia i Metabolisme Ossi. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre del 2018 al 31 d'agost de 2019. Horari de matí..

Hospital Universitari "Doctor Peset"

Plaça/es: 4848b

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Urgències mèdiques". Localització: Servei d'Urgències. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre del 2018 al 31 d'agost de 2019. Horari de matí..

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 6137

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Urgències mèdiques de l'adult". Localització: Servei d'Urgències Mèdiques de l'Adult. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre del 2018 al 31 d'agost de 2019. Horari de matí.

Departament 285 Patologia

Área: 20 Anatomia Patològica (Àrea pròpia: 661 Patologia)

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 5715

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 1

Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Anatomia Patològica. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre del 2018 al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Departament 290 Pediatria, Obstetricia i Ginecologia

Área: 645 Obstetricia i Ginecologia

Hospital General Universitari

Plaça/es: 1533 - 1534 - 2359 - 2797

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 4

Localització: Servei d'Obstetrícia i Ginecologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre del 2018 al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Área: 670 Pediatria

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Plaça/es: 1589a - 1606​

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació : T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei de Pediatria. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Pediatria. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre del 2018 al 31 d'agost de 2019. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 1

Resolució de data 11 de maig de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2018-2019.

DOGV 8296 / 16.05.2018

Presentació d'instàncies: Del 17 al 30 de maig de 2018

Departament 190 Fisiologia

Área: 410 Fisiologia

Plaça/es: 5878

Categoria:Professor/a Ajudant Doctor/a Dedicació: T.C. Nº de places: 1

Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

Inici de la pàgina


 

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy