University of Valencia logo Logo del portal

  • Estudiants de la Universitat de València

>> Models d'instància i curriculum

 

Convocatòries CURS 2017-2018

Convocatòries de Professorat Contractat Doctor / Convocatòries Urgents de Professorat contractat de caràcter temporal

Convocatòries de Professorat Ajudant, Ajudant Doctor, Associat i Associat Assitencial

Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 1347h de professor/a associat/ada assitencial de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina (16/02/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 1334a de professor/a associat/ada assitencial de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina (13/02/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 8107 de professor/a associat/ada de l'àrea d'Història de la Ciència, Departament d'História de la Ciència i Documentació (06/02/2018)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 201b de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea de Cirurgia, Departament de Cirurgia (21/12/2017)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 201a de professor/a associat/ada de l'àrea de Cirurgia, Departament de Cirurgia (21/12/2017)


Convocatòria concurs per a la provisió interina de places de professorat contractat doctor. (DOGV 17-10-2017)

Presentació d'instàncies: Del 18 al 31 d'octubre de 2017 (ambdós inclosos). Bàrems (tauler d'anuncis).


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 1414 de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina (04/10/2017)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 2494 de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea de Medicina, Departament de Medicina (03/10/2017)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 5715 de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea d'Anatomia Patologica, Departament de Patologia (02/10/2017)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 5639a de professor/a associat/ada de l'àrea d'Anatomia i Embriologia, Departament d'Anatomia i Embriologia (29/09/2017)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 9770 de professor/a associat/ada de l'àrea de Fisiologia, Departament de Fisiologia. (28/07/2017)

 

CONCURS 25 - DOGV 11/12/2017


CONCURS 22 - DOGV 17/11/2017


CONCURS 21 - DOGV 17/11/2017


CONCURS 19 - DOGV 03/11/2017


CONCURS 18 - DOGV 17/10/2017


CONCURS 17 - DOGV 02/10/2017


CONCURS 16 - DOGV 02/10/2017


CONCURS 15 - DOGV 29/09/2017


CONCURS 13 - DOGV 25/07/2017


CONCURS 12 - DOGV 26/07/2017


CONCURS 10 - DOGV 11/07/2017


CONCURS 9 - DOGV 30/06/2017


CONCURS 8 - DOGV 04/07/2017


CONCURS 4 - DOGV 13/06/2017


CONCURS 3 - DOGV 08/06/2017


CONCURS 2 - DOGV 07/06/2017


CONCURS 1 - DOGV 06/06/2017


CONCURS Nº 25

Resolució de data 30 de novembre de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018.

DOGV 8187 / 11.12.2017

Presentació d'instàncies: Del 12 al 26 de desembre de 2017

Departament 40 Cirurgia

 
Área: 90 Cirurgia  
Hospital Universitari i Politècnic La Fe  

Plaça/es: 193e

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat C.U. vacant. Perfil: "Anestesiologia i Reanimació". Localització: Servei d'Anestèsia i Reanimació. Requisit específic: Especialista en Anestesiologia i Reanimació. Altres indicacions: Per a impartir pràctiques clíniques del Grau d'Enginyeria Biomèdica de la Universitat Politècnica de València. Contractació fins al 31 de juliol de 2018. Horari de matí.

Departament 260 Medicina

 
Área: 610 Medicina  
Departament de Salut de València - Hospital General  

Plaça/es: 1389

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat vacant. Perfil: "Neurologia". Localització: Servei de Neurologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 de juliol de 2018. Horari de matí.

Plaça/es: 1392

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat vacant. Perfil: "Hematologia". Localització: Servei d'Hematologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 de juliol de 2018. Horari de matí

Área: 745 Psiquiatria  
Hospital Clínic Universitari  

Plaça/es: 1698

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat vacant. Localització: Servei de Psiquiatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 de juliol de 2018. Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 22

Resolució de data 10 de novembre de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018.

DOGV 8172 / 17.11.2017

Presentació d'instàncies: Del 20 de novembre a l'1 de desembre  de 2017

Departament 40 Cirurgia

 
Área: 90 Cirurgia  
Hospital Universitari "Doctor Peset"  

Plaça/es: 1426

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Anestesiologia i Reanimació". Localització: Servei de Anestesiologia i Reanimació. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Anestesiologia i Reanimació. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Plaça/es: 278

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Cirurgia General i Aparell Digestiu". Localització: Servei de Cirurgia General i Aparell Digestiu. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia General i del Aparell Digestiu. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Departament 260 Medicina

 
Área: 610 Medicina  
C.S. Fuensanta  

Plaça/es: 1414

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat vacant. Perfil: "Medicina Familiar i Comunitària". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

C.S. Godella  

Plaça/es: 1413

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Atenció primària i geriatria" "Patologia general". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Hospital General Universitari  

Plaça/es: 2499

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Patologia Digestiva". Localització: Servei de Patologia Digestiva. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Hospital Universitari "Doctor Peset"  

Plaça/es: 1347c

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Medicina Intensiva". Localització: Servei de Medicina Intensiva. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 21

Resolució de data 10 de novembre de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

DOGV 8172 / 17.11.2017

Presentació d'instàncies: Del 20 de novembre a l'1 de desembre  de 2017

Departament 17 Anatomia i Embriologia Humana

 
Área: 27 Anatomia i Embriologia Humana  

Plaça/es: 177b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 hores Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 19

Resolució de data 25 d'octubre de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018, a l'empara del conveni de col·laboració subscrit entre la Universitat de València i la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.

DOGV 8162 / 03.11.2017

Presentació d'instàncies: Del 6 al 17 de novembre de 2017

Departament 40 Cirurgia

 
Área: 90 Cirurgia  
Hospital de Requena  

Plaça/es: 3093-3094

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei de Cirurgia General.

Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva  

Plaça/es: 3103-3104

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei de Cirurgia General.

Departament 260 Medicina

 
Área: 610 Medicina  
Hospital de Requena  

Plaça/es: 3089-3090

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei de Medicina Interna.

Plaça/es: 3091-3092

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei de Medicina Intensiva.

Plaça/es: 3097-3098

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei d'Urgències.

Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva  

Plaça/es: 3099-3100

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei de Medicina Interna.

Plaça/es: 3101-3102

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei de Medicina Intensiva.

Plaça/es: 3105-3106

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei d'Urgències.

Departament 290 Pediatria, Obstetricia i Ginecologia

 
Área: 670 Pediatria  
Hospital de Requena  

Plaça/es: 3095-3096

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei de Pediatria.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 18

Resolució de data 11 d'octubre de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

DOGV 8150 / 17.10.2017

Presentació d'instàncies: Del 18 al 31 d'octubre de 2017

Departament 285 Patologia

 
Área: 443 Histologia (Àrea pròpia: 661 Patologia)  

Plaça/es: 1584b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina o Biologia o Farmàcia o Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques/Llicenciatura en Bioquímica. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 17

Resolució de data 22 de setembre de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018, a l'empara del conveni de col·laboració subscrit entre la Universitat de València i la Universidad CEU Cardenal Herrera.

DOGV 8139 / 2.10.2017

Presentació d'instàncies: Del 3 al 18 d'octubre de 2017

Departament 260 Medicina

 
Área: 610 Medicina  
C.A.P. L'Eliana  

Plaça/es: 3020

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Departament de Salut Arnau de Vilanova - Llíria. Atenció Primària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2018.

C.S. Port de Sagunt II  

Plaça/es: 3018

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Departament de Salut de Sagunt - Atenció Primària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2018.

C.S. Puzol  

Plaça/es: 3001

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Departament de Salut de Sagunt - Atenció Primària. Altres indicacions: Contractació fins al 31 d'agost de 2018.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 16

Resolució de data 22 de setembre de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

DOGV 8139 / 2.10.2017

Presentació d'instàncies: Del 3 al 18 d'octubre de 2017

Departament 131 Estomatologia

 
Área: 275 Estomatologia  

Plaça/es: 10007

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places: 1

Perfil: "Odontologia Preventiva i Comunitària". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Departament 260 Medicina

 
Área: 745 Psiquiatria  

Plaça/es: 1708b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Psiquiatria i Psicologia Mèdica". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Departament 28 Patologia

 
Área: 50 Biologia Cel·lular (Àrea pròpia: 661 Patologia)  

Plaça/es: 7004

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 6+6 Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Biologia" "Oncologia i Genètica Mèdica". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina o Biologia o Farmàcia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 7005a

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Biologia" "Oncologia i Genètica Mèdica". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina o Biologia o Farmàcia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 7005b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Biologia" "Oncologia i Genètica Mèdica". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina o Biologia o Farmàcia. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 15

Resolució de data 22 de setembre de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018.

DOGV 8138 / 29.09.2017

Presentació d'instàncies: Del 2 al 17 d'octubre de 2017

Departament 40 Cirurgia

 
Área: 90 Cirurgia  
Hospital Universitari i Politècnic La Fe  

Plaça/es: 2795

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Anestesiologia i Reanimació". Localització: Servei d'Anestèsia i Reanimació". Requisit específic: Facultatiu Especialista en Anestesiologia i Reanimació. Altres indicacions: Horari de matí.

Área: 646 Oftalmologia  
Hospital Universitari i Politècnic La Fe  

Plaça/es: 2491

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Oftalmologia. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Oftalmologia. Altres indicacions: Horari de matí.

Departament 260 Medicina

 
Área: 610 Medicina  
C.S. Salvador Pau  

Plaça/es: 1397

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Patologia General - Atenció Primària". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Área: 745 Psiquiatria  
Departament de Salut de València - Doctor Peset  

Plaça/es: 1706

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat vacant. Localització: Servei de Psiquiatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Departament 285 Patologia

 
Área: 20 Anatomia Patologica  
Hospital Universitari i Politècnic La Fe  

Plaça/es: 5715

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Facultatiu Especialista en Anatomia Patològica. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Departament 290 Pediatria, Obstetricia i Ginecologia

 
Área: 645 Obstetricia i Ginecologia  
Hospital Clínic Universitari  

Plaça/es: 6108

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Obstetrícia i Ginecologia. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Obstetrícia i Ginecologia. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 13

Resolució de data 17 de juliol de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

DOGV 8091 / 25.07.2017

Presentació d'instàncies: Del 26 de juliol al 8 de setembre de 2017

Departament 190 Fisiologia

 

Área: 410 Fisiologia

 

Plaça/es: 9770

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 5+5 Nº de places: 1

Incidencias inicio de curso. Perfil: "Fisiología humana y del ejercicio (Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte)" y "Fisiología (Grado en Enfermería)". Otras indicaciones: Para impartir docencia en Onteniente. Horario de mañana y tarde

Departament 260 Medicina

 

Área: 610 Medicina

 

Plaça/es: 1334c

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places: 1

Con cargo a plaza de profesorado C.U. vacante. Perfil: "Atención Primaria y Geriátrica" "Calidad Asistencial". Requisito específico: Grado/Licenciatura en Medicina. Otras indicaciones: Horario de mañana y tarde.

Plaça/es: 1334d

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places: 1

Con cargo a plaza de profesorado C.U. vacante. Perfil: "Urgencias Médicas". Requisito específico: Grado/Licenciatura en Medicina. Otras indicaciones: Horario de mañana y tarde

Plaça/es: 1334e

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places: 1

Con cargo a plaza de profesorado C.U. vacante. Perfil: "Patología del aparato digestivo". Requisito específico: Grado/Licenciatura en Medicina. Otras indicaciones: Horario de mañana y tarde.

Plaça/es: 1334f

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places: 1

Con cargo a plaza de profesorado C.U. vacante. Perfil: "Neurología" (Grado en Medicina y Logopedia). Requisito específico: Grado/Licenciatura en Medicina. Otras indicaciones: Horario de mañana y tarde.

Área: 770 Radiologia i Medicina Fisica

 

Plaça/es: 1836

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 4+4 Nº de places: 1

Con cargo a plaza de profesorado T.U. vacante. Perfil: "Medicina Nuclear". Requisito específico: Grado/Licenciatura en Medicina. Otras indicaciones: Horario de mañana y tarde

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 12

Resolució de data 17 de juliol de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018.

DOGV 8092 / 26.07.2017

Presentació d'instàncies: Del 27 de juliol al 11 de setembre de 2017

Departament 40 Cirurgia

 

Área: 653 Otorrinolaringologia

 
Hospital General Universitari  

Plaça/es: 243

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Otorinolaringologia. Activitat professional concreta: Especialista en Otorinolaringologia. Altres indicacions: Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 10

Resolució de data 10 de juliol de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

DOGV 8081 / 11.07.2017

Presentació d'instàncies: Del 12 al 25 de juliol de 2017

Departament 131 Estomatologia

 

Área: 275 Estomatologia

 

Plaça/es: 2689

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3+3 Nº de places: 1

Perfil: "Periodòncia". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de vesprada.

Plaça/es: 2917 - 5315a - 5315b

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3 hores Nº de places: 3

Perfil: "Cirurgia bucal". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Altres indicacions: Horari de matí.

Plaça/es: 9823

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 6 + 6 hores Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Medicina bucal". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 9

Resolució de data 28 de juny de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018, a l'empara del conveni de col·laboració subscrit entre la Universitat de València i la Universidad CEU Cardenal Herrera.

DOGV 8074 / 30.06.2017

Presentació d'instàncies: Del 3 al 14 de juliol de 2017

Departament 40 Cirurgia

 

Área: 90 Cirurgia

 
Hospital Arnau de Vilanova - Llíria  

Plaça/es: 3035

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Cirurgia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Hospital de Sagunt  

Plaça/es: 3032-3085

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei d'Anestèsia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018..

Plaça/es: 3034

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Cirurgia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Área: 646 Oftalmologia

 
Hospital Arnau de Vilanova - Llíria  

Plaça/es: 3031

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Oftalmologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Hospital de Sagunt  

Plaça/es: 3030

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Oftalmologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Área: 653 Otorrinolaringologia

 
Hospital Arnau de Vilanova - Llíria  

Plaça/es: 3033

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Orl. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Área: 830 Traumatologia i Ortopedia

 
Hospital Arnau de Vilanova - Llíria  

Plaça/es: 3026-3027

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei de Traumatologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Hospital de Sagunt  

Plaça/es: 3025

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Traumatologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Área: 817 Urologia

 
Hospital Arnau de Vilanova - Llíria  

Plaça/es: 3086

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Urologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Hospital de Sagunt  

Plaça/es: 3028

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Urologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Departament 260 Medicina

 

Área: 183 Dermatologia

 
Hospital Arnau de Vilanova - Llíria  

Plaça/es: 3024

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Dermatologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Hospital de Sagunt  

Plaça/es: 3023

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Dermatologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Área: 610 Medicina

 
C.A.P. Burjassot II  

Plaça/es: 3021

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Departament de Salut Arnau de Vilanova - Llíria. Atenció Primària. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.
C.A.P. L'Eliana  

Plaça/es: 3020

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Departament de Salut Arnau de Vilanova - Llíria. Atenció Primària. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

C.S. Port de Sagunt II  

Plaça/es: 3018

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Departament de Salut de Sagunt - Atenció Primària. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

C.S. Sagunt  

Plaça/es: 3001

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Departament de Salut de Sagunt - Atenció Primària. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

C.S. Zona de Salut d'Estivella  

Plaça/es: 3088

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Departament de Salut de Sagunt - Atenció Primària. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Hospital Arnau de Vilanova - Llíria  

Plaça/es: 3004

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Medicina Interna. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Plaça/es: 3006

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Digestiu. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Plaça/es: 3008

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Cardiologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Plaça/es: 3010

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Neumologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018

Plaça/es: 3012

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Neurologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Plaça/es: 3022

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Hematologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Hospital de Sagunt  

Plaça/es: 3005

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Digestiu. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Plaça/es: 3007

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Cardiologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Plaça/es: 3009

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Neumologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Plaça/es: 3011

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Neurofisiologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Plaça/es: 3015-3016

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei de Medicina Interna. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Plaça/es: 3017-3029

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei d'Urgències. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Plaça/es: 3072

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Oncologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Plaça/es: 3087

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Uci. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Área: 745 Psiquiatria

 
Hospital Arnau de Vilanova - Llíria  

Plaça/es: 3003

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Psiquiatria. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Hospital de Sagunt  

Plaça/es: 3002

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Psiquiatria. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Área: 770 Radiologia

 
Hospital Arnau de Vilanova - Llíria  

Plaça/es: 3014

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Radiologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Hospital de Sagunt  

Plaça/es: 3013

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Radiologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Departament: 290 Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia

 

Área: 645 Obstetricia i Ginecologia

 
Hospital Arnau de Vilanova - Llíria  

Plaça/es: 3054

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Ginecologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Hospital de Sagunt  

Plaça/es: 3037

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Ginecologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Área: 670 Pediatria

 
C.S. Bétera  

Plaça/es: 3062

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Departament de Salut Arnau de Vilanova - Llíria. Pediatria. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

C.S.I. Alto Palància de Segorbe  

Plaça/es: 3019

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Departament de Salut de Sagunt - Atenció Primària. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Hospital de Sagunt  

Plaça/es: 3036

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 8

Resolució de data 27 de juny de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018.

DOGV 8076 / 04.07.2017

Presentació d'instàncies: Del 4 al 18 de juliol de 2017

Departament 260 Medicina

 

Área: 745 Psiquiatria

 

Departament de Salut de València - Hospital General Universitari

 

Plaça/es: 1699

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Psiquiatria. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 4

Resolució de data 8 de juny de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018.

DOGV 8061 / 13.06.2017

Presentació d'instàncies: Del 14 al 27 de juny de 2017

Departament 40 Cirurgia

 

Área: 90 Cirurgia

 
Hospital Clínic Universitari  

Plaça/es: 206

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia Oral i Maxil·lofacial. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Plaça/es: 224a - 224b - 224c

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 3

Localització: Servei de Cirurgia General i Aparell Digestiu. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia General i Aparell Digestiu. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Departament 260 Medicina

 

Área: 610 Medicina

 
Hospital Clínic Universitari  

Plaça/es: 1334a

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Unitat de Reumatologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Plaça/es: 4298a

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Endocrinologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Hospital General Universitari  

Plaça/es: 1346a

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Medicina Interna. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Plaça/es: 4298b

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Endocrinologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Plaça/es: 4997a

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Urgències. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Hospital Universitari "Doctor Peset"  

Plaça/es: 4848a

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Endocrinologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Plaça/es: 4848b

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Urgències. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe  

Plaça/es: 1334b

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Unitat de Reumatologia. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Plaça/es: 4997b

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Urgències. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Área: 770 Radiologia

 
Hospital Clínic Universitari  

Plaça/es: 1383a

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Medicina Nuclear. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018..

Hospital Universitari "Doctor Peset"  

Plaça/es: 1346b

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Medicina Nuclear. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Plaça/es: 1832d

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Radiodiagnòstic". Localització: Servei de Radiodiagnòstic. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe  

Plaça/es: 1383b

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Medicina Nuclear. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 3

Resolució de data 6 de juny de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

DOGV 8058 / 08.06.2017

Presentació d'instàncies: Del 9 al 22 de juny de 2017

Departament 131 Estomatologia

 

Área: 275 Estomatologia

 

Plaça/es: 6149 - 6150

Categoria: Professor/a ajudant doctor/a Dedicació: T.C. Nº de places: 2

Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

Departament 190 Fisiologia

 

Área: 410 Fisiologia

 

Plaça/es: 1055 – 1062 – 6542

Categoria: Professor/a ajudant doctor/a Dedicació: T.C. Nº de places: 3

Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

Departament 225 Història de la Ciència i la Documentació

 

Área: 40 Biblioteconomia i Documentació

 

Plaça/es: 60

Categoria: Professor/a ajudant doctor/a Dedicació: T.C. Nº de places: 1

Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina o Farmàcia o Grau en Infermeria o Grau en Informació i Documentació/Llicenciatura en Documentació. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

Departament 285 Patologia

 

Área: 50 Patologia

 

Plaça/es: 1935

Categoria: Professor/a ajudant doctor/a Dedicació: T.C. Nº de places: 1

Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina o Biologia o Farmàcia o Química. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 2

Resolució de data 31 de maig de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018.

DOGV 8057 / 07.06.2017

Presentació d'instàncies: Del 8 al 21 de juny de 2017

Departament 40 Cirurgia

 

Área: 90 Cirurgia

 
Hospital General Universitari  

Plaça/es: 273

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Cirurgia Cardiovascular". Localització: Servei de Cirurgia Cardíaca. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia Cardiovascular. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí

Hospital Universitari i Politècnic La Fe  

Plaça/es: 249

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Cirurgia General i Aparell Digestiu". Localització: Unitat de Paret Abdominal. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia General i Aparell Digestiu". Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Plaça/es: 251-261

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Perfil: "Cirurgia General i Aparell Digestiu". Localització: Unitat de Cirurgia Digestiva. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia General i Aparell Digestiu". Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Plaça/es: 252

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Cirurgia General i Aparell Digestiu". Localització: Unitat de Cirurgia Endocrina i Metabòlica. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia General i Aparell Digestiu". Altres indicacions: Contractació des de l'1 de set embre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Plaça/es: 259-260

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Perfil: "Cirurgia General i Aparell Digestiu". Localització: Unitat de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica i trasplantament. Requisit específic:Facultatiu Especialista en Cirurgia General i Aparell Digestiu". Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Plaça/es: 6111

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Cirurgia Cardiovascular". Localització: Servei de Cirurgia Cardíaca. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia Cardiovascular". Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Área: 653 Otorrinolaringologia

 
Hospital Universitari i Politècnic La Fe  

Plaça/es: 267

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Otorinolaringologia. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Otorinolaringologia". Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Área: 830 Traumatologia i Ortopèdia

 
Hospital Clìnic Universitari  

Plaça/es: 230b

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica". Localització: Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia". Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Área: 817 Urologia

 
Hospital Clìnic Universitari  

Plaça/es: 6458

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d'Urologia. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Urologia". Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Hospital Universitari "Doctor Peset"  

Plaça/es: 277-6114

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Localització: Servei d'Urologia. Requisit específic: Facultatiu Especialista en Urologia". Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Departament 260 Medicina

 

Área: 183 Dermatologia

 
Hospital General Universitari  

Plaça/es: 5997

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Dermatologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost

Área: 610 Medicina

 
C.S. Benimaclet  

Plaça/es: 1387

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Patologia General - Atenció Primària". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic:Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

C.S. Salvador Pau  

Plaça/es: 1397

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Patologia General - Atenció Primària". Localització: Servei de Medicina Familiar i Comunitària. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Hospital Clínic Universitari  

Plaça/es: 1835

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Neurologia". Localització: Servei de Neurologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Plaça/es: 5708

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Endocrinologia". Localització: Servei d'Endocrinologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Hospital General Universitari  

Plaça/es: 1385

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Aparell Digestiu". Localització: Servei de Patologia Digestiva. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Plaça/es: 2650

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Aparell Locomotor" - "Reumatologia". Localització: Servei de Medicina Interna (Unitat Reumatologia). Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018. Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 1

Resolució de data 30 de maig de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

DOGV 8056 / 06.06.2017

Presentació d'instàncies: Del 7 al 20 de juny de 2017 (ambdós inclosos)

Departament 17 Anatomia i Embriologia Humana

 

Área: 27 Anatomia i Embriologia Humana

 

Plaça/es: 5964

Categoria:Ajudant Dedicació: T.C. Nº de places: 1

Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Psicologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

Inici de la pàgina>> CURS 2015 - 2016 >> CURS 2016 - 2017

 

 

 

 CURS 2016 - 2017  

Convocatòries de Professorat Contractat Doctor / Convocatòries Urgents de Professorat contractat de caràcter temporal

Convocatòries de Professorat Ajudant, Ajudant Doctor, Associat i Associat Assitencial

Convocatòria concurs per a la provisió interina de places de professorat contractat doctor. (DOGV 13-03-2017)

Presentació d'instàncies: Del 14 al 28 de març de 2017 (ambdós inclosos) Bàrems (tauler d'anuncis).

Acord d’ampliació del termini per a resoldre els concursos per a la provisió interina de places de professorat contractat doctor convocats mitjançant resolució de 3 de març de 2017 del rectorat de la Universitat de València (convocatòria nº1). Ampliar d’ofici quinze dies el termini per a resoldre els esmentats concursos, el qual finalitzarà el proper dia 22 de maig de 2017. Tauler d'anuncis

Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 267 de professor/a associat/ada assitencial de l'àrea d'Otorrinolaringologia, Departament de Cirurgia. (05/04/2017)


Convocatòria concurs urgent per a la contractació provisional, plaça 274a de professor/a associat/ada assistencial del Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia. Àrea de Pediatria. (13/03/2017)


Convocatòria concurs urgent per a la contractació provisional, plaça 6108 de professor/a associat/ada assistencial del Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia. Àrea de Ginecologia. (13/03/2017)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 1062b de professor/a associat/ada de l'àrea de Fisiologia, Departament de Fisiologia. (28/02/2017)


Convocatòria concurs urgent per a la contratació provisional, plaça 274a de professor/a associat/ada assistencial de l'àrea de Pediatria, Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia. (13/01/2017)


Convocatòria de concurs urgent per a la contratació provisional, plaçes 2926-9838b de professor associat de l'àrea d'Estomatologia, Departament d'Estomatologia. (09/01/2017).


Convocatòria de concurs urgent per a la contractació de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitàris concertats amb la Universitat de València a l’empara del conveni de col.laboració subscrit entre la Universitat de Valènci i la Universitat CEU Cardenal Herrera. (14/12/2016)

Acord d'ampliació del termini per a resoldre els concursos per a  la provisió de les places de professorat associat assistencial als centres sanitaris concertats amb la Universitat de València a l'empara dels convenis de col.laboració subscrits per la Universitat de València amb la Universitat Catòlica de València San Vicent Martir i amb la Universitat CEU Cardenal Herrera. (21/12/2016)

Publicació llistat d'admesos i exclosos, proposta de provisió y puntuacions obtingudes per a cadascuna dels seguents plaçes:

3022
(11/01/2017)
3019
(29/12/2016)
   

Professorat Contractat Doctor, Concurs nº1, Plaça 2553. Área de Història de la Ciència. Acta, Informe, proposta de provisió i puntuacions (01/12/2016)


Convocatòria de concurs urgent per a la contractació de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitàris concertats amb la Universitat de València a l’empara del conveni de col.laboració subscrit entre la Universitat de Valènci i la Universitat CEU Cardenal Herrera. (07/11/2016) Correcció d'errades plaça 3041. Adscripció a l'Hospital Dr. Moliner (09/11/2016)

Publicació llistat d'admesos i exclosos, proposta de provisió y puntuacions obtingudes per a cadascuna dels seguents plaçes:

3013
(01/12/2016)
3001
(01/12/2016)
3003-3004
(01/12/2016)
3011
(01/12/2016)
3002
(29/11/2016)
Correcció d'errades (9/12/2016)
3005
(29/11/2016)
3006
(29/11/2016)
3007
(29/11/2016)
3008
(29/11/2016)
3009
(29/11/2016)
3010
(29/11/2016)
3012
(29/11/2016)
3014
(29/11/2016)
3015 - 3016
(29/11/2016)
3017 - 3029
(29/11/2016)
3018 - 3019
(29/11/2016)
3020
(29/11/2016)
3021
(29/11/2016)
3022
(29/11/2016)
3023
(29/11/2016)

3024
(29/11/2016)

3026-3027
(22/11/2016)
Correcció d'errades (23/11/2016)
Correcció d'errades (01/12/2016)
3025
(22/11/2016)
Correcció d'errades (01/12/2016)
3028
(22/11/2016)
3030
(22/11/2016)
3031
(22/11/2016)
3032
(22/11/2016)
3033
(22/11/2016)
3034
(22/11/2016)
3035
(22/11/2016)
3036
(18/11/2016)
3037
(18/11/2016)

Professorat Contractat Doctor, Concurs nº1, Plaça 1211. Área de Història de la Ciència. Acta, Informe, proposta de provisió i puntuacions (18/11/2016)


Professorat Contractat Doctor, Concurs nº1, Plaça 165. Área de Anatomia i Embriologia Humana. Acta, Informe, proposta de provisió i puntuacions (17/11/2016)


Professorat Contractat Doctor, Concurs nº1, Plaça 4985. Área de Biblioteconomia i Documentació. Acta, Informe, proposta de provisió i puntuacions (15/11/2016)


Professorat Contractat Doctor, Concurs nº1, Plaça 5324. Área de Fisiologia. Acta, Informe, proposta de provisió i puntuacions (09/11/2016)


Professorat Contractat Doctor, Concurs nº1, Plaça 5810. Área d'Anatomia i Embriologia. Acta, Informe, proposta de provisió i puntuacions (07/11/2016)


Convocatòria de concurs urgent plaça 9689 per a la contractació provisional de professorat associat Departament de Anatomia i Embriologia Humana (21/10/2016)

CONCURS 20- DOGV 07/03/2017


CONCURS 18- DOGV 31/01/2017


CONCURS 17- DOGV 09/01/2017


CONCURS 14- DOGV 22/12/2016


CONCURS 13- DOGV 09/12/2016


CONCURS 11- DOCV 28/11/2016


CONCURS 9 - DOCV 27/10/2016


CONCURS 8 - DOCV 11/10/2016


CONCURS 7 - DOCV 03/10/2016


CONCURS 6 - DOCV 20/09/2016


CONCURS 5 - DOCV 03/08/2016


CONCURS 4 - DOCV 03/08/2016
Correcció d'errada plaça 9712. DOCV 08-09-2016


CONCURS 3 - DOCV 22/07/2016


CONCURS 2 - DOCV 04/07/2016


CONCURS 1 - DOCV 29/06/2016


CONCURS Nº 20

Resolució de data 27 de febrer de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2016-2017.

DOGV 7994 / 07.03.2017

Presentació d'instàncies: Del 8 al 21 de març de 2017 (ambdós inclosos)

Departament 260 Medicina

 

Área: 610 Medicina

 
Hospital General Universitari  

Plaça/es: 6020

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Unitat d'Endocrinologia i Nutrició. Requisit específic: Grau/Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 18

Resolució de data 25 de gener de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2016-2017.

DOGV 7969 / 31.01.2017

Presentació d'instàncies: Del 1 al 14 de febrer de 2017 (ambdós inclosos)

Departament 260 Medicina

 

Área: 610 Medicina

 
C.S. Mislata  

Plaça/es: 1366

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial  Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Patologia General - Atenció Primària". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

C.S. Salvador Pau  

Plaça/es: 1397

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial  Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Patologia General - Atenció Primària". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Hospital Clínic Universitari  

Plaça/es: 1406

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial  Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Al·lèrgia". Localització: Servei d’Al·lèrgia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 17

Resolució de data 30 de desembre de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2016-2017.

DOGV 7953 / 9.01.2017

Presentació d'instàncies: Del 10 al 23 de gener de 2017 (ambdós inclosos)

Departament 131 Estomatologia

 

Área: 275 Estomatologia

 

Plaça/es: 2926 - 9838b

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3 hores Nº de places: 2

Perfil: "Pràcticum I de Pacients Infantils". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 14

Resolució de data 15 de desembre de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2016-2017

DOGV 7942 / 22.12.2016

Presentació d'instàncies: Del 23 de desembre de 2016 al 9 de gener de 2017 (ambdós inclosos)

Departament 285 Patologia

 

Área: 443 Histologia (Àrea: pròpia: 661 Patologia)

 

Plaça/es: 7305 - 7601

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 6 + 6 hores Nº de places: 2

Incidències de començament de curs. Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació des del 30 de gener al 31 de juliol de 2017. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 13

Resolució de data 2 de desembre de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2016-2017

DOGV 7933 / 9.12.2016

Presentació d'instàncies: Del 10 al 23 de desembre de 2016 (ambdós inclosos)

Departament 225 Història de la Ciència i Documentació

 

Área: 460 Història de la Ciència

 

Plaça/es: 9383

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3 hores Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació des del 30 de gener al 31 de juliol de 2017. Per a impartir docència als graus en "Nutrició Humana i Dietètica" i "Ciència i Tecnologia dels Aliments" de la Facultat de Farmàcia. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 11

Resolució de data 22 de novembre de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2016-2017

DOCV 7926 / 28.11.2016

Presentació d'instàncies: Del 29 de novembre al 14 de desembre de 2016 (ambdós inclosos)

Departament 265 Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal

 
Área: 613 Medicina Legal i Forense

 

Plaça/es: 9069

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 6 + 6 hores Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina o Odontologia. Altres indicacions: Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 9

Resolució de data 25 d'octubre de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2016-2017.

DOCV 7905 / 27.10.2016

Presentació d'instàncies: Del 28 d'octubre al 11 de novembre de 2016 (ambdós inclosos)

 

Departament 17 Anatomia i Embriologia Humana

 
Área: 27 Anatomia i Embriologia Humana

 

Plaça/es: 9689

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 4 + 4 hores Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Per a impartir docència a Ontinyent. Horari de vesprada.

 

Departament 190 Fisiologia

 

Área: 410 Fisiologia

 

Plaça/es: 5079

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 6 + 6 hores Nº de places: 1

Requisits específics: Coneixement d'anglès a nivell B2. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

Plaça/es: 5391

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 6 + 6 hores Nº de places: 1

Requisits específics: Coneixement d'anglès a nivell B2. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 8

Resolució de data 3 d'octubre de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2016-2017.

DOCV 7894/ 11.10.2016

Presentació d'instàncies: Del 13 al 26 d'octubre de 2016 (ambdós inclosos)

 

Departament 260 Medicina

 
Área: 610 Medicina

 

C.S. Godella  

Plaça/es: 1413

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Patologia General-Atenció Primària". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

 

Departament 290 Pediatria, Obstetricia y Ginecologia

 

Área: 670 Pediatria

 
Hospital Universitari "Doctor Peset"  

Plaça/es: 1605

Categoria:Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei de Pediatria. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 7

Resolució de data 27 de setembre de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2016-2017.

DOCV 7886 / 03.10.2016

Presentació d'instàncies: Del 4 al 18 d'octubre de 2016 (ambdós inclosos)

 

Departament 131 Estomatologia

 
Área: 275 Estomatologia

 

Plaça/es: 9424

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3 Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Odontopediatria". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Altres indicacions: Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 6

Resolució de data 15 de setembre de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2016-2017.

DOCV 7877 / 20.09.2016

Presentació d'instàncies: Del 21 de setembre a l'1 d'octubre de 2016 (ambdós inclosos)

 

Departament 17 Anatomia i Embriologia Humana

 
Área: 27 Anatomia i Embriologia Humana

 

Plaça/es: 5409

Categoria:Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3 Nº de places: 1

Per substituir professorat alliberat sindical. Perfil: "Anatomia Humana. Pràctica en dissecció de cadàvers". Requisits específics: Grau/Diplomatura en Fisioteràpia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2016 fins a 29 de gener de 2017. Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 5

Resolució de data 28 de juliol de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2016-2017.

DOCV 7843 / 03.08.2016

Presentació d'instàncies: Del 1 al 12 de setembre de 2016 (ambdós inclosos)

 

Departament 290 Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia

 

Área: 645 Obstetrícia i Ginecologia

 

Hospital Clínic Universitari

 

Plaça/es: 6109

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Localització: Servei d’Obstetrícia i Ginecologia. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Hospital General Universitari

 

Plaça/es: 1533 - 1534 - 2359 - 2797

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 4

Localització: Servei d’Obstetrícia i Ginecologia. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 4

 Resolució de data 28 de juliol de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2016-2017.

DOCV 7843 / 03.08.2016

Presentació d'instàncies: Del 1 al 12 de setembre de 2016 (ambdós inclosos)

Correcció d'errada plaça 9712. DOCV 08-09-2016 (S'amplia el términi de presentació d'instàncies, plaça 9712, del 9 al 20 de setembre de 2016 ambdós inclosos.)

 

Departament 131 Estomatologia

 

Área: 275 Estomatologia

 

Plaça/es: 2467

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3 hores Nº de places: 1

Perfil: "Pròtesi Dental II". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí.

 

Departament 225 Història de la Ciència i Documentació

 

Área: 40 Biblioteconomia i Documentació

 

Plaça/es: 9435

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3 hores Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Informació i Documentació Mèdica i Científica". Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina o Grau en Informació i Documentació o Llicenciatura en Documentació o Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació. Coneixement d'anglès a nivell B2. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Área: 460 Història de la Ciència

 

Plaça/es: 9712 (S'amplia el términi de presentació d'instàncies, plaça 9712, del 9 al 20 de setembre de 2016 ambdós inclosos.)

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3 hores Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Història de les Ciències de la Salut". Per a impartir docència en l'especialitat de "Medicina", "Farmàcia", "Nutrició Humana i Dietètica" del Màster de Professor/a d'Educació Secundària. Requisit específic: Professor/a d'Educació Secundària o Professor tècnic/Professora tècnica de formació professional. Coneixement d'anglès a nivell B2. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada

 

Departament 260 Medicina

 

Área: 183 Dermatologia

 

Plaça/es: 1331a-1331b

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 4 + 4 hores Nº de places: 2

Amb càrrec plaça de professorat C.U. vacant. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Área: 610 Medicina

 

Plaça/es: 1353

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 4 + 4 hores Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Pràctiques en Simulació Clínica Avançada en l'àrea de Medicina". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

 

Departament 285 Patologia

 

Área: 20 Anatomia Patològica (Àrea pròpia: 661 Patologia)

 

Plaça/es: 1581

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3 hores Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 1588

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 4 + 4 hores Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Área: 50 Biologia Cel.lular (Àrea pròpia: 661 Patologia)

 

Plaça/es: 1935

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 6 + 6 hores Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Biologia o Química o Bioquímica i Ciències Biomèdiques o Farmàcia o Medicina. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

 

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 3

Resolució de data 15 de juliol de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2016-2017

DOCV 7834 / 22.07.2016

Presentació d'instàncies: Del 23 de juliol al 3 de setembre de 2016 (ambdós inclosos)

 

Departament 190 Fisiologia

 

Área: 410 Fisiologia

 

Plaça/es: 9381b

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 3 + 3 hores Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: "Mecanismes bàsics de regulació i control" del màster d'Enginyeria Biomèdica. Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Plaça/es: 9958

Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació: 6 + 6 hores Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Requisits específics: Coneixement d'anglès a nivell B2. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 2

Resolució de data 23 de juny de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2016-2017.

DOCV 7820 / 04.07.2016

Presentació d'instàncies: Del 5 al 15 de juliol de 2016 (ambdós inclosos)

 

Departament 40 Cirurgia

 

Área: 90 Cirurgia
 

Hospital Clínic Universitari

 

Plaça/es: 224a

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Cirurgia Plàstica i Reparadora". Localització: Servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora. Requisit específic: Facultatiu especialista en Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora. Altres indicacions: Horari de matí.

Hospital General Universitari

 

Plaça/es: 204b

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Cirurgia Maxil·lofacial". Localització: Servei d'Estomatologia i Cirurgia Maxil·lofacial. Requisit específic: Facultatiu especialista en Cirurgia Oral i Maxil·lofacial . Altres indicacions: Horari de matí.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

 

Plaça/es: 206c - 223b

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Cirurgia General i Aparell Digestiu". Localització: Servei de Cirurgia General i Aparell Digestiu. Requisit específic: Facultatiu especialista en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu . Altres indicacions: Horari de matí.

Plaça/es: 223c

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Cirurgia Vascular". Localització: Servei d'Angiologia i Cirurgia Vascular. Requisit específic: Facultatiu especialista en Angiologia i Cirurgia Vascular . Altres indicacions: Horari de matí.

Plaça/es: 279

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Cirurgia General i Aparell Digestiu". Localització: Servei de Cirurgia General i Aparell Digestiu. Requisit específic: Facultatiu especialista en Cirurgia General i Aparell Digestiu. Altres indicacions: Horari de matí.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

 

Plaça/es: 206b

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Cirurgia Maxil·lofacial". Localització: Servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial. Requisit específic: Facultatiu especialista en Cirurgia Oral i Maxil·lofacial. Altres indicacions: Horari de matí.

Plaça/es: 212b

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Cirurgia Plàstica i Reparadora". Localització: Servei de Cirurgia Plàstica i Cremats. Requisit específic: Facultatiu especialista en Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora. Altres indicacions: Horari de matí.

 

Departament: 260 Medicina

 

Àrea: 183 Dermatologia

 

Hospital Clínic Universitari

 

Plaça/es: 1346a

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Dermatologia". Localització: Servei de Dermatologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Hospital General Universitari

 

Plaça/es: 1346c

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Dermatologia". Localització: Servei de Dermatologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Plaça/es: 2501

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Dermatologia". Localització: Servei de Dermatologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

 

Plaça/es: 1346d

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Dermatologia". Localització: Servei de Dermatologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

 

Plaça/es: 1346b

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Dermatologia". Localització: Servei de Dermatologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Plaça/es: 1420

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Dermatologia". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Àrea: 610 Medicina

 

C.S. Trinitat

 

Plaça/es: 1416-4064

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 2

Perfil: "Atenció Primària - Patologia General". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Hospital Clínic Universitari

 

Plaça/es: 1347f

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Oncologia". Localització: Servei d'Oncologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Plaça/es: 1838

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Digestiu". Localització: Servei de Digestiu. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Hospital General Universitari

 

Plaça/es: 1347h

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Reumatologia". Localització: Servei de Reumatologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Hospital Universitari "Doctor Peset"

 

Plaça/es: 1347g

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Reumatologia". Localització: Servei de Reumatologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

 

Plaça/es: 1347i

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Endocrinologia". Localització: Servei d'Endocrinologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Plaça/es: 1402

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Neumologia". Localització: Servei de Neumologia. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Àrea: 745 Psiquiatria

 

C.S.M. Trinitat

 

Plaça/es: 1704

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial Dedicació: T.P. Nº de places: 1

Perfil: "Psiquiatria". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.

Inici de la pàgina


CONCURS Nº 1

Resolució de data 22 de juny de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2016-2017.

DOCV  7817/29.06.2016

Presentació d'instàncies: Del 30 de juny a l'11 de juliol de 2016 (ambdós inclosos)

 

Departament 17 Anatomia i Embriologia Humana

 

Área: 27 Anatomia i Embriologia Humana
 

Plaça/es: 167

Categoria: Professor/a ajudant doctor/a Dedicació : T.C. Nº de places: 1

Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Medicina. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

Plaça/es: 175

Categoria: Professor/a ajudant doctor/a Dedicació : T.C. Nº de places: 1

Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Farmàcia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

 

Departament 131 Estomatologia

 

Área: 275 Estomatologia
 

Plaça/es: 5981

Categoria: Professor/a ajudant doctor/a Dedicació : T.C. Nº de places: 1

Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Odontologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

 

Departament 190 Fisiologia

 

Área: 410 Fisiologia
 

Plaça/es: 6484

Categoria: Professor/a ajudant doctor/a Dedicació : T.C. Nº de places: 1

Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

 

Departament 225 Història de la Ciència i la Documentació

 

Área: 460 Història de la Ciència
 

Plaça/es: 1209

Categoria: Professor/a ajudant doctor/a Dedicació : T.C. Nº de places: 1

Requisit específic: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).

 

Inici de la pàgina
CURS 2015 - 2016


CONCURSO Nº 21

Resolución de fecha 16 de diciembre de 2015, del Rectorado de la Universitat de València, por la cual se convoca concurso para la provisión de plazas de profesorado asociado con plaza asistencial en los centros sanitarios concertados con la universidad para el curso 2015-2016.

DOCV  7691/05.01.2016 (error annexo, ver correcciones)

Corrección de errores (plaza 193d). DOCV  7694/11.01.2016

Correcció d'errades (places 193e, 1347e, 1832b, 1993a, 1993b). DOCV 7696/13.01.2016

Finalizado el plazo de presentación de instancias

Departamento 290 Pediatría, Obstetricia y Ginecología CONCURSO 21

Área: 670 Pediatría
 - 16/06/2016 Nueva propuesta de provisión
Hospital Clínico Universitario.
Plaza/s: 1993a - 1993b
Categoría: Profesor/a asociado/a asistencial Dedicación T.P. Nº de plazas: 2
Localización: Servicio de Pediatría
 
Departamento 290 Pediatría, Obstetricia y Ginecología  

Área: 670 Pediatría
 
Hospital Clínico Universitario.
Plaza/s: 1993a - 1993b
Categoría: Profesor/a asociado/a asistencial Dedicación T.P. Nº de plazas: 2
Localización: Servicio de Pediatría

-


CONCURSO Nº 20

Resolución de fecha 27 de noviembre de 2015, del Rectorado de la Universitat de València, por la cual se convoca concurso para la provisión de plazas de profesorado asociado con plaza asistencial en los centros sanitarios concertados con la universidad para el curso 2015-2016.

DOCV  7677/14.12.2015

Finalizado el plazo de presentación de instancias

Departamento 260 Medicina

 
 
Área: 610 Medicina
 

Hospital Universitario "Doctor Peset"
Plaza/s: 1434 - 5710
Categoría: Profesor/a asociado/a asistencial Dedicación T.P. Nº de plazas: 2
Perfil: "Nefrología". Localización: Servicio de Nefrología. Requisito específico: Grado/Licenciatura en Medicina. Otras indicaciones: Horario de mañana

-


CONCURSO Nº 9

Resolució de data 27 de juliol de 2015, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2015-2016.
DOCV 7582/30.07.2015

Finalizado el plazo de presentación de instancias

 

Departamento: 40 Cirugía

 

Área: 646 Oftalmología

Hospital General Universitario.

Plaza/s: 238
Categoría: Profesor/a asociado/a asistencial Dedicación T.P. Nº de plazas: 1
Localización: Servicio de Oftalmología. Requisito específico: Actividad profesional como Facultativo especialista en Oftalmología. Otras indicaciones: Horario de mañana.

-


CONCURSO Nº 8

Resolució de data 24 de juliol de 2015, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2015-2016.
DOCV 7582/30.07.2015

Finalizado el plazo de presentación de instancias

Plaça/es: 4029a
Categoria: Professor/a associat/ada Dedicació 3 + 3 hores Nº de places: 1
Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Perfil: "Neurologia". Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Medicina. Altres indicacions: Horari de matí.


  

 

-


CONCURS Nº 3

Resolució de data 25 de juny de 2015, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2015-2016
DOCV 7571/15.07.2015

Finalizado el plazo de presentación de instancias

 

Departamento: 40 Cirugía

 
 

Área: 646 Oftalmología

 
Hospital Clínico Universitario
Plaza/s: 6457
Categoría: Profesor/a asociado/a asistencial Dedicación T.P. N° de plazas: 1
Localización: Servicio de Oftalmología. Requisito específico: Facultativo especialista en Oftalmología. Otras indicaciones: Horario de mañana.
Hospital Universitario "Doctor Peset"
Plaza/s: 271
Categoría: Profesor/a asociado/a asistencial Dedicación T.P. N° de plazas: 1
Localización: Servicio de Oftalmología. Requisito específico: Facultativo especialista en Oftalmología. Otras indicaciones: Horario de mañana.

Inici de la pàgina

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy