University of Valencia logo Logo Faculty of Medicine and Dentistry Logo del portal

Admissió per a la continuació d'estudis universitaris oficials parcials espanyols i estrangers (trasllats)

Terminis: del 3 al 21 de juliol de 2023 per Seu Electrònica

 

Titulacions i places disponibles:

  • Grau en Medicina: NO S'OFERTEN PLACES
  • Grau en Odontologia: 10 places per a segon curs (2n curs).

 

Requisits i documentació

Taules de Reconeixement

GRAU MATRICULAT GRAU D'ORIGEN
Grau en Medicina de la UV

Grau en Medicina d'universitats espanyoles

Diplomatures, llicenciatures e enginyeries d'universitats espanyoles

Graus (excepte medicina) d'universitats espanyoles

Graus i llicenciatures d'universitats extrangeres

Grau en Odontologia de la UV Titulacions cursades en universitats espanyoles